Stor samsyn kring budgeten

Stor samsyn kring budgeten

TEXT: Jonas Andersson
23 juni 2022 kl. 12:00

LILLA EDET. Sju partier står enade och presenterar en gemensam budget för 2023. Den styrande minoriteten med Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har även fått med sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
– Det har har varit en bra process, kreativa diskussioner och högt i tak, säger Mats Nilsson (V).

Det förslag till Mål- och resursplan 2023 samt flerårsplan för 2024-2025 som röstades igenom på kommunfullmäktige i måndags har föregåtts av en lång budgetberedning med representanter från samtliga partier. 

– Till sist landade vi i detta dokument som har en bred politisk förankring. Sverigedemokraterna lägger fram ett eget förslag, förklarar kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C).

Kommande års budget omfattas av fem tydliga uppdrag, som partierna redogör för. Det är följande:

  • Öka digitaliseringen
  • Verka för ett Lilla Edet fritt från våld
  • Fortsätta heltidsresan
  • Fortsätta implementera Lilla Edet-modellen
  • Höja frisktalet bland kommunens anställda

De fyra förstnämnda uppdragen är kvar från innevarande års Mål- och resursplan. Vad det gäller heltidsresan så gäller den fortsättningsvis även socialnämndens verksamheter.

– Det långsiktiga målet är att alla som vill jobba heltid ska ges möjlighet att göra det. Vi hoppas kunna se ett större genomslag på den satsningen under nästa år, säger Peter Spjuth (V).

Den sistnämnda av uppdragspunkterna, Höja frisktalet bland kommunens anställda, är föranledd av pandemin som bidragit till att sjuktalen ökat i många kommuner.

– Här i Lilla Edet har vi i dagsläget ett högre sjuktal än övriga kommuner inom Göteborgsregionen. Vi har inte återhämtat oss lika snabbt. Under 2023 skall därför samtliga sektorer fokusera på att höja frisktalet både inom respektive sektor samt i hela förvaltningsorganisationen, säger Julia Färjhage.

Noterbart i budgeten för 2023 är att utöver kompensation för pris- och löneökningar (27,7 miljoner kronor) förstärks nämndernas budgetramar med 18,8 miljoner kronor, som är kopplat till ökade volymer.

– Det har aldrig tidigare tillförts så mycket pengar för volymökningar i verksamheterna, säger Julia Färjhage.

Det budgeterade överskottet landar på drygt 17,4 miljoner kronor vilket innebär ett utfall på 1,83 procent.

– Överskottet är nödvändigt för att klara kommande investeringar. Det som ligger närmast framför oss är en ny idrottshall i Lilla Edet, ny förskola på Ström, ny brandstation samt ny återvinningsstation, säger Julia Färjhage.

Ni verkar helt överens om tagen trots olika partitillhörigheter?

– Ja, så är det. I Mål- och resursplanen finns inga konfliktpunkter utan vi har jobbat samarbetsinriktad, avslutar Mats Nilsson (V).

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se