En målbild för centrumutveckling i Lilla Edet är nu beslutad. Här ses Elisabeth Linderoth, kommunchef, Christian Berg, ordförande Företagscentrum, Frej Dristig, kommunalråd, Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, och Julia Färjhage, kommunalråd.
En målbild för centrumutveckling i Lilla Edet är nu beslutad. Här ses Elisabeth Linderoth, kommunchef, Christian Berg, ordförande Företagscentrum, Frej Dristig, kommunalråd, Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, och Julia Färjhage, kommunalråd.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/04/v1723-L-E-Centrumutveckling-kopiera-scaled.jpg

Nu tas steg för centrumutveckling

LILLA EDET. En gemensam målbild är framtagen. Kommunen har tillsammans med fastighetsägare och företagen krokat arm för att göra Lilla Edet centrum attraktivare.
– Lilla Edet är först ut och ett liknande arbete för Lödöse kommer i nästa skede, säger kommunalrådet Julia Färjhage (C).

Det var i juni förra året som kommunens förvaltning fick i uppdrag att ta fram strategier för Lilla Edets centrala delar vilket nu har resulterat i en gemensam målbild som kommunstyrelsen just antagit.

– Den framtagna målbilden ska vara ett underlag i den kommunala fysiska planeringen och vara vägledande i frågor som rör handel, besöksnäring och platsutveckling. Den ska även syfta till att ge konkreta förslag på åtgärder som kan göras för att främja och utveckla centrum, säger kommunchef Elisabeth Linderoth.

Arbetet har genomförts i bred samverkan med representanter från kommunen (tjänstemän och politiker), fastighetsägare, företag och föreningar. Man har haft hjälp av en konsult som bland annat genomfört intervjuer och tagit fram statstik ur såväl ett nationellt som lokalt perspektiv. Syftet har varit att arbeta fram gemensamma strategier för att utveckla, bevara och bredda handeln och besöksnäringen i Lilla Edets kommun via gemensam plats- och centrumutveckling.

– För att skapa en tilltro i detta arbete gäller det att inte ha för höga ambitioner utan de ska vara rimliga. Nyckeln till framgång ligger i att vi gör detta tillsammans – kommun, fastighetsägare och berörda företag, säger kommunalrådet Frej Dristig (SD).

Tillsammans har parterna skapat en utvecklingtstyrgrupp och därutöver tre olika arbetsgrupper med olika inriktning – offentlig miljö, event/information och etablering.

– Det uppstår många bra förslag i de samtal som förs och allt handlar inte bara om pengar. Vi kan alla på olika sätt bidra till en ökad attraktivitet och en ökad rörelse i de centrala delarna, fastslår Julia Färjhage och fortsätter:

– Samtidigt ska man vara medveten om att vi har en lång tidshorisont, allt händer inte på en dag. Vi kommer att ta steg under många år. Det gäller att ha tålamod.

Christian Berg är ordförande i Företagscentrum och han är odelat positiv till den armkrok som skett i denna för Lilla Edet så viktiga och angelägna fråga.

– Det finns flera exempel på orter där centrumgator lämnats åt sitt öde, vi vill motverka att ett liknande scenario sker här. Nu finns det en viljeinriktning med en stark grund. Jag ser positivt på framtiden och vi får inte glömma att Lilla Edet är en tillväxtkommun.

På kort sikt, vilka förbättringsåtgärder kan invånarna förvänta sig?

– En del små men ack så viktiga saker. Rent och snyggt är en sådan sak. Det offentliga rummet äger vi tillsammans. Vi som kommun måste ta vårt ansvar, fastighetsägarna och företagen sitt. Ett annat konkret exempel är parkeringen vid Coop där tiderna nu har anpassats för att tilltala fler målgrupper, säger Elisabeth Linderoth.

– Ökad vinterbelysning, utveckling av blomsterarrangemang och en förstärkning av våra event under året är också värt att lyfta fram, avslutar Elisabeth Linderoth.

Mer från lilla edet

Edetdagen gick som tåget

Årets sommar har defintivit varit utmanande för alla utomhusarrangemang, men…

Karnevalsstämning i Lilla Edet?

Som musiker och tidigare Folkets Hus-föreståndare är Jens Ericson ett…

Triatlet är ny chef för Capio i Lödöse

Linnea Larsson läste till sjuksköterska i Karlstad. Efter avslutade studier…

Lilla Edetdagen ska bli en folkfest

Initiativet till Lilla Edetdagen kommer från Företagscentrums styrelse, som efter…

Senaste nytt

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Emma vill få fler kvinnor att engagera sig

För några år sedan gick Emma Mouvitz med i ungdomsrådet…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Seniormässan lockade till gemenskap

Senast Seniormässan ägde rum var 2017. Inte konstigt att det…

Discgolffest i Uspastorp

Ale Disc Golf Center stod som värd för Amatör-SM i…

Ale Disc Golf Center får leaderstöd

Genom det beviljade projektet kommer Ale Disc Golf Center att…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

ÄIK fortsätter att imponera

Älvängens IK har haft en minst sagt svängig säsong, där…