https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/12/v4917-anstacc88llningsstopp-2.jpg

DEBATT: Nu är det nog!

Debatt

Det är för närvarande en orimlig arbetssituation.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/skolresultat.jpg

Skolåren betyder allt!

Debatt

Det som nu sker i Ales skolor får aldrig hända igen.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/11/v4517-da-vinciskolan-kopia-1.jpg

“85 miljoner kan man få mer av”

Debatt

3 år har gått sedan sagan om Ale Gymnasium tog slut. Da Vinci skolan med drygt 370 elever såg dagens ljus. Ett pedagogiskt såväl ologiskt experiment med barn…