Älvängens västra industriområde tillhör ett av Sveriges mest akuta skredriskområden. Det har varit känt länge liksom de stora
markföroreningarna som vid ett eventuellt skred hotar 700 000 människors dricksvatten, men åtgärderna dröjer.
Älvängens västra industriområde tillhör ett av Sveriges mest akuta skredriskområden. Det har varit känt länge liksom de stora markföroreningarna som vid ett eventuellt skred hotar 700 000 människors dricksvatten, men åtgärderna dröjer.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/06/dji_0004-scaled.jpg

Åtgärder mot skredrisk dröjer

ALE/LILLA EDET. Sedan 2018 har arbetet med att säkra Göta älvdalen från skred och ras intensifierats. En särskild delegation har bildats där berörda kommuner ingår. Älvängens västra industriområde och Göta i Lilla Edets kommun tillhör de mest prekära områdena.
– Länsstyrelsen och Ale kommun påpekade det akuta allvaret i en skrivelse till regeringen redan 2013, understryker projektledare Torbjörn Andersson.

Statens geotekniska institut, SGI, fick för två år sedan i uppdrag av regeringen att bilda en delegation för Göta älv. Syftet på sikt är att genomföra stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar risken för ras och skred i älvdalen. Åtgärderna kan finansieras med upp till 70 procent i statliga bidrag, som betalas ut från SGI. Under 2019 fanns 90 miljoner tillgängliga, men bara 2,2 miljoner betalades ut.

– Vi behövde göra mer detaljerade undersökningar för att bedöma vilka områden som har en förhöjd risk för skred. De underlag som fanns var endast översiktliga. Tanken var att detta skulle utföras av de enskilda kommunerna, men de hade inte tillräckligt med resurser. Nu har regeringen ökat anslaget till delegationen med 20 miljoner, vilket gör det möjligt för oss att handla upp cirka 18 utredningar längs Göta älv. När dessa är klara vet vi vilka åtgärder som krävs och då kan kommunerna ansöka om bidrag för varje enskild plats, skrev Per Bolin, chef för Delegationen för Göta älv, i ett mejl till lokaltidningen tidigare i år.

Regeringen har givit frågan en hög prioritering. Ras och skred kan påverka bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner som vägar och järnvägar, farleder, vattenverk och elförsörjning. Göta älv är också dricksvattentäkt för 700 000 människor i regionen och ett skred i ett förorenat område kan få katastrofala följder för dricksvattenförsörjningen. Ett av flera skredkänsliga områden är Älvängens västra industriområde. Här är också marken kraftigt förorenad efter en över 100 år lång industriepok.

– Vi har gjort mängder av utredningar under årens lopp. Det saknas inte information om skredrisken eller föroreningarna i Älvängen. De har varit kända länge, men byråkratin är oerhört trög trots allvaret. Sedan 1990-talet har SGI rödmarkerat området. Nu är vi dock äntligen framme vid en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen om att få lägga en tryckbank i Göta älv samt stålsponta en sträcka om 700 meter. Det är steg 1 som måste göras för att säkra området från skred. Sedan kan vi inleda saneringsarbetet och vi talar om stora föroreningar. Totalt sett är det ett mycket omfattande projekt och vi ansöker om 150 miljoner hos Länsstyrelsen, berättar Torbjörn Andersson.

Ale kommun hoppas få tillstånd inom ett år.

Mer från samhälle

Gångbana ska byggas i Surte

Infrastruktursavdelningen på Ale kommun kommer att bygga en gångbana på…

Ny gång- och cykelväg i Nol

Den nya gång- och cykelvägen har försetts med belysning vilket…

Föräldrar tar med yrket till klassrummet

Lärare, mjukvaruutvecklare, familjebehandlare och stridspilot – det är ett urval…

Inkomstklyftorna ökar i kommunerna

Enligt den senaste statistiken bodde 14,2 procent av Sveriges befolkning…

Senaste nytt

Vd:n lämnar Edethus

Sanny Mattelin har varit vd på Edethus sedan den 1…

Rudin bakom sen SBTK-seger

På torsdagskvällen var Skepplanda BTK på jakt efter sin andra…

Här är risken större för viltolyckor

Förra året hanterades 65 624 viltolyckor i Sverige. I mer…

Rullatorrace som gjorde succé

Det blev inte bara ett utan tre rullstolsrace på lika…

De ska starta gåfotboll i Surte

Ann-Britt Mårtensson och Anneli Larsson har en lång historia inom…

Orimliga sparkrav på regionens sjukhus

Den senaste tidens rubriker och även en ledare i lokaltidningen…

Lastbil började brinna på E45

SURTE. Strax efter klockan 17 på onsdagen började en lastbil…

Kvinna döms till fängelse

Det var i februari förra året som en kvinna i…

Lekplats invigdes på nationaldagen

En barnkortege inledde firandet i slottsparken som lockade stora folkmassor.…

Stängs av efter eftersläng

Det var efter en knapp halvtimme i hemmamötet med Ängelholm…

Polisen söker försvunnen man

Senast någon såg mannen i 60-årsåldern var under natten till…

Bil voltade av vägen

Under onsdagsmorgonen larmades räddningspersonal till Norra Kilandavägen i Nödinge efter…

Blågult kalas av bästa märke

Det blev ett blågult kalas av bästa märke när Alebyggen…