”Vi vill att Lilla Edet ska bli bra”

”Vi vill att Lilla Edet ska bli bra”

TEXT: Jonas Andersson
12 augusti 2022 kl. 18:00

LILLA EDET. Sverigedemokraterna i Lilla Edet är i full gång med sin valkampanj. I förra veckan befann man sig företrädare för partiet vid tågstationen i Lödöse för att diskutera aktuella frågeställningar med lokalbefolkningen.
– Många partier vill att saker ska bli bättre, vi vill att Sverige och Lilla Edet ska bli bra, säger ordförande Johan Sösaeter Johansson.

Tidigare i sommar har SD:s representanter varit på plats utanför ICA Boström och Matkassen. På torsdagsmorgonen befann sig en kvartett från partiet i Lödöse Södra för att bjuda morgonpigga tågresenärer på kaffe och smörgås.

– Vi delar ut vårt valmanifest och pratar lite allmänt om politik. Vi känner att vi har ett stort stöd och även de som inte delar vår uppfattning är ändå intresserade av att prata med oss. Det är en stor skillnad mot tidigare val, förklarar vice gruppledare Frej Dristig.

Vad engagerar invånarna?

– Energi- och bränslepriser liksom trygghet och säkerhet. Här i Lödöse är frågan om en högstadieskola något som berör. Vi måste redan nu ta höjd för den befolkningstillväxt som prognostiseras för Lödöse. Det finns en historia i Lilla Edets kommun av senfärdighet i den här typen av ärenden, säger Frej Dristig.

Nyligen framställde Sverigedemokraterna ett initiativärende till Socialnämndens sammanträde den 31 augusti. Det gäller språktest i svenska för nyanställning inom äldreomsorgen och hemtjänsten. 

– Mitt initiativärende om språkkrav inom omsorgsverksamheten röstades ner i december 2020. Efter att SVT gjort sin valkompass och resultatet av den publicerats kunde vi konstatera att även Centerpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna gått ut med att de tycker språkkrav vid nyanställning inom äldreomsorgen och hemtjänsten är ett ganska eller ett mycket bra förslag.

– Med anledning av det uttalade stöd för språktest så vill vi sverigedemokrater ta tillfället i akt att pröva stödet för detta redan innan valet. Det finns ingen anledning att vänta. Ärendet är dessutom färdigberett, säger Frej Dristig.

Sverigedemokraterna anser att språktest ska vara baserat på det som den statliga myndigheten Socialstyrelsen rekommenderar.

– Även personal som redan arbetar inom äldreomsorgen och hemtjänsten, och som anser sig ha otillräckliga språkkunskap i svenska, bör få tillgång till ett språklyft på betald arbetstid.

En annan fråga som SD driver hårt lokalt är överklagan av avfallstaxan i kommunen. Partiet har gjort en anmälan till förvaltningsrätten om höjningen på fyra procent, som klubbades i fullmäktige innan sommaren.

– Ett sådant beslut går mot lagen. Vi hänvisar till kommunallagen och självkostnadsprincipen som säger att taxan som tas ut av avfallskollektivet inte får överstiga kostnaden för verksamheten. Avfallsenheten kan inte visa ett överskott på 17 procent och samtidigt föra fram en taxehöjning på fyra procent, säger Johan Sösaeter Johansson.

Om ni ska bedöma valtemperaturen i Lilla Edets kommun?

– Den är stigande! Vi har varit igång hela sommaren och ambitionen är att träffa så många invånare vi kan under de här sista veckorna, avslutar Frej Dristig.

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se