Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/06/vardpersonal-scaled.jpg

"Vi socialdemokrater vill att skattepengarna ska användas för att förbättra den egna sjukvården, inte för att köpa en dyrare privat vård av ideologiska skäl."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/04/g0i5281-kopiera-scaled.jpg

Jag har under de senaste tre åren haft uppdrag både som ordförande och som vice ordförande i direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund och har med stolthet fått se, följa och lärt känna en verksamhet som på ett så bra sätt bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle i både Ale och Kungälv. Händelserna under hösten 2021 och våren 2022 som aktiverades i samband med att en skrivelse lämnades in till direktionen har visat en annan sida av verksamheten. Skrivelsen och den därpå genomförda psykosociala arbetsmiljöutredningen visar att det finns stora utvecklingsbehov inom BORF vad gäller dialog, kommunikation och relationerna mellan ledning och medarbetare likväl som mellan förtroendevalda politiker och ledning men också mellan medarbetare. Jag har i mina kontakter med enskilda inom BORF sett och hört exempel på hur det talats illa om enskilda och grupper samtidigt som jag också mött engagemang, kompetens och en stark vilja att utvecklas. Läs också: Anställda rasar – riktar skarp kritik mot utredningen  Jag kommer inte att kommentera enskilda personers agerande. Jag vill inte bidra till en kultur där samtal om och mellan politiker, ledning och kollegor skapar ökad polarisering, slitningar och brister i arbetsmiljön inom räddningstjänsten. Den senaste tidens mediala inslag har ytterligare stärkt mig i övertygelsen att många i och kring BORF behöver börja lita på både medarbetares och ledares förmågor och utvecklingspotential – och att man behöver prata med varandra i stället för om varandra. Nu startar vi ett omfattande internt kulturarbete med målet att öka tilliten och bygga ett större förtroende och respekt för varandras olika roller och arbetsuppgifter. Jag ser fram mot att få vara en del av det gemensamma arbetet. Läs också: Jönsson lämnar sin post som ordförande Stefan Ekwing Vice ordförande i Bohus Räddningstjänstförbund, BORF. 
Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/03/kontanter-scaled.jpg

"I dag är det ca 10-15 % av Sveriges befolkning som lever i digitalt utanförskap, vilket innebär att man inte kan hantera nättjänster eller har väldigt begränsad kunskap i hur dessa fungerar."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/03/image-6483441-1.jpg

Du tror säkert att all plast som du lämnar in på återvinningsstationen återvinns. Men så är inte fallet. Naturvårdsverket har fastställt att knappt hälften av plastförpackningarna som lämnas in faktiskt blir nya plastartiklar, resten eldas upp. Förbränningen är ett allvarligt hot mot klimatet. Varför är det så? Vad kan göras för att lösa problemet?
Fyra studenter vid Klara Teoretiska gymnasium Postgatan i Göteborg, svarar på frågorna i en uppsats som publiceras här.

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/10/dji_0002-scaled.jpg

– SD om fortsatta utredningar kring ny skola Nol och Alafors

Att den politiska ledningen ändå valde att utreda tomten för en skola är för oss helt ofattbart.

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/02/mall-sla-ihop-tva-bilder-copy-1.jpg

"Glöm aldrig de som kämpat för demokratin, ta den inte för givet."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/10/v4321-ale-torg-kopia-scaled.jpg

"Mitt förslag har handlat om en hållbar stadsplanering med fokus på trygghet som ger levande gator och torg även kvällstid."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/12/skarmavbild-2021-12-21-kl-104233.png

"Att våga vara självkritisk tänker jag är något som politiken generellt kan bli något bättre på"

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/05/kungsgarden-alvhem2-scaled.jpg

"Rädda Din golfklubb! Kom på Ale Golfklubbs årsmöte i Medborgarhuset nu på lördag."

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/10/hampus-eklund.jpg

Upplagt för fest som vi i handbollens herrseniorer inte är bortskämda med i Ale Kulturrum – men glädjen kom av sig.

Debatt
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/06/kommunhuset-i-alafors-scaled.jpg

"Som företagare och samhällsintresserad skattebetalare är det självklart för mig att arbeta för att Tunge, ST:Peder och Ale Skövde socknar ska tillfalla Ale kommun"