https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/02/v-7-Elledning-1.jpg

Viss oro för ny elledning

ALAFORS. Ett stort intresse och samtidigt en viss oro. Så skulle man kunna sammanfatta onsdagens öppna hus och samrådsmöte i Medborgarhuset. Svenska Kraftnäts planer på en ny elledning genom Ale väcker en hel del frågeställningar hos berörda markägare.

ALAFORS. Ett stort intresse och samtidigt en viss oro.
Så skulle man kunna sammanfatta onsdagens öppna hus och samrådsmöte i Medborgarhuset.
Svenska Kraftnäts planer på en ny elledning genom Ale väcker en hel del frågeställningar hos berörda markägare.

Det finns planer på en omfattande utbyggnad av vindkraftsproduktion i Dalsland, Bohuslän och Västergötland. För att kunna ta tillvara den kommande produktionsökningen så behöver stamnätet förstärkas med ytterligare en 400 kV-ledning mellan Skogsäter i Trollhättan och Stenkullen. Utan ledningen kan det regionala nätet komma att överbelastas och ledningen är även nödvändig för att kunna förnya de gamla ledningar som finns i området.
– Vi befinner oss på planeringsstadiet och inga beslut är fattade. I våras tog vår styrelse ett inriktningsbeslut om att det behövs en ny ledning då stamnätet mellan Skogsäter och Stenkullen behöver förstärkas. Det vi gör nu är att vi åker runt och har samråd i de berörda kommunerna, förklarar Hans Lundin elektroteknisk sakkunnig på Svenska Kraftnät.
– Fastighetsägare och närboende har en viktig roll innan ledningen byggs. Vi vill gärna ha in så många synpunkter som möjligt eftersom det är invånarna på respektive plats som känner till området bäst, säger Erik Vallin, kommunikatör på Svenska Kraftnät.

Fram till den 22 mars har allmänheten på sig att lämna sina synpunkter. Nästa steg för Svenska Kraftnät blir att ta fram ett utbyggnadsförslag. Därefter väntar ytterligare samråd och planerad byggstart är tänkt att ske först 2018.

På onsdagskvällens samrådsmöte i Medborgarhuset presenterade Svenska Kraftnät sitt huvudspår till ledningsgata. Förslaget fanns beskrivet på en karta tillsammans med övriga alternativa dragningar, angivna i bokstavsform A-K.
– Med den information som vi sitter inne med just nu så är huvudspåret det alternativ som skulle generera den minsta störningen i området. Återstår att se vilka synpunkter vi får in på våra samrådsmöten, säger Erik Vallin.

Svenska Kraftnäts huvudspår skulle innebära en framtida ledningsgata väster om Göta älv, mellan Lilla Edet och Stenungsund. Ledningen skulle korsa Göta älv och fortsätta mellan Älvängen södra och Alafors och följa befintlig 130 kV-kabel upp till Sannum. Där skulle den nya ledningen ta riktning söderut genom Alefjäll och vidare mot Stenkullen.

Vilka reaktioner har ni mött hittills?
– Naturligtvis finns det människor som oroas över att få en kraftledning på sin mark. Samtidigt upplever vi att invånarna i respektive kommun har en stor förståelse för situationen och tar emot den information som vi vill förmedla. Vi försöker vara så sakliga vi bara kan, säger Erik Vallin.

Måste det vara en luftburen ledning, går det inte att gräva ner den?
– Det svenska stamnätet är ett växelströmsnät som nästan uteslutande består av luftledningar. Växelströmsförbindelser på höga spänningsnivåer går inte att gräva ner på sträckor längre än cirka 25 kilometer med mindre än att man med det intervallet anlägger stora kompensationsanläggningar, säger Hans Lundin.

Varför inte använda befintliga ledningsstolpar?
– Det går inte att använda befintliga ledningsstolpar och skulle vi utvidga nuvarande ledningsgata uppstår ett annat problem. Det skulle bli svårt att få plats och många hus skulle bli föremål för inlösen. Det finns också en driftsäkerhetsaspekt att ta hänsyn till. Skulle exempelvis åskan slå ner och båda ledningarna kopplas bort så vore det väldigt olyckligt, säger Hans Lundin.

Mer från övrigt

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…

AIF:s nya trupp börjar ta form

Med bara veckor kvar till seriepremiären av Ettan Södra står…

Så många semlor sålde butikerna

Runt om i kommunen började förberedelserna med semlorna tidigt för…

Senaste nytt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…