https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/08/v2318-acc88lvacc88ngen-centrum-1.jpg

DEBATT: Vad händer med Älvängen?

Debatt

Fråga: Vart tog Måns Werners förslag vägen? Det var ett mycket väl genomtänkt förslag.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/05/v1918_fridhem2.jpg

DEBATT: ”Fridhemgate”

Debatt

Ärendet visar vem som bestämmer i kommunen.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/05/v1918_fridhem3.jpg

DEBATT: Ovärdigt att stänga Fridhem!

Debatt

Det måste få ett slut att förlägga alla resurser till Nödinge och Älvängen och ensidigt utarma Surte.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/05/v-13-kommunhus.jpg

Förtäta våra samhällen med förnuft

Debatt

Bara för att lite täthet är bra betyder det inte att ännu mer täthet är bättre.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/04/skacc88rmavbild-2018-04-25-kl-11-20-18.png

Med samarbete kommer man långt

Debatt

Elena Fridfeldt svarar förra veckans insändare av Sven Nicolaisen (AD).

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/04/skacc88rmavbild-2018-04-25-kl-11-15-13.png

Vem styr i Ale kommun?

Debatt

Frågan vem som styr Ale kommun har funnits i flera år men är nu akut.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/03/v1018-ale-seniorcentrum-1.jpg

DEBATT: Stor oro för Ale Seniorcentrum

Debatt

Att det inte blev någon bra start på den nya omsorgsboendet verkar alla vara överens om och detta medför självklart oro bland de boende och deras anhöriga.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/10/skolresultat.jpg

DEBATT: ”Kommunen håller inte ihop!”

Debatt

Tyrone Hansson, FIA: "Flera föräldrar vittnar om en vardag där barnen lämnas på förskola på annan ort än den man bor på.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2011/11/v-46-Ahlafors-Fria-Skola-1.jpg

DEBATT: Friskolor är bra

Debatt

Friskolorna är en rättighet!