Boende rasar mot Postnord

– Får hämta posten i Kungälv

NOL. Det pågår en tvist mellan boende i Nol och Postnord. Anledningen är postutdelningen upphört till brevlådorna i Södergårdens radhusområde och att posten från januari får hämtas ut i Kungälv.

Tvisten startade redan under hösten 2019 när de boende i Södergårdens radhusområde fick den första informationen från Postnord.

– De skickade då ut ett massutskick till alla 70 hushåll i området där de meddelade att våra brevlådor ska centraliseras, vilket innebär att vi inte längre får ha dem vid våra bostäder eftersom Postnord vägrar att köra in i området med sin elbil med hänvisning till trafiksäkerhet och förbudsskyltar, berättar Kent Kjelltoft.

Området är bilfritt sedan 1980 då det byggdes, vilket är viktigt för många som bor i området.

– Under 2020 satte vi dock upp nya skyltar för att tillmötesgå Postnord så att vi är nu ett gångfartsområde som tillåter trafik, men Postnord accepterar inte detta och kör ändå inte in, säger Terese Garren.

En gemensam postlådesamling, som Postnord kräver, saknas fortfarande i området och sedan den 12 januari i år har de boende tvingats hämta sin post i Kungälv.

– Vi har tagit fram flera olika förslag för att underlätta för Postnord. Deras föreslagna alternativ är att sätta upp alla brevlådor vid garagen, men problemet är att vi som samfällighetsförening inte kan göra det på egen hand eftersom det inte finns med i anläggningsbeslutet. Det är alltså inte styrelsens ansvar eller skyldighet att vara part i frågan om postlådesamlingar, säger Kent Kjelltoft.

– Postnord hävdar att vi motarbetar dem, men så är inte fallet. Ska samfällighetsföreningen kunna driva frågan om att sätta upp postlådor på samfällighetens mark krävs det att Lantmäteriet gör en utredning om nytt anläggningsbeslut som kan kosta mellan 50 000 till 250 000 kronor, eller kanske ännu mer. Detta utan några garantier om att postlådor kan bli en del av gemensamhetsanläggning då dessa räknas som fastigheternas egendom och inte som en kollektiv angelägenhet. En samfällighetsförening är upprättad för att förvalta gemensamhetsanläggningar som anges i ett anläggningsbeslut. Lantmäteriet beslutar om vad ett anläggningsbeslut kan innehålla. Föreningen kan i de allra flesta fall inte göra några som helst ändringar i ett sådant beslut.

De hävdar också att det finns en överhängande risk att samfällighetsföreningens styrelse kan anmälas om de sätter upp postlådor på eget bevåg.

– Det räcker att en medlem anmäler styrelsen för underlåtelse av förvaltning på gemensamhetsanläggningen samt begär prövning hos Lantmäteriet så är processen igång med höga kostnader som följd. Postnord verkar inte bry sig om att vi i en samfällighetsförening är bundna av lagar och kan inte göra vad som helst, säger Terese Garren.

Boende i Södergården uppmanar nu Postnord att presentera en lämplig lösning på problemet.

– Det borde vara i Postnords intresse att lösa problemet, istället har de satt oss i en omöjlig situation. Privatpersoner ska inte behöva kämpa för att få sin post eller åka tre mil fram och tillbaka till Kungälv. Ge oss ett lagligt sätt att göra förändringen. Postnord vill centralisera postlådor i alla föreningar i Sverige så de borde lösa det juridiska innan de pressar den lilla kunden, säger Kent Kjelltoft.

Hans Hellman, representant för pensionärerna avslutar:

– Rådande lösning under dessa tider ökar risken för smittspridning. Det är för mig en chock att Postnord kan bete sig på detta viset. Vi som tillhör en riskgrupp och sitter i karantän tvingas hämta vår post i ett litet kyffe i Kungälv.

Läs också: Postnord svarar på kritiken 

Gratis!


Mer från samhälle

Boende rasar mot Postnord

Tvisten startade redan under hösten 2019 när de boende i Södergårdens radhusområde fick den första informationen från Postnord. – De…

Postnord svarar på kritiken

Vad ligger bakom utdelningsstoppet? – Ibland får vi reaktioner från boende i områden där vi kör in med våra fordon.…

Trafiken i fokus för polisen

I torsdags befann sig patrullen på Göteborgsvägen i Älvängen för att kontrollera hastigheten på 30-sträckan genom centrum. – När vi…

Politisk enighet kring förslaget

Politiken har sedan i höstas varit brett engagerat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun.…


Senaste nytt

Kräver ekonomisk kompensation

Det är inte bara coronaviruset som sprider sig. I föreningslivet ökar också oron över framtiden. – När kommunerna stänger sina…

Energin tryter

Hotet om en tredje våg är inte avvärjt. Regeringen förbereder sig som bäst på möjligheten att stänga ned landet ytterligare…

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

Innebandyn ställs in

Det var i slutet av oktober förra året som innebandyserierna pausades på grund av coronapandemin. Ale IBF och Surte IS…

VGR återupptar vaccineringen

Under torsdagen kom rapporter om att ett fåtal akuta allergiska reaktioner hade uppstått i Skaraborg från specifik vaccineringsomgång av Astra…

Regionen pausar omgång av vaccin

Anledningen till beslutet är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer. Det handlar om en specifik…

Fortsatt hög smittspridning

I morgon, den 26 februari, är det exakt ett år sedan det första fallet av covid-19 registrerades i Västra Götaland.…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…

Knapegården i nya lokaler

Äventyret började på gården hemma i Sålanda 2014. Tre år senare valde Cecilia Sjöberg att flytta ner sin verksamhet till…

”Känner mig som en parasit”

Hissen i lägenhetshuset på Göteborgsvägen har krånglat mycket genom åren. – Det var inte längesedan jag ramlade och fick läggas…