De ska styra Ale

– Ny organisation och nya ordföranden presenterade

BOHUS. Det politiska arbetet ska utvecklas och effektiviseras. Ale kommun utökar organisationen med en ny Servicenämnd.
– Det handlar bland annat om att vi behöver fokusera på fastighet, lokalvård, matlagning och internservice. Stora och kostsamma frågor som lätt har försvunnit i nuvarande nämnder, säger kommunalråd Mikael Berglund (M).

Elena Fridfelt (C), Tyrone Hansson (FiA),  Mikael Berglund (M),  Stefan Ekwing (L), 
Claes-Anders Bengtsson (KD) och Sonny Landerberg (MP).
Elena Fridfelt (C), Tyrone Hansson (FiA), Mikael Berglund (M), Stefan Ekwing (L), Claes-Anders Bengtsson (KD) och Sonny Landerberg (MP).
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2018/11/v4618_koalitionen.jpg

Den styrande minoriteten som numera bär namnet Koalitionen bjöd i måndags in till en pressträff i Bohus Scoutkårs klubbstuga. Här presenterades dels förslagen på nya nämndordföranden dels förändringar i den politiska organisationen. I veckan som gick klubbade Kommunstyrelsen förslaget om en ny Servicenämnd.

– Det fanns en total politisk enighet runt denna fråga i Ale kommun. Vi känner alla att kommunens stora internservice som idag ligger under Kommunstyrelsen är alltför viktig och omfattande. För att få ett tydligare fokus på frågorna som är av betydande ekonomisk karaktär krävs en särskild nämnd, säger Mikael Berglund.

Det blir Claes-Anders Bengtsson (KD) som får uppdraget att leda den första Servicenämnden.

– Det känns spännande att börja med ett helt blankt papper. Ingen kan säga att ”det där har vi redan testat”. Målet på sikt är att hitta effektiviseringar och besparingar för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Tanken är att nämnden ska betala sig själv. Inledningsvis blir det mycket att sätta sig in i samt att utreda vilka frågor som ska ligga under vår nämnd. Det kommer att ta sin tid, säger Claes-Anders Bengtsson som är ett tämligen oprövat kort i Ale-politiken.

– Men jag har varit politiskt aktiv tidigare och har en gedigen näringslivsbakgrund som HR-direktör i Fazer. Den andra förändringen inom politiken blir att de politiska grupperingarna eller enskilda partier med minst fem mandat ges möjlighet att arvodera en politiskt sakkunnig.

– Ale är idag en tillväxtkommun och det politiska arbetet ökar. Vi måste hitta lösningar för att göra det möjligt att engagera fler lite mer. I Ale har vi bara två heltidspolitiker, men genom att inrätta ett arvoderat uppdrag som politiskt sakkunnig blir det ett bra tillskott. I vårt fall blir det Elena Fridfelt (C) som får axla den rollen. Hon kommer att bli ett bra bollplank till mig och kommer att kunna hjälpa till att omvärldsbevaka samt överblicka den totala verksamheten, säger Mikael Berglund.

Enligt riktlinjerna får Koalitionens politiskt sakkunniga 20% tjänstgöringsgrad av ett riksdagsarvode (65 400 kr), Socialdemokraterna och Vänsterpartiet får möjlighet att arvoderna någon till 15%. Sverigedemokraterna med åtta mandat får ersätta någon med 5% tjänstgöringsgrad. Koalitionens förslag Elena Fridfelt är också Koalitionens förslag till ordförande för den hårt ansträngda Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Det betyder att hon gör Socialdemokraternas Dennis Ljunggren (S) sällskap från Utbildningsnämnden.

– Det var inget någon av oss visste, men det känns självklart bra. Vi känner varandra väl och har en bra dialog. Jag blir nu heltidspolitiker som ordförande i nämnden och politiskt sakkunnig. Jag kommer att vara tjänstledig i fyra år och känner mig priviligerad att få den här chansen. Jag är medveten om nämndens utmaning, en svår ekonomisk situation, kundnöjdhet som går ner och en tystnadskultur där personal inte vågar prata. För mig är lösningen dialog. Nämnden måste få med sig cheferna, personalen och facken på tåget. Det blir många och långa samtal, säger Elena.

En annan krisnämnd har varit Samhällsbyggnadsnämnden. Här tar Tyrone Hansson (FiA) över klubban.

– Vi gör en nulägesanalys, men visst inser även jag att det blir ett tufft arbete. Sektor samhällsbyggnad är motorn och vår verksamhet måste fungera. Jag har många tankar och idéer om förändringar, men vill inte föregå diskussionerna som väntar med sektorn. Jag kommer att återkomma inom kort, säger Hansson.

Sonny Landerberg (MP) tar över som ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Jag är själv föreningsaktiv och vet att vi har ett fantastiskt utbud i Ale. Det känns jättekul att få vara med och driva dessa frågor framåt.

I Alebyggen blir det Liberalernas Stefan Ekwing som kommer att agera ordförande.

– Det passar mig väldigt bra. Jag känner mig mer hemma i näringslivet. Bostadsbranschen blir dock en ny erfarenhet. Jag tänker börja med att intervjua alla i ledningen samt bilda en tydlig bild av hur politiken ser på Alebyggen idag och framåt. Ska vi ha ett förvaltande bolag eller ett byggande? Kanske både och? säger Stefan.

Erik Liljeberg (M) kommer att få axla rollen som Utbildningsnämndens ordförande. Vid pressträffen saknades han, men Elena Fridfelt vet vad som väntar.

– Vi har en bred samsyn och starka ambitioner för skolan. Erik har suttit i nämndens arbetsutskott och är bekväm med skolöverenskommelsen. Han får Jenny Sandqvist (MP) vid sin sida som också har varit med ett tag.

Mikael Berglund är nöjd med laguppställningen och berättar vad som nu väntar.

– Vi har kommit ganska långt med en fyraårsplan, men kommer nu att fokusera helt på nästa års verksamhetsplan. Snart hoppas vi kunna presentera vad Koalitionen vill göra närmast och under nästa mandatperiod som helhet.

Läs också: "Det här kan bli jättebra" 

Gratis!
Mer från politik

Partistöden ses över – men SD:s motion om sänkning avslås

På måndag kommer kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas förslag om sänkta partistöd i Ale. Däremot har demokratiberedningen inlett en översyn av…

”Positiva effekter av vidtagna åtgärder”

Coronapandemin är givetvis det ämne som först dyker upp när Julia Färjhage ska till att göra halvårsbokslut. – Det har…

Jalle har passerat 500

Pappa Olov Karlsson var aktiv socialdemokrat fram till 1968 och även mamma var engagerad i kvinnoklubben. Det var därför ingen…

”De mjuka frågorna måste upp”

Annette Fransson kastades in i hetluften efter fjolårets valnederlag för Socialdemokraterna i Lilla Edet. Hon har nu avverkat ett drygt…


Senaste nytt

Smittan ökar i Ale och regionen

Smittspridningen av covid-19 har på nytt tagit fart i Västra Götaland. Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall, vilket…

Står upp i kampen mot narkotika

I det nyligen undertecknade medborgarlöftet är en av fokuspunkterna att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet. – Långsiktighet är…

Inför snabbtest på prov

Pilotprojektet genomförs i hemtjänsten i centrala Lilla Edet under fyra veckor. – Därefter utvärderas projektet och vi bestämmer om användningen…

Brand på pappersbruket

Det var strax innan klockan elva på onsdagsförmiddagen som räddningstjänsten fick ett automatlarm från pappersbruket i Lilla Edet och det…

Varnar för vaccinbedragare

Enligt polisen riktar bedragarna särskilt in sig på äldre personer. – Äldre personer har ofta stort förtroende för myndigheter och…

”Saknar den sociala delen”

Klockan är strax före elva på förmiddagen och läraren Elin Zetterlund står ensam i ett klassrum på Bohusskolan med en…

Kräver ekonomisk kompensation

Det är inte bara coronaviruset som sprider sig. I föreningslivet ökar också oron över framtiden. – När kommunerna stänger sina…

Energin tryter

Hotet om en tredje våg är inte avvärjt. Regeringen förbereder sig som bäst på möjligheten att stänga ned landet ytterligare…

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

Innebandyn ställs in

Det var i slutet av oktober förra året som innebandyserierna pausades på grund av coronapandemin. Ale IBF och Surte IS…