Sollumsåns dalgång blir naturreservat

HJÄRTUM. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till Länsstyrelsens förslag till bildande av naturreservatet Sollumsåns dalgång. Genom att området tillgängliggörs kan det medföra en positiv inverkan på friluftsliv, turism och folkhälsa.
– Det är ett område med mycket höga värden för naturvård, säger kommunekolog Anna Tauson.

Kommunekolog Anna Tauson vid Validens vattenfall som ingår i det föreslagna naturreservatet Sollumsåns dalgång i Hjärtum.
Kommunekolog Anna Tauson vid Validens vattenfall som ingår i det föreslagna naturreservatet Sollumsåns dalgång i Hjärtum.

Sollumsån är ett av Göta älvs större biflöden och ett naturligt vattendrag med ett rikligt, reproducerande bestånd av flodpärlmussla, öring samt häckande kungsfiskare.

– Särskilt flodpärlmusslan är den art som gör vattendraget unikt och mycket bevarandevärt. Flodpärlmusslan är starkt hotad och finns endast i ett 50-tal vattendrag i Västra Götaland. Till skillnad från de allra flesta vattendrag har Sollumsån ett förhållandevis friskt bestånd som föryngrar sig och tycks växa efter flera års tillbakagång, förklarar Anna Tauson och fortsätter:

– Längs åns sidor finns värdefulla lövskogsområden och betesmarker och en riklig mängd död ved som är viktig för så många arter. Det finns även flera skyddsvärda ekar.

Länsstyrelsen startade arbetet med att skydda området 2003 efter att regeringen i januari 1998 fattat beslut om att avsätta stora delar av det blivande naturreservatet som Natura 2000-område. Enligt förslaget ska ett antal föreskrifter gälla i reservatet, med syfte att hindra sådan markanvändning som kan innebära ett hot mot bevarandevärden.

– Undantag från föreskrifterna gäller åtgärder som förvaltaren, i det här fallet Västkuststiftelsen, behöver vidta för att tillgodose syftet med reservatet och för reparation och underhåll av luftledningar och befintliga vägar.

Enligt skötselplanen föreslås flera åtgärder som ska öka reservatets värden, både för biologisk mångfald men även för friluftslivet.

– För besökare ska parkeringsplats, gångstigar, fikabord, informationstavla och en bro vid Vallidenfallet anläggas, berättar Anna Tauson.

Eftersom stigarna till stor del ska förläggas i ett ravinlandskap blir sträckningen delvis brant. Särskilt stigen vid Daskebacken sluttar brant ner mot det forsande vattnet.

– För att så många som möjligt ska få tillgång till reservatet kan det vara lämpligt att de tänkta stigarna utrustas med trappsteg och räcken vid sådana partier. En del av sträckan vid Validenfallet bör spångas då marken kan bli mycket blöt. Detta är synpunkter som kommunstyrelsen har skickat med i sitt yttrande till Länsstyrelsen.

Går Pilgrimsleden Göta älv genom reservatet?

– Den passerar i anslutning till reservatgränsen. En av de föreslagna gångstigarna ligger i närheten av leden och kan tjäna som ett trevligt avstick från denna, avslutar Anna Tauson.

Gratis!
Mer från lilla edet

Galen utveckling för Babs & The Babes

Barbro Petersen arbetar till vardags som rektor på Tingbergsskolan. Lasse Nilsson är känd i rollen som vd och tillika delägare…

Inför snabbtest på prov

Pilotprojektet genomförs i hemtjänsten i centrala Lilla Edet under fyra veckor. – Därefter utvärderas projektet och vi bestämmer om användningen…

Brand på pappersbruket

Det var strax innan klockan elva på onsdagsförmiddagen som räddningstjänsten fick ett automatlarm från pappersbruket i Lilla Edet och det…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…


Senaste nytt

Installation från hög höjd

Det surrade i luften på Jennylunds friidrottsarena i torsdags. En helikopter lyfte under en dryg timme fyra belysningsstolpar på plats.…

“Vi har fortsatt en hög smittspridning”

Under tre veckor ökade antalet covidfall i Västra Götaland, men förra veckan vände det. 6 642 personer hade då smittats,…

Alebo tar plats i Sveriges Unga Forskningslandslag

Vidar Petersson, som bor i Bohus och går på NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg, har undersökt hur man kan introducera…

Glassigt för diabetiker

Varje år startas ett stort antal UF-företag på landets gymnasieskolor. Det här läsåret var det första gången som Bernadottegymnasiet i…

Snart dags för bygglov!

Ale kommun arrangerade 2012 en markanvisningstävling för hur tomten vid det gamla busscentrum i Älvängen, nu kallat Gustavas Plats, skulle…

Banbrytande chef tackar för sig

Emma Eggertsen började sin anställning som enhetschef på Björklidens äldreboende i januari 2016. Hon kom närmast från uppdraget som verksamhetsutvecklare…

Våren, värme och vaccin

Jag tror jag skriver för hela nationen när jag säger att överst på önskelistan just nu står våren, värme och…

Kille slagen och rånad

Det var vid 03.30-tiden under natten till påskafton som en kille i 18-årsåldern blev slagen och rånad på sin mobiltelefon…

Välplanerade lägenheter i Nol

Stan har kommit till Nol. Det är känslan när sexvåningshuset på Folketshusvägen tagit emot sina hyresgäster. – NCC har flera…

Smittan fortsätter att minska i Ale

I tisdags rapporterades det om att smittspridningen i Västra Götaland ökade med 22 procent under förra veckan jämfört med vecka…