Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/03/v1223-Insandare-migration-GettyImages-1217857971-kopiera-scaled.jpg

"Om vi sätter en prislapp på människor i olika grupper, vad blir nästa steg?"

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/03/v1023-insant-centerpartiet-kopiera.jpg

"Vi välkomnar alla att delta i kampen, men ett särskilt välkommen till alla män som har koll på vad en snippa är."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/12/v5122-Vald-i-nara-relation-scaled.jpg

"Varje dag är ett orosmoment och varje sekund känner jag rädsla, förvirring och tvivel."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/11/v4421-kulturskolan10.jpg

DEBATT: "Den nya majoriteten har inte lämnat någon som helst information hur kultur- och fritidsfrågorna ska hanteras i fortsättningen."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/09/skola.jpg

I den nya läroplanen ingår riktlinjer för en utökad sexualundervisning, men Centerkvinnorna anser att de är vaga och vill gå längre.

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/08/v3322-valaffischer-scaled.jpg

"Vad hände med det vi själva kom överens om för att bespara medborgarna åsynen av politiker stup i kvarten?"

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/08/moderater-webb.png

"Med en mer konkurrenskraftig skattesats, skulle vi dessutom kunna skapa fler arbetstillfällen"

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/08/bohus-centrum-scaled.jpg

"Att ha en så tråkig och inte utnyttjad fastighet i Bohus Centrum är inte värdigt den fina orten."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/06/vardpersonal-scaled.jpg

"Vi socialdemokrater vill att skattepengarna ska användas för att förbättra den egna sjukvården, inte för att köpa en dyrare privat vård av ideologiska skäl."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/04/g0i5281-kopiera-scaled.jpg

Jag har under de senaste tre åren haft uppdrag både som ordförande och som vice ordförande i direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund och har med stolthet fått se, följa och lärt känna en verksamhet som på ett så bra sätt bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle i både Ale och Kungälv. Händelserna under hösten 2021 och våren 2022 som aktiverades i samband med att en skrivelse lämnades in till direktionen har visat en annan sida av verksamheten. Skrivelsen och den därpå genomförda psykosociala arbetsmiljöutredningen visar att det finns stora utvecklingsbehov inom BORF vad gäller dialog, kommunikation och relationerna mellan ledning och medarbetare likväl som mellan förtroendevalda politiker och ledning men också mellan medarbetare. Jag har i mina kontakter med enskilda inom BORF sett och hört exempel på hur det talats illa om enskilda och grupper samtidigt som jag också mött engagemang, kompetens och en stark vilja att utvecklas. Läs också: Anställda rasar – riktar skarp kritik mot utredningen  Jag kommer inte att kommentera enskilda personers agerande. Jag vill inte bidra till en kultur där samtal om och mellan politiker, ledning och kollegor skapar ökad polarisering, slitningar och brister i arbetsmiljön inom räddningstjänsten. Den senaste tidens mediala inslag har ytterligare stärkt mig i övertygelsen att många i och kring BORF behöver börja lita på både medarbetares och ledares förmågor och utvecklingspotential – och att man behöver prata med varandra i stället för om varandra. Nu startar vi ett omfattande internt kulturarbete med målet att öka tilliten och bygga ett större förtroende och respekt för varandras olika roller och arbetsuppgifter. Jag ser fram mot att få vara en del av det gemensamma arbetet. Läs också: Jönsson lämnar sin post som ordförande Stefan Ekwing Vice ordförande i Bohus Räddningstjänstförbund, BORF. 
Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/03/kontanter-scaled.jpg

"I dag är det ca 10-15 % av Sveriges befolkning som lever i digitalt utanförskap, vilket innebär att man inte kan hantera nättjänster eller har väldigt begränsad kunskap i hur dessa fungerar."