https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/11/focc88rskola.jpg

Brist på förskoleplatser i Älvängen

– Fullbelagt på förskolorna inför våren
Skola

Arbetet med att bygga en ny förskola har startat.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2017/09/v-4116-ortsmocc88te_bohus_dennis-ljunggren.jpg

Ljunggren lämnar skolpolitiken

Politik

Johnny Sundling får axla rollen som förste vice ordförande i Utbildningsnämnden.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/09/skola.jpg

”Väldigt stolta över resultaten”

– Rekordresultat för eleverna i årskurs 9
Skola

Verksamhetschefen: "Vårt mål är att eleverna ska nå målen och att alla ska gå så långt som möjligt"

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/08/v3418-da-vinciskolan-3.jpg

Nya Da Vinciskolan tar form

Skola

Ombyggnationen fortsätter under höstterminen.

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/06/v2518-skolrekord.jpg

Rekordresultat i Ales skolor

Skola

"Vi är stolta över våra elever och mycket nöjda med vad lärare och alla andra i skolan har bidragit med"

https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/03/v1218_nya-da-vinciskolan.jpg

Nya Da Vinciskolan klar hösten -19

Skola

Nya Da Vinciskolan i Nödinge ska stå helt klar hösten 2019 och beräknas kosta cirka 110 miljoner kronor.