Generationsväxling i Kollanda Grus

TEXT: Jonas Andersson
28 oktober 2023 kl. 08:00

ÄLVÄNGEN. Nyligen skedde ett generationsskifte i Kollanda Grus. Numera är det Isabell Antonsson och Mathias Tilly som sköter verksamheten.

– Det känns väldigt inspirerande, säger ägarduon till lokaltidningen.

Det blir tredje generationen Tilly som tar över ansvaret för Kollanda Grus. Mathias Tilly gör det i kompanjonskap med Isabell Antonsson. Båda har ett mångårigt förflutet på företaget.

– Jag har jobbat på företaget i fjorton år och Isabell har varit här i snart tolv år. Vi är glada över den här möjligheten och vi har fått en väldigt positiv respons från personalen. Det känns jättebra, säger Mathias.

Det var Mathias farbror Arne Tilly som startade företaget 1992, pappa Göran blev delägare i rörelsen 2006. Nu har företaget fördelats på två olika verksamhetsområden varvid Kollanda Mark & Anläggning är den del som Mathias och Isabell styr över.

– Företaget har växt successivt under åren. Till en början var det grusförädling och företrädelsevis privatkunder som vi jobbade med. 2011 fick vi det första ramavtalet med Ale kommun, berättar Mathias.

Vad är verksamhetsinriktningen just nu?

– Vi är lite spretiga och har flera olika ben att stå på. Numera jobbar vi mot företag, privatpersoner och den offentliga sektorn. När det gäller vårt ramavtal med Ale kommun så handlar det om infrastrukturprojekt, mycket VA-arbeten. Vi har beredskap dygnet runt i kommunen och ramavtalet innebär att vi ska kunna stå till tjänst med en grävmaskin och en lastbil dygnet runt – året runt.

– Företagsbiten genererar huvudsakligen markarbeten på uppdrag av olika entreprenörer. Lantbrukare anlitar oss för att anlägga skogsvägar, dikning och så vidare. Privatmarknaden, som inte alls är lika stor längre, där gör vi bland annat husgrunder och avlopp.

Vad är roligast med jobbet?

– Det är att få träffa kollegorna, vi är ett jättegott gäng. Sedan är det ett väldigt varierande jobb och ingen dag är den andra lik, säger Isabell Antonsson.

Största utmaningen i er yrkesroll?

– Eftersom vi arbetar med sådant som finns under jord, så vet man aldrig man stöter på.

Hur påverkar konjunkturen er bransch?

– Hittills har vi inte märkt av någon avmattning, kanske att vi ser en liten dipp vad det gäller privatmarknaden. I övrigt är det fullt upp att göra och kollegorna i branschen vittnar om samma sak, säger Mathias Tilly.

Vad är framtidsvisionerna för Kollanda Grus Mark & Anläggning?

– Vi är väletablerade i den här kommunen och vill fortsätta på den inslagna vägen. Vi vill optimera verksamheten så gott det bara går.

Hur många anställda är ni?

– Vi sysselsätter cirka 20 personer varav 13 är heltidsanställda.

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se