https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/04/flockimmun.png

Tankar kring flockimmunitet

Debatt

"Strategin som Folkhälsomyndigheten följer kommer troligen att leda till flockimmunitet i Stockholmsregionen"

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/02/v0720-befolkningsstatistik.jpg

Ale-andan – vi hjälper varandra!

Debatt

"Jag vill uppmana er att visa den goda ”Ale-andan” och sträcka ut en hand till dem som behöver den."

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2016/11/v-4816-hot-alependeln.jpg

DEBATT: Tåget är inget att lita på

Debatt

"Hur kan man förlita sig på tåg till 100% när vi alla vet att det ofta strular i tågtrafiken? Hur kan Västtrafik tycka att det var en bra idé att göra kollektivtrafiken så här sårbar i Ale? Hur kan Ale kommun acceptera detta?"