Kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C) gläds över ett starkt ekonomiskt resultat för innevarande år, men konstaterar samtidigt att tuffa år med stora utmaningar är att vänta.
Kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C) gläds över ett starkt ekonomiskt resultat för innevarande år, men konstaterar samtidigt att tuffa år med stora utmaningar är att vänta.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/11/v4722-L-E-Ekonomi-Julia-Farjhage-scaled.jpeg

Starkt resultat för Lilla Edets kommun

LILLA EDET. Lilla Edets kommun gör ånyo ett starkt ekonomiskt resultat. Prognosen visar på plus cirka 50 miljoner kronor.
– Det behövs ty vi står inför otroligt tuffa utmaningar de kommande två åren, förklarar kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C).

Sammantaget går nämndverksamheterna ihop, men det finns ändå avvikelser jämfört med budget. Socialnämnden visar ett underskott på 18,4 miljoner kronor, bildningsnämnden däremot genererar ett överskott på 14,9 miljoner kronor. Även kommunstyrelsen redovisar ett överskott.

– Totalt sett är det större intäkter än vad vi hade räknat och det betyder att vi gör ytterligare ett starkt resultat, säger Julia Färjhage.

Vad är förklaringen till de kraftiga budgetavvikelserna inom socialnämnden och bildningsnämnden?

– Socialnämnden har tvingats till fler placeringar än beräknat. Framför allt av barn och unga. Det handlar om människor som har laglig rätt till stöd och därför är kostnaderna svåra att påverka och prognostisera. Personalkostnaderna för att klara sommarperioden inom vård och omsorg blev också större än beräknat.

– Överskottet inom bildningsnämnden är till stor del engångsintäkter i form av statsbidrag, säger Färjhage.

Den senaste tertialrapporten visade ett prognostiserat resultat på 45,5 miljoner kronor. Efter att ha följt upp oktober månads siffror så lär resultatet på helåret kunna räknas upp till 50 miljoner kronor vilket är drygt 30 miljoner kronor bättre än budget.

– De pengarna behövs. Alla kommuner har ett par tuffa år framför sig. Inflationen ökar och eftersom vi har ett system i Sverige med värdesäkring av pensionerna så måste mer pengar in i pensionssystemet. För oss innebär det en uppräkning på 22 miljoner kronor jämfört med i år. Med inflationen ökar också kommunens räntekostnader, hyror samt att de tjänster som vi köper in också följer indexuppräkningen.

Hur ska ni klara kostnadsökningen?

– De goda åren ska hjälpa oss 2023 och 2024. Vi har lagt en tuff budget som kräver att vi sänker kostnaderna rejält. Ändå har vi budgeterat med ett negativt resultat på tolv miljoner kronor nästa år och kommer därför att aktivera den så kallade utjämningsreserven. Det innebär att de goda resultaten från de senaste åren används för att täcka det underskott vi budgeterar med nästa år. Sedan är det naturligtvis inte hållbart att ha minusresultat över tid.

Ni får hjälp av kommunakuten?

– Det stämmer. Kommunakuten är ett stadsbidrag för kommuner som hade en negativ soliditet vid utgången av 2020. Då hade vi det. Vi sökte stöd för 25,5 miljoner kronor och fick 12,1 miljoner kronor, säger Julia Färjhage.

Pengarna är riktade till åtgärder som kan sänka kommunens kostnader.

– I vår ansökan tog vi bland annat upp kostnader för IT-system, digitalisering och energieffektivisering som ska sänka kostnaderna på sikt, avslutar Julia Färjhage.

Mer från lilla edet

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Digitala nycklar till idrottshallarna

I linje med Lilla Edets kommuns digitaliseringsstrategi fortsätter arbetet med…

Centerkvinnorna har utsett Årets företagare

Sedan cirka tio år tillbaka uppvaktar Centerkvinnorna i Hjärtum-Västerlanda en…

Polisryttare övade i Lödöse

Det finns rytterier i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län.…

Senaste nytt

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…

Boende i Nödinge uppmanas spara på vattnet

Vattenläckan upptäcktes under natten och arbetet med att lokalisera läckaget…

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

Nekas avancemang – trots framgången

Torslanda HK:s damer lyckades med uppgiften. Laget vann de sista…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

De vill locka till nya skratt

Föreställningen heter ”Lik i garderoben” och är en klassisk spring-i-dörr-fars.…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Över 30 miljoner till lokal utveckling

Leader Göta älv & Säveån är ett av 40 leaderområden…

Equmeniakyrkan i Surte firar 140 år

Vid 1850-talets ingång hade den nyevangeliska väckelserörelsen blivit en begynnande…

De kräver lön hela dagen

Rapporten ”Lön hela dagen” som ett 40-tal organisationer står bakom…