Förändrad belysning på Hålandavägen. Många trästolpar är utdömda och alla ersätts inte. Det sker bara där det är motiverat, det vill säga busshållplatser, korsningar och på sträckor med samlad bebyggelse.
Förändrad belysning på Hålandavägen. Många trästolpar är utdömda och alla ersätts inte. Det sker bara där det är motiverat, det vill säga busshållplatser, korsningar och på sträckor med samlad bebyggelse.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2012/11/V-48-Hålanda.jpg

Mörkret faller över Hålanda

HÅLANDA. Nu faller mörkret extra tungt över Hålanda. Vägbelysningen på Hålandavägen är i stort behov av renovering, men någon sådan är inte aktuell. Bara busshållplatser och där bebyggelsen är mer samlad kommer belysas fram över.

HÅLANDA. Nu faller mörkret extra tungt över Hålanda.
Vägbelysningen på Hålandavägen är i stort behov av renovering, men någon sådan är inte aktuell.
Bara busshållplatser och där bebyggelsen är mer samlad kommer belysas fram över.

Innan kommunsammanslagningen 1974 passade Skepplanda kommun på att investera. Något ekonomiskt överskott ville man inte ha med sig. Det resulterade i en simhall, men också i en väl utbyggd vägbelysning längs Hålandavägen. 40 år senare är trästolparna utdömda. Att renovera hela sträckan skulle kosta upp mot 15 Mkr enligt en utredning.
– Jag förstår att en del är besvikna, men vi kan inte investera så mycket pengar för så få människor. Hålandavägen är dessutom inte en kommunal väg, utan den ligger under Trafikverkets ansvar. Vi har därför bestämt oss för att utgå från statens bedömningkriterier. Det betyder att vi belyser hållplatser, vissa korsningar och sträckor med samlad bebyggelse. Det blir en kommunal investering, säger Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Insatsen görs samtidigt som en ny el- och teleledning grävs ner. Rädslan för ett totalt mörker har varit stor hos boende och redaktionen har varit nedringd. Informationen har varit bristfällig och uteblev helt på Skepplandas och Hålandas ortsutvecklingsmöten. En miss i arbetet.
– Det borde vi naturligtvis ha tänkt på. Det hade varit ett lämpligt forum att beskriva och diskutera förändringen, erkänner Pressfeldt.

Någon större oro tycker inte gatuingenjör, Jesper Gustafsson, att de boende ska känna.
– Jag tror man vänjer sig snabbt. Trafiksäkerheten äventyras inte. Vi följer Trafikverkets riktlinjer. Däremot har belysningen på Hålandavägen varit ovanligt bra. Det ser inte ut så normalt på den här typen av vägar. Trafikmängden motiverar inte det. Vi kommer heller inte att mörklägga vägen, utan de trästolpar som är utdömda tas bort och ersätts med godkända på de sträckor där det är nödvändigt. Det är också viktigt med miljöaspekten. Vi minskar förbrukningen genom att inte belysa åkermark och platser där människor inte är i rörelse. Nu sätter vi fokus på att belysa rätt ställen. Jag är övertygad om att det här blir bra.

Mer från övrigt

Alebackens stora utmaning

Förra året vi den här tiden gick liftarna på högvarv…

Uppmaningen: ”Skänk din gran”

I veckan kommer Ale kommun att prydas av flertalet julgranar.…

”Skaffa aldrig en kanin som leksak”

I lägenheten i Bohus bor Emelie Olviken, tillsammans med dottern…

Senaste nytt

Inga planer på en ny simhall

Det anrika badhuset i Lila Edet invigdes redan 1935 men…

Extra ljus på brott i nära relation

Lokaltidningen träffar Daniel Norlander och Jessica Ask, kommunpolis i Ale,…

Evenemang för motorburen ungdom

Lördagen den 4 februari bjuds allmänheten in till parkeringsplatsen utanför…

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

Lista: Vanligaste brotten i Ale

Under 2022 minskade polisanmälningarna i Sverige med två procent, jämfört…

Allvarligt skadeläge efter olyckan

Det var vid 19.20-tiden under lördagskvällen i närheten av Skepplanda,…

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på…

Frukostmöte arrangeras hos Dreampadel

Det pratas om en padeldöd i Sverige. Den senaste tiden…

Lödöses varvshistoria dokumenterad

Filmskaparen Anders Lundin, som driver Bohusföretaget Lightray, dokumenterar en tid…

Hjärtums fotbollshjärta har stannat

Det var i juni som lokaltidningen besökte natursköna Billerödsvallen då…

Här läser eleverna som aldrig förr

”Den stora läsutmaningen” av Adlibris, Bonnier Carlsen, Natur och Kultur…

Nock varslar anställda

Det har varit tätt med rapporteringen från Nock Massiva Trähus…

Friades från taxirån – vill ha ersättning

Mannen, som är i 25-årsåldern, stod åtalad misstänkt för att…