https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2012/05/V-20-Lennart-Johansson1.jpg

Mer än sprickor i fasaden

NOL. Lennart Johansson, 65, villaägare i Nol suckar tungt. Vägutbyggnadens sprängningar har satt tydliga spår i huset. – De fanns redan innan, men vibrationerna har vidgat dem. Vad det beror på är ju självklart, säger han samtidigt som han visar upp ett besked från Trafikverket som gör en helt annan bedömning.

NOL. Lennart Johansson, 65, villaägare i Nol suckar tungt.
Vägutbyggnadens sprängningar har satt tydliga spår i huset.
– De fanns redan innan, men vibrationerna har vidgat dem. Vad det beror på är ju självklart, säger han samtidigt som han visar upp ett besked från Trafikverket som gör en helt annan bedömning.

En spricka som fanns redan innan sprängningarna för nya vägen påbörjades, men som idag är betydligt större. Något samband finns däremot inte. Enligt Trafikverket har det naturliga orsaker.

En spricka som fanns redan innan sprängningarna för nya vägen påbörjades, men som idag är betydligt större. Något samband finns däremot inte. Enligt Trafikverket har det naturliga orsaker.

Sprängningarna för att ge plats åt den utbyggda E45 har inte undgått någon. I december avslutas projekt Bana Väg i Väst och efterlämnar en dubbelspårig järnväg, en fyrfältsväg och en lokalväg som länkar samman samtliga Ales orter. Hos en del andra finns ytterligare spår av det gigantiska infrastrukturprojektet. På Alevägen 7, lokalvägen förbi Nol, bor Lennart Johansson. Han visar upp stora sprickor i bottenplattan, inneväggar och fasad. Huset är från 1948-49 och byggt utan pålar i marken. 1977 byggdes huset ut och efter en geoteknisk utredning konstaterades att utbyggnaden inte heller fick pålas, då den äldre delen fortfarande riskerar att röra på sig. Under 2007-2008 genomfördes de första sprängningarna för Bana Väg i Väst på etappen mellan Nol och Nödinge. Vid den tidpunkten fanns ingen mätare installerad hos Lennart Johansson. Huset ansågs inte ligga inom riskområdet.
– Jag minns hur hela huset skakade när de sprängde som mest och jag var tidigt i kontakt med projektledningen. 1 september 2009 fick vi en mätare installerad och även i maj 2010. Det är resultaten från dessa som de hänvisar till när de menar att sprängningarna har varit inom gränsvärdena. Det må vara sant. Jag kan bara konstatera att det har skett betydande förändringar mellan den första och sista besiktningen, säger Lennart Johansson.

Även Trafikverket noterar att det har skett förändringar i bland annat husgrunden, men bedömer inte att det är sannolikt att sprängningarna är orsaken.
– Vi anlitar oberoende expertis och de följer de regler som vi har. Det mesta handlar om avstånd och nivåer på laddningar. Dessa mäter vi noga och det gör att vi kan utreda varje enskilt fall noga. I Lennarts fall har vi gått på de två utredningar som sakkunniga har gjort. Deras slutsats ligger till grund för vår, säger Jesper Mårtensson, projektledare Bana Väg i Väst.

Kostnaden för att åtgärda sprickorna bedömer Lennart Johansson landar på ett sexsiffrigt belopp. En nota Trafikverket inte vill kännas vid.

Svensk standard
– Nej, skadorna har naturliga orsaker. Vi har haft två anmärkningsvärda vintrar (2009-2010), vilket kan ha gjort att de befintliga skadorna accelererade. Det är olyckligt, men vi har gjort en samlad bedömning enligt svensk standard, menar Jesper Mårtensson.

Magnus Josefsson Byggnadsteknik AB anlitades på uppdrag av Trafikverket för att besiktiga bland annat Lennart Johanssons villa. I protokollet står att läsa: ”Jag har inte fått tillgång till samtliga sprängjournaler och kan därför inte uttala mig om annat än de resultat av mätningar som jag fått tillgång till. De redovisade och uppmätta vibrationsnivåerna ligger under riktvärdet för ”tillåtna” vibrationsnivåer, varför det inte kan påvisas något sannolikt samband mellan förändringar i byggnaden till följd av uppmätta och redovisade vibrationsnivåer”.
– Det känner jag inte igen, men det kan vara journaler som inte har med det aktuella huset att göra. Vi hanterar varje enskilt ärende väldigt noga och vi har reglerat ett antal skador mellan Nödinge och Älvängen. Vi har inte gått fria från ansvar, avslutar Jesper Mårtensson.

Mer från övrigt

Uppmaningen: ”Skänk din gran”

I veckan kommer Ale kommun att prydas av flertalet julgranar.…

”Skaffa aldrig en kanin som leksak”

I lägenheten i Bohus bor Emelie Olviken, tillsammans med dottern…

Kraftig rökutveckling efter villabrand

Polis, ambulans och fyra enheter från räddninstjänsten fick rycka ut…

Senaste nytt

Lindström lämnar Surte – klar för ny aleklubb

Lindström har ett förflutet i Örgryte IS och Ahlafors IF.…

Branta backar prioriteras

Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar…

”Tuffa tider på riktigt”

Arturo Arques är en uppskattad föredragshållare som gästat Ale kommuns…

Susanne hjälper de fattigaste

Det startade med att Susanne Bohman började dela ut kläder…

SM nästa för Daniella 

Daniella Susa har alltid tyckt om att idrotta och för…

Snabb ökning av corona

Under vecka 48 konstaterades totalt 806 fall, vilket går att…

AIF-duo provspelar med GAIS

Två av dem är Chisomnazu Chika Chidi, 22, och Pascal Olsson,…

Gunilla firar 20 år som luciamamma

När Gunilla Johansson började engagera sig i luciakommittén så var…

Nu föreslås en ny skola i Alafors

En ny F-6-skola i Nol-Alafors har varit på politikens bord…

Marknadstörst

Coronapandemin vill vi helst lägga helt bakom oss, men fortfarande…

Stort hjärta för Ukraina

Det bor cirka 80 ukrainska flyktingar i Ale och Lilla…

Bästa julmarknaden i modern tid

Det är inte lika många butiker längs med Göteborgsvägen som…

”Jag blir uppriktigt förbannad”

Motorburen ungdom fortsätter att ställa till problem på olika platser…