Tåget och då främst godstågen är källan till de beräknade höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bostäder i stationsnära lägen ska klubbas igenom.
Tåget och då främst godstågen är källan till de beräknade höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bostäder i stationsnära lägen ska klubbas igenom.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2015/01/Tåget-i-mörker-1.jpg

Bullerfrågan måste lösas

ALE. För höga framtida bullernivåer stoppar all byggnation i stationsnära lägen i Ale. Den framtida tillväxten är därmed hotad. I måndags träffade Ales kommunledning Trafikverkets högsta ort, regiondirektör Håkan Wennerström, för att diskutera krisen.

ALE. För höga framtida bullernivåer stoppar all byggnation i stationsnära lägen i Ale.
Den framtida tillväxten är därmed hotad.
I måndags träffade Ales kommunledning Trafikverkets högsta ort, regiondirektör Håkan Wennerström, för att diskutera krisen.

Länsstyrelsen godkänner inte detaljplanerna för tre angelägna bostadsprojekt i Älvängen. Gula villan på Göteborgsvägen bakom Coop, Alebyggens planerade hyresfastighet på Änggatan och Sernekes höghus på Gustava Plats är också hotat. Stationsnära lägenheter har varit prioriterat sedan pendeltåget började gå.

Grundtanken med infrastrukturprojektet BanaVäg i Väst som har kostat skattebetalarna närmare 14 miljarder är bland annat att öka resandet med kollektivtrafiken och indirekt öka Ales attraktionskraft som boendekommun. Göteborgsregionen har för avsikt att växa längs de stora pendelstråken, där Ale naturligtvis är en av tillväxtkommunerna.

I samband med antagandet av detaljplanen för utbyggnaden av Gula Villan i Älvängen uppdagades ett problem med de beräknade bullernivåerna. De blir enligt Länsstyrelsen för höga i framtiden och därför kan ingen bostadsbyggnation i stationsnära lägen tillåtas. Utredningar visar att det främst är järnvägen som är källan till oljudet. Viktigt att poängtera är att dagens nivåer inte utgör något problem, utan det är utredningarna för de framtida nivåerna med en ökad trafikmängd på järnvägen som sätter stopp för byggnation.

Med anledning av detta kallade kommunledningen i Ale till möte med Trafikverkets högsta ledning. De representerades bland andra av regiondirektör Håkan Wennerström och tidigare projektchefen för BanaVäg i Väst, Sara Distner. För Ale kommun medverkade kommunalråd Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M), kommunchef Björn Järbur och sektorchef för samhällsbyggnad, Carita Sandros.

– Det blev ett intressant möte med högt i tak, där vi redogjorde för lägessituationen och Ales vision med betoning på samhällsbyggnad. Vi tycker inte lika i alla frågor, men ambitionen är att verka för en lösning av bullerproblematiken. Vi måste kunna bygga mer i Ale och samhället Sverige måste få en bättre utväxling av investeringen i dubbelspår och motorväg. Om vi har betalat miljarder i ett pendeltåg måste vi också kunna bygga bostäder. Det ena får ju inte stoppa de andra i samhällsutvecklingen, säger Paula Örn.

Parterna enades kring problembilden och mötet resulterade i att ta fram ett scenario för hur situationen med bullernivåerna ska kunna lösas i Älvängen.

– Ale kommun kommer att leda det arbetet i nära dialog med Trafikverkets expertis. Om två månader hoppas vi ha en tydligare bild över tänkbara åtgärder, kostnader och idéer kring hur en finansiering kan se ut, säger Paula Örn och tillägger:

– Jag tycker att vi genom att ta på oss ledartröjan har visat hur angelägen frågan är för Ale, men det är inte bara vi som egentligen berörs. Göteborgsregionen, Trafikverket, kommunen och exploatörerna måste alla se sin roll i att kunna förverkliga en stationsnära byggnation. I ett modernt samhälle måste vi kunna köra fler tåg, utan att det sker på bekostnad av centrala lägenheter. Det är en nöt vi gemensamt måste knäcka.

Finansieringen kommer att bli en huvudfråga, berörde ni den på dagens möte?
– Nej, först måste vi se vad som är tekniskt möjligt att göra för att minska bullernivåerna. Efter det får vi titta på prislappen och sist hur notan ska fördelas. Just den juridiska aspekten får vi hantera separat, svarar Paula Örn diplomatiskt.

Parterna ska träffas igen om två månader, då lär diskussionen bli mer konkret.

Foto: Allan Karlsson

Tåget och då främst godstågen är källan till de beräknade höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bostäder i stationsnära lägen ska klubbas igenom.

Tåget och då främst godstågen är källan till de beräknade höga bullernivåerna i framtiden. Detta måste lösas menar Länsstyrelsen för att detaljplaner med nya bostäder i stationsnära lägen ska klubbas igenom.

 

Mer från övrigt

Uppmaningen: ”Skänk din gran”

I veckan kommer Ale kommun att prydas av flertalet julgranar.…

”Skaffa aldrig en kanin som leksak”

I lägenheten i Bohus bor Emelie Olviken, tillsammans med dottern…

Kraftig rökutveckling efter villabrand

Polis, ambulans och fyra enheter från räddninstjänsten fick rycka ut…

Senaste nytt

Julklappar som gynnar alla

Förra året firade second hand-butiken i Älvängen 25 år. Det…

Två miljoner till föreningslivet

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale bildar ny politisk…

Textilbutiken om årets julklapp: ”Jättekul”

Älvängens Garn & Textil konkurrerar snarare med internet än liknande…

Stina Klintbom med gäster intar scenen

Den mångsidiga sångerskan Stina Klintbom, som är hemmahörande i Skönningared,…

Ny vd för Centrum Pile

2008 inleddes Centrum Piles etablering i Kollanda och fem år…

Spännande dansföreställning

Varifrån kommer rörelserna i den samtida dansen, hur kan de…

Örhängen till gagn för Barncancerfonden

Penny Andersson vet vad det innebär att hjälpa andra människor.…

Hus i lågor: ”Kommer brinna ner”

Klockan 19.21 på torsdagskvällen larmades polis, räddningstjänst och ambulans till…

Torbjörn kör vidare i pappas fotspår

Gustaf Gustafsons Åkeri grundades den 9 oktober 1931. Det första…

Snart dags att välja gymnasieskola

Vi har intervjuat en gymnasieelev, Shamim Sarmadi, som går sitt…

Änglar på Älvängens Julmarknad

– Vi hoppas på bra väder och mycket folk på…

Ett hjärta som klappar för Kenya

När Katarina Johansson åkte på safari till Kenya 2012 var…

William gör allt för sitt Surte IS

Han började spelade fotboll ganska sent när han som tolvåring…