Fredrik Johansson (M), Tyrone Hansson (FiA), Claes-Anders Bengtsson (KD), Lars Kopp (M), Sune Rydén (KD), Lena
Camp (SD), Henrik Fogelklou (M). Längst fram Renee Palmnäs (FiA), Mikael Berglund (M) och Robert Jansson (SD).
Fredrik Johansson (M), Tyrone Hansson (FiA), Claes-Anders Bengtsson (KD), Lars Kopp (M), Sune Rydén (KD), Lena Camp (SD), Henrik Fogelklou (M). Längst fram Renee Palmnäs (FiA), Mikael Berglund (M) och Robert Jansson (SD).
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/10/v4022-Ny-politisk-ledning-scaled.jpg

Ale-samverkan tar över

ALE. Under namnet Ale-samverkan ska Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale styra Ale kommun den kommande mandatperioden. Gruppen har antagit ett program med 210 punkter, men vad dessa innehåller offentliggörs inte än.
– Det kommer att framgå av nämndplanerna som ska antas i november, säger Mikael Berglund (M).

Under mandatperioden som gått har en koalition bestående av sex partier styrt. Nu tar Ale-samverkan över. Det är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale som har kommit överens om att genomföra ett ett politiskt program med 210 punkter.

– Vi har haft väldigt lätt för att komma överens. Grunden har varit att sätta alebon i centrum. Vi får inte glömma vilka vi är till för. När vi nu ser att 2023 blir ett betydligt kärvare år där intäkter och kostnader inte balanserar kommer vi behöva prioritera och effektivisera direkt. Exakt vad som kommer att ske presenterar vi i verksamhetsplanerna som vi jobbar med just nu. Vi vill inte förekomma det arbetet, säger Mikael Berglund, som får förnyat förtroende att leda kommunstyrelsen.

Ale-samverkan kommer att styra kommunen i majoritet, vilket är en stor skillnad mot när Koalitionen regerade som den största minoriteten.

– Det kommer att bli tydligare och snabbare beslut. Vi vill få effekt direkt, säger Robert Jansson (SD), som tar rollen som andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det politiska handlingsprogrammet vill partierna egentligen inte avslöja några detaljer om, men under pressträffen framkom till sist en hel del. Det första beslutet som fullmäktige får ta handlar om en minskad politisk organisation.

– När verksamheterna tvingas spara ville vi inom politiken börja med oss själva. Vi bantar därför ner antalet nämnder till fyra. Det betyder att Kultur- och fritidsnämnden försvinner. Antalet ordinarie ledamöter i nämnderna minskas till nio, undantaget Servicenämnden som blir sju. På så vis sänker vi kostnaderna och vår bedömning är att det inte påverkar demokratin. Det ställer dock krav på dialogen inom partierna, säger Mikael Berglund.

FiA:s viktiga mandat Moderaterna och Sverigedemokraterna har tio mandat vardera i fullmäktige, Kristdemokraterna tre. Det gjorde Framtid i Ales två mandat viktiga för att skapa en majoritet.

– Vi kände att det fanns något bra att bygga på, en samsyn och ett konstruktivt samtalsklimat, säger partiets listetta, Tyrone Hansson, som fortsätter axla uppdraget som Socialnämndens ordförande.

Sune Rydén (KD) kommer att få leda Servicenämnden.

– Det var förvånansvärt hur överens vi var när samtalen inleddes. När jag tittar på de 210 punkterna i programmet så konstaterar jag att det kommer att finnas saker som gör att hela Ale tas på allvar.

Den största nämnden i kronor räknat är Utbildningsnämnden. Där tar Lena Camp (SD) över rodret efter att ha varit ledamot tidigare.

– Det är ett stort och prestigefyllt uppdrag. Jag tycker det är hedrande att få leda nämnden. Här händer det mycket, inte minst gäller det alla nya förskolor och skolor som planeras. Det är glädjande att vi verkar ha hittat en bra modell och kostnadskontroll för nybyggnation. Våra nya förskolor har hållit sig innanför budgetramen, säger hon.

Sverigedemokraterna har inte ingått i den blocköverskridande skolöverenskommelsen som övriga partier i Ale har undertecknat. Nu verkar dagarna för skolöverenskommelsen vara räknade.

– Vi får väl se om den fyller någon roll idag. Den tillkom för att politiken inte skulle använda skolan som ett politiskt slagträ och det kanske vi har lärt oss nu. Behövs det en ny överenskommelse ska vi kanske försöka skriva en version som samtliga partier vill skriva under, säger Berglund som vill återkomma i frågan.

Moderaternas Henrik Fogelklou fortsätter som väntat att leda Samhällsbyggnadsnämnden. En nämnd där det ofta har varit enighet kring de stora frågorna.

– Jag hoppas att det ska fortsätta, men självklart kan vi driva på mycket hårdare när vi har en majoritet. Det tror jag blir lättare för verksamheten, menar Fogelklou.

Alebyggen, det kommunala bostadsbolaget, har letts av Stefan Ekwing (L). Nu blir det Fredrik Johansson (M) som tar över i styrelsen.

– Alebyggen är ett välskött bolag, men ser gärna att det kommer närmare kommunen. Det ska finnas ett tätare samarbete, understryker han.

Under samtalet blir det också tydligt att Ale-samverkan planerar att peka ut en centralort i Ale under mandatperioden.

– Det har fullmäktige redan beslutat när den nya översiktsplanen antogs, men om det sker nu eller senare får vi se, avslutar Berglund.

Claes-Anders Bengtsson (KD) får förnyat förtroende som kommunfullmäktiges ordförande.

– Det är en stor ära, säger han.

Mer från politik

De kräver lön hela dagen

Rapporten ”Lön hela dagen” som ett 40-tal organisationer står bakom…

”Det vred sig i magen”

På förra måndagens kommunfullmäktige informerade nämnderna sina planer för 2023.…

”Vi ska inte skicka hem någon”

Ale-samverkan består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale.…

Nu styr Mona mot nya utmaningar

När Annette Fransson (S) tvingades lämna arbetet som kommunalråd på…

Senaste nytt

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…

Boende i Nödinge uppmanas spara på vattnet

Vattenläckan upptäcktes under natten och arbetet med att lokalisera läckaget…

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

Nekas avancemang – trots framgången

Torslanda HK:s damer lyckades med uppgiften. Laget vann de sista…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

De vill locka till nya skratt

Föreställningen heter ”Lik i garderoben” och är en klassisk spring-i-dörr-fars.…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Över 30 miljoner till lokal utveckling

Leader Göta älv & Säveån är ett av 40 leaderområden…

Equmeniakyrkan i Surte firar 140 år

Vid 1850-talets ingång hade den nyevangeliska väckelserörelsen blivit en begynnande…

De kräver lön hela dagen

Rapporten ”Lön hela dagen” som ett 40-tal organisationer står bakom…