Utökat samarbete inom räddningstjänsten

LILLA EDET. Framtiden för den lokala räddningstjänsten ser onekligen intressant ut. Ett samgående med Räddningstjänsten Storgöteborg lär av allt att döma bli verklighet. Samtidigt pågår planeringen av en ny brandstation i Lilla Edet.

När Lilla Edet tillsammans med Stenungsund och Tjörn bildade Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) den 1 januari 2017, så blev det också starten på en turbulent tid med en ekonomisk ansträngd situation och med förbundsdirektörer som avlöst varandra. Sedan i våras är Lars Klevensparr tillförordnad förbundsdirektör vid sidan av sin ordinarie tjänst på Räddningstjänsten Storgöteborg. Klevensparr biträds av Peter Johansson och Tomas Olsson som är operativ chef.

– Nu är det viktigare än någonsin att vi tre medlemskommuner håller ihop och stärker våra intressen med ansökan om medlemsskap i Räddningstjänsten Storgöteborg, säger Lars Ivarsbo (C), förste vice ordförande i SBRF:s direktion.

– Vi kommer att leva med en avtalssamverkan under 2022 vilket betyder att vi köper och nyttjar erforderliga tjänster av RSG. Vi har siktet inställt på att bli fullvärdiga medlemmar 1 januari 2023.

Vad innebär det för verksamheten att lyda under Räddningstjänsten Storgöteborgs vingar?

– Om vi ser till den operativa insatsavdelningen så innebär samarbetet med RSG att vi höjer vår förmåga och stärker musklerna i ett större sammanhang. Till syvende och sist handlar det om att hjälpa våra invånare enligt lagen om skydd mot olyckor. Vi får aldrig glömma att det alltid är tredje man vi jobbar för, säger Göran Andersson, områdeschef på räddningstjänsten Lilla Edet.

Hur ser personalsituationen ut i Lilla Edet?

– Vi har full täckning på alla schemarader. En styrkeledare och två brandmän rycker ut inom 90 sekunder – dygnet runt hela året. Att ha en sådan kort inställningstid är helt avgörande när vi pratar hjärtstopp och det skadeförebyggande arbetet vid olyckor och bränder, säger Göran Andersson och fortsätter:

– Därutöver har vi alltid ytterligare två brandmän som dagtid ansluter inom 90 sekunder och nätter/helger är det RIB-anställd personal (räddningspersonal i beredskap) som har en inställningstid på sex minuter.

Hur ser er fordonspark ut?

– Stationen i Lilla Edet ligger i framkant när det gäller den delen. Vi har en släckbil som bara är någon vecka gammal och för ett halvår sedan fick ett nytt tankfordon. Våra fordon är utrustade med olika sorters släckteknik. Vi kan tillämpa tre metoder – konventionellt vatten, förhöjt vattentryck och skärsläckning.

– Jag vill också ta tillfället i akt att framhäva vår personal som är väl förtrogen med den nya tekniken. Vi övar mycket och är bra på det vi gör. Vi är ett otroligt tajt team i Lilla Edet med en bra sammanhållning och god arbetsmoral. Utan dem som sitter i baksätet på räddningsfordonet hade det inte varit möjligt att utföra det fina arbete som görs, poängterar Göran Andersson.

Är ni i behov av fler brandmän?

– På RIB-sidan sker alltid en rotation, det är en pågående process. Man kan göra en spontanansökan om att få bli RIB-are om man bor i Lilla Edet.

Hur går det till?

– Ansökan görs på SBRF:s hemsida, sedan blir vederbörande kontaktad av respektive områdeschef. I Lilla Edet så är det jag som ombesörjer den biten.

När får vi se en ny brandstation i Lilla Edet?

– Vi är fortfarande i beslutsfasen. Mig veterligen är det ingen från politiken som ifrågasätter en ny räddningsstation. Det är mer eller mindre ett måste, säger Lars Ivarsbo.

– Bortser vi från den fysiska arbetsmiljön för personalen som inte alls är bra, vilket arbetsmiljöverket och huvudskyddsombudet påtalat, så är stationens nuvarande placering allt annat än optimal. Personalen som ska inställa sig på stationen får köra rakt igenom ett villasamhälle, förklarar Ivarsbo.

Har ni pekat ut någon tänkbar plats?

– För närvarande är det nere på Herkulesområdet, den så kallade Junotomten, som är huvudspåret, säger Ivarsbo.

– Vi har gjort en riskbedömning av fyra tomter vad det gäller inställningstid, åtkomlighet och så vidare. Precis som Lars Ivarsbo säger så är det Junotomten som vi har landat i. Vi ska ha framme ett förslag till nästa kommunstyrelsemöte i januari, inflikar Göran Andersson.

När kan en ny station vara på plats?

– Vi jobbar skyndsamt med projektet. Viktigast av allt är ändå att det blir bra utifrån alla parametrar. Hellre riktigt och rätt än fort och fel. Det är viktigt att vi kan utvecklas inom det område där stationen byggs, avslutar Göran Andersson.

Mer från lilla edet

Edethus säljer för att investera i nytt

Åtta månader har gått sedan Sanny Mattelin tillträdde vd-rollen på…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

Senaste nytt

Lindström klar för AIF

Med två dagar kvar till seriepremiären i Ettan Södra presenterar…

”En utmaning att nå topp tre”

Ahlafors IF, herr Serie: Ettan Södra. Premiär: Norrby IF (h),…

Befolkningstillväxten har avtagit

En befolkningsprognos är en kvalificerad uppskattning av hur befolkningen väntas…

Alafors Bil & Maskin sopar rent

Alafors Bil & Maskin styrde om sin verksamhet i slutet…

Ny kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda

Hon växte upp i ett kristet hem på Donsö, blev…

Nybildade bostadsrätter i Surte

Bostadsrättföreningen bildades i samband med att tidigare fastighetsägare gick ut…

”Du blir starkare och ditt självförtroende växer”

Ale Boxningsklubb vill att så många som möjligt ska utöva…

MECA i Älvängen har blivit Bilxtra

För 16 år sedan startade Marcus Börjesson en bilverkstad i…

Heta tips för padelspelare och nybörjare

Vi ville ta reda på tips på hur man blir…

Pogab tog med plåtlådan till riksdagen

Kompetensförsörjning är ett ämne som Mathias Mattson brinner för. Trots…

Edethus säljer för att investera i nytt

Åtta månader har gått sedan Sanny Mattelin tillträdde vd-rollen på…

Från flaskpost till brevbärare, Putin och ortsmöten som försvann

Kommunikation är tidlöst och människan har alltid kommunicerat på ett…

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…