Slussplanerna i Lilla Edet tar form

STRÖM. Nu har Trafikverket bestämt mer exakt var den nya slussen och farleden i Lilla Edet ska ligga. Det blir en sträckning väster om nuvarande sluss. 

– Det var det förslaget som Lilla Edets kommun ställde sig bakom, förklarar kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C).

Att den nya slussen i Lilla Edet ska byggas på Strömsidan är klart sedan länge men nu, efter markundersökningar och byggbarhetsanalyser, är en mer exakt placering bestämd.

– Nu har vi låst läget för själva farleden och kan därmed börja titta på vad det innebär mer i detalj för området runtomkring. Var och hur vi ska lägga gator, slänter och gångvägar till exempel, säger projekteringsledare Lars Johansson.

Marken i det aktuella området är instabil, framförallt på grund av en hel del kvicklera. Detta faktum har varit känt länge och en grundförstärkning hade behövt genomföras oavsett om det hade byggts en ny sluss eller inte. SGI, Statens geotekniska institut, har upprättat en plan för vilka åtgärder som måste till och nu gör de och Trafikverket tillsammans de arbeten som krävs för att inte riskera det allra värsta scenariot – att byggnader helt enkelt glider ner i vattnet.

Förstärkningsåtgärderna leder till att elva närliggande hus kommer att behöva rivas redan i detta skede. Fastighetsägarna är informerade, både via enskilda samtal och stormöte, och processen med inlösen är påbörjad.

– Det är Trafikverket som ansvarar för hela processen. Vi utgör ett bollplank till Trafikverket i arbetet med att finna lösningar som inkräktar och påverkar människors vardag så lite som möjligt, säger Julia Färjhage. 

Fotbollsplanen Strömsvallen kommer att behöva flyttas för att göra plats för den nya slussanläggningen. Trafikverket kommer därför tillsammans med kommunen och berörda fotbollsföreningar att börja titta på var en ny fotbollsplan lämpligast kan placeras. Den nya fotbollsplanen kommer att stå färdig innan den gamla måste stängas av, så att inga fotbollsmatcher eller träningstillfällen kommer att vara i farozonen.

Delar av Ströms slottspark påverkas också av byggplanerna.

– Vi kommer att behöva förändra delar av parken och har en löpande dialog med kommunen om hur vi ska göra utformningen av Ströms slottspark så fin och funktionell som möjligt, med plats för alla de aktiviteter som finns i parken i dag, säger Lars Johansson.

Kan ni visa en skiss över slussens placering?

– Det är för tidigt än. Vi har fastställt centrumlinjen för farleden och slussen och precis inlett en dialog med kommunen om hur vi ska utforma ytorna runtomkring slussen, hur kopplingen till anslutande gator och gång- och cykelvägar ska se ut och sambandet till Ströms slottspark. När vi kommit längre i den processen kan vi visa något visuellt, säger Lars Johansson.

I början av nästa år väntar ett nytt samråd där Trafikverket presenterar konsekvenserna som slussbygget får för människa och natur. Under detta samråd kan allmänheten precis som tidigare tycka till om planerna, men Trafikverket skickar ut särskild information till dem som berörs direkt av slussbygget. 

– Det kan till exempel handla om att man bor så nära där vi bygger att man påverkas av buller från våra framtida byggarbetsplatser, förklarar Nathalie Abrahamsson fastighetsansvarig på Trafikverket.

Mer från lilla edet

Boulestallet är stället för seniorerna

När stallarna på Ström revs fick Boulestallet flytta till Göta.…

Ellbo Åkeri fortsätter utvecklas

Aningen förvånade, men inte desto mindre glada mottog Ellbo Åkeri…

Strömsskolan slog nytt rekord

Majblommeförsäljningen tog sin början den 18 april och pågick till…

Slussplanerna i Lilla Edet tar form

Att den nya slussen i Lilla Edet ska byggas på…

Senaste nytt

Tredje raka för AIF

Det ska noga understrykas att förutom de bärgade poängen bjöd…

Boulestallet är stället för seniorerna

När stallarna på Ström revs fick Boulestallet flytta till Göta.…

Ellbo Åkeri fortsätter utvecklas

Aningen förvånade, men inte desto mindre glada mottog Ellbo Åkeri…

Musikälskarnas egen borg

Krögarna Carl och Reneé Dahlberg brinner för musik. 2000-2013 var…

Efterlängtad kiosköppning

Ett tecken på att sommaren står för dörren är när…

Gångbana ska byggas i Surte

Infrastruktursavdelningen på Ale kommun kommer att bygga en gångbana på…

Svensk mästare för 13:e (!) gången

Det har varit en speciell säsong för Ellen Sjöberg, som…

”Jag hittade spritflaskor överallt”

Att berätta om sitt liv är inte något som är…

Bil började brinna under färd

En bil började brinna i motorrummet under sin färd på…

Strömsskolan slog nytt rekord

Majblommeförsäljningen tog sin början den 18 april och pågick till…

Slussplanerna i Lilla Edet tar form

Att den nya slussen i Lilla Edet ska byggas på…

Skolinspektionen ställer krav på Kronaskolan

Detta framgår i ett beslut från myndigheten efter att ha…

Hästar skrämdes på flykt – bara Malle kom hem

Malle och Molly var oskiljaktiga i både hagen och stallet…