Roy Jansson och Bruno Nordenborg, kassör respektive ordförande i Alefjälls Naturskyddsförening hoppas nu kunna ägna tid åt roligare saker än vindkraftverk. De vill bland annat anlägga en naturstig från Hultasjöns badplats och söderut runt sjön.
Roy Jansson och Bruno Nordenborg, kassör respektive ordförande i Alefjälls Naturskyddsförening hoppas nu kunna ägna tid åt roligare saker än vindkraftverk. De vill bland annat anlägga en naturstig från Hultasjöns badplats och söderut runt sjön.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2012/10/V-41-Alefjäll.jpg

Bara en delseger för Alefjälls Naturskyddsförening

USPASTORP. Vindkraftsprojektet i Alefjäll ligger på is, men den lokala naturskyddsföreningen har mer på agendan. Naturstigar, upprustning av naturreservatet Anfastebo och att få tre huvudområden helt avförda från Ales vindbruksplan står på tur. – Processen har varit ett bevis på att demokratin fungerar och att medborgarna kan påverka, säger Bruno Nordenborg, ordförande i Alefjälls Naturskyddsförening.

USPASTORP. Vindkraftsprojektet i Alefjäll ligger på is, men den lokala naturskyddsföreningen har mer på agendan.
Naturstigar, upprustning av naturreservatet Anfastebo och att få tre huvudområden helt avförda från Ales vindbruksplan står på tur.
– Processen har varit ett bevis på att demokratin fungerar och att medborgarna kan påverka, säger Bruno Nordenborg, ordförande i Alefjälls Naturskyddsförening.

För lite mer än två år sedan fick boende i område Alefjäll läsa den första remissen av Vindbruksplanen. Reaktionerna lät inte vänta på sig. De som kände sig mest berörda i de tre huvudområdena som pekades ut som lämpliga för vindkraftsetablering grupperade sig nästan omgående. Bruno Nordenborg i Hålan insåg snabbt faran och när kommunfullmäktige skulle anta planen i januari 2011 höll han ett längre anförande i talarstolen.
– Allmänhetens frågestund på fullmäktige är väl bra, men att bara få ställa frågor som rör den aktuella dagordningen är huvudlöst. De frågor som ska upp på mötet har ledamöterna redan bildat sig en uppfattning om och de går inte att påverka. Jag hade tidigare lämnat in ett medborgarförslag om att område C skulle utgå ur vindbruksplanen, men detta vann inget gehör och viftades bort på samma möte som planen antogs, säger Bruno som bara fick bifall för sina åsikter av Aledemokraterna och Sverigedemokraterna som båda var emot vindbruksplanen.

Provocerande frågor
Under året som gick pågick ett gediget lobbyarbete. Tjänstemän och politiker i ledande ställning bearbetades frekvent. Till sist insåg vindkraftens motståndare att det krävdes opinion för att stoppa planerna. Att det fanns markägare och entreprenörer som var intresserade av att förverkliga delar av vindbruksplanen stod nu helt klart. 1 februari 2012 bildades Alefjälls naturskyddsförening med syfte att förhindra etableringar som negativt påverkar livsmiljöer för människor och djur i närområdet. I mars träffades parterna för första gången. Alefjälls Naturskyddsförening ställde provocerande frågor till företrädare för Triventus Vind i Ale AB.
– Målet var att få dem att verkligen inse att deras idéer inte var välkomna här. Jag tror de blev lite tagna på sängen av att vi var väldigt insatta och hade god sakkunskap, minns Roy Jansson, kassör i föreningen.

Under våren genomfördes dialogsamtal med Allianspartierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
– Vi fick slipa våra argument och partierna var först väldigt kritiska till oss, men vår goda samtalston och sakkunskap gjorde att vi plötsligt kände lite medhåll. Vi förstår att fritidspolitiker inte kan sätta sig in i varje fråga och därför upplevde vi att de nästan var tacksamma över vårt engagemang. De hade till exempel ingen aning om att en markägare kunde tjäna 150 000 kronor per kraftverk bara genom att upplåta marken, berättar Bruno och Roy.

Dialogmötena ägde rum innan Triventus i slutet av maj i år bjöd in till ett allmänt informationsmöte i Alafors Medborgarhus.
– Det blev ett bra möte, där jag tror att nästan alla kände hur våra argument vägde över. Triventus hade svårt för att svara på frågor om hur mycket hus- och markpriserna skulle sjunka med tio vindkraftverk i omedelbar närhet, bullerfrågan fanns det också mycket oklarheter runt, anser Bruno.

Politiskt började allt fler att ifrågasätta vindkraftsetableringen och i augusti lämnade Alefjälls Naturskyddsförening in ett medborgarförslag om att ta bort de tre områdena i Alefjäll från vindbruksplanen. I förra veckan deklarerade Alliansen och Aledemokraterna att de nu betonar kraven och är beredda att använda sitt veto mot vindkraftsetablering i Alefjäll. Samtidigt meddelade Triventus att nu även Aletrionprojektet drabbas av en inbromsning till följd av låga elpriser och svag konjunktur.

Alefjälls Naturskyddsförening såg händelserna som en naturlig följd av kraftiga protester och hårt motstånd från flera håll.

– Det är helt klart en viktig delseger, men vi tänker inte fira förrän vindbruksplanen är helt åsidosatt. Idag påverkar den oss fortfarande negativt i området, då bygglov inte beviljas med hänsyn till planen. Vår kamp måste fortsätta. Den hämmar utvecklingen negativt på landsbygden, förklarar Roy.

Lärorik process
Naturskyddsföreningen värnar miljön och har egentligen inget emot vindkraft, men den ska enligt dem byggas där den inte påverkar djur- och naturlivet. När planerna på tio vindkraftverk för tillfället läggs på is kan Bruno Nordenborg och Roy Jansson summera de senaste två årens kamp på ett positivt sätt.
– Vi har lärt oss otroligt mycket, inte bara om vindkraft, utan också om hur en kommun och den demokratiska processen fungerar. Mest av allt skulle vi vilja hylla det fria ordet. Att vi på olika sätt hade möjlighet att göra vår röst hörd. När vi väl fick organiserat oss i en förening blev det också lättare att få resultat. Nu ska vi försöka få tid till att skapa naturstigar i området och rusta upp naturreservatet Anfastebo med parkeringsplats och informationstavlor med mera.

Sålunda återstår ett antal utmaningar för Alefjälls Naturskyddsförening. Energin verkar de ha i överflöd.

Mer från samhälle

Alebyggen har växt i rekordfart

Alebyggen summerar ånyo ett händelserikt år. Under fjolåret färdigställdes Änggatan…

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

”Det är mycket allvarligt”

Förstärkningsläget innebär att regionen får beordra in personal samt flytta…

Förebyggande arbete i lokalt BRÅ

Gatuingenjör Tobbe Engström har fått ta över stafettpinnen som samordnare…

Senaste nytt

Firade 75 år med öppet hus

Det var ett Forsvallen i vinterskrud som välkomnade födelsedagsgästerna. 75-åringen…

Pizzeria blev thaikök

Ortsborna har säkert noterat att skylten med Pizzeria Roma monterats…

De delar ut gratis mat – varje vecka

Samtidigt som allt flera familjer fått det tuffare ekonomiskt och…

Trafikolycka i Älvängen

Det kraftiga snöfallet ledde till problem i trafiken, på flera…

Eleverna tävlar bort matsvinnet

Allt började med att kökspersonalen på Alafors Fria Skola, i…

Matsvinnet minskade men målet missades

Kommunens mål inför 2022 var att minska matsvinnet till en…

75-åring uppvaktad av näringslivet

Complettbyggen AB och Alekuriren AB överlämnade en gratifikation på 25…

Kritiserade LSS-boendet ska byggas

Det var i januari förra året som lokaltidningen rapporterade om…

Positiva vindar i Ale Padelclub

I slutet av augusti invigde Dream Padel sin första hall…

Alebyggen har växt i rekordfart

Alebyggen summerar ånyo ett händelserikt år. Under fjolåret färdigställdes Änggatan…

Repslagarmuseet laddar för Båtmässan

Nu på lördag, den 4 februari, invigs Båtmässan i Göteborg.…

Amira är svensk ungdomsmästare

Det är fredag kväll och inne i Fit4fight Gyms lokal…

En eller två?

Debatten om en ny grundskola i Nol-Alafors har tagit fart…