Tåget och då främst godstågen är källan till de beräknade höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bostäder i stationsnära lägen ska klubbas igenom.
Tåget och då främst godstågen är källan till de beräknade höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bostäder i stationsnära lägen ska klubbas igenom.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2015/01/Tåget-i-mörker-1.jpg

Bullerfrågan måste lösas

ALE. För höga framtida bullernivåer stoppar all byggnation i stationsnära lägen i Ale. Den framtida tillväxten är därmed hotad. I måndags träffade Ales kommunledning Trafikverkets högsta ort, regiondirektör Håkan Wennerström, för att diskutera krisen.

ALE. För höga framtida bullernivåer stoppar all byggnation i stationsnära lägen i Ale.
Den framtida tillväxten är därmed hotad.
I måndags träffade Ales kommunledning Trafikverkets högsta ort, regiondirektör Håkan Wennerström, för att diskutera krisen.

Länsstyrelsen godkänner inte detaljplanerna för tre angelägna bostadsprojekt i Älvängen. Gula villan på Göteborgsvägen bakom Coop, Alebyggens planerade hyresfastighet på Änggatan och Sernekes höghus på Gustava Plats är också hotat. Stationsnära lägenheter har varit prioriterat sedan pendeltåget började gå.

Grundtanken med infrastrukturprojektet BanaVäg i Väst som har kostat skattebetalarna närmare 14 miljarder är bland annat att öka resandet med kollektivtrafiken och indirekt öka Ales attraktionskraft som boendekommun. Göteborgsregionen har för avsikt att växa längs de stora pendelstråken, där Ale naturligtvis är en av tillväxtkommunerna.

I samband med antagandet av detaljplanen för utbyggnaden av Gula Villan i Älvängen uppdagades ett problem med de beräknade bullernivåerna. De blir enligt Länsstyrelsen för höga i framtiden och därför kan ingen bostadsbyggnation i stationsnära lägen tillåtas. Utredningar visar att det främst är järnvägen som är källan till oljudet. Viktigt att poängtera är att dagens nivåer inte utgör något problem, utan det är utredningarna för de framtida nivåerna med en ökad trafikmängd på järnvägen som sätter stopp för byggnation.

Med anledning av detta kallade kommunledningen i Ale till möte med Trafikverkets högsta ledning. De representerades bland andra av regiondirektör Håkan Wennerström och tidigare projektchefen för BanaVäg i Väst, Sara Distner. För Ale kommun medverkade kommunalråd Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), kommunchef Björn Järbur och sektorchef för samhällsbyggnad, Carita Sandros.

– Det blev ett intressant möte med högt i tak, där vi redogjorde för lägessituationen och Ales vision med betoning på samhällsbyggnad. Vi tycker inte lika i alla frågor, men ambitionen är att verka för en lösning av bullerproblematiken. Vi måste kunna bygga mer i Ale och samhället Sverige måste få en bättre utväxling av investeringen i dubbelspår och motorväg. Om vi har betalat miljarder i ett pendeltåg måste vi också kunna bygga bostäder. Det ena får ju inte stoppa de andra i samhällsutvecklingen, säger Paula Örn.

Parterna enades kring problembilden och mötet resulterade i att ta fram ett scenario för hur situationen med bullernivåerna ska kunna lösas i Älvängen.

– Ale kommun kommer att leda det arbetet i nära dialog med Trafikverkets expertis. Om två månader hoppas vi ha en tydligare bild över tänkbara åtgärder, kostnader och idéer kring hur en finansiering kan se ut, säger Paula Örn och tillägger:

– Jag tycker att vi genom att ta på oss ledartröjan har visat hur angelägen frågan är för Ale, men det är inte bara vi som egentligen berörs. Göteborgsregionen, Trafikverket, kommunen och exploatörerna måste alla se sin roll i att kunna förverkliga en stationsnära byggnation. I ett modernt samhälle måste vi kunna köra fler tåg, utan att det sker på bekostnad av centrala lägenheter. Det är en nöt vi gemensamt måste knäcka.

Finansieringen kommer att bli en huvudfråga, berörde ni den på dagens möte?
– Nej, först måste vi se vad som är tekniskt möjligt att göra för att minska bullernivåerna. Efter det får vi titta på prislappen och sist hur notan ska fördelas. Just den juridiska aspekten får vi hantera separat, svarar Paula Örn diplomatiskt.

Parterna ska träffas igen om två månader, då lär diskussionen bli mer konkret.

Foto: Allan Karlsson

Tåget och då främst godstågen är källan till de beräknade höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bostäder i stationsnära lägen ska klubbas igenom.

Tåget och då främst godstågen är källan till de beräknade höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bostäder i stationsnära lägen ska klubbas igenom.

 

Mer från övrigt

Fredrik är Sveriges chilikung

Allt började för cirka tio år sedan. Det var då…

Stark gemenskap hos scouterna

Varje onsdag är det full aktivitet i Guntorp. Scoutkåren som…


LNIK är laget i Christians hjärta

Solen skymtar fram mellan de till synes tjocka molnen och…

Senaste nytt

Kocevski segerskytt för Ahlafors IF

Ahlafors tog sin sjunde seger för året och tog sig…

SBTK kan säkra seriesegern

Skepplanda BTK har 41 inspelade poäng och leder division 4…

Andreas satsar på roadracing

Fordon med två hjul har alltid intresserat Andreas Kumpumäki och…

Ny ”måste-match” för AIF ikväll

Ettan södra går in i ett avgörande skede. Ahlafors IF…

Musikläraren släpper nytt

Kalle Carlsson kommer från ett musikaliskt hem och i tidig…

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Emma vill få fler kvinnor att engagera sig

För några år sedan gick Emma Mouvitz med i ungdomsrådet…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…