Boende rasar mot Postnord

NOL. Det pågår en tvist mellan boende i Nol och Postnord. Anledningen är att postutdelningen upphört till brevlådorna i Södergårdens radhusområde och att posten från januari får hämtas ut i Kungälv.

Tvisten startade redan under hösten 2019 när de boende i Södergårdens radhusområde fick den första informationen från Postnord.

– De skickade då ut ett massutskick till alla 70 hushåll i området där de meddelade att våra brevlådor ska centraliseras, vilket innebär att vi inte längre får ha dem vid våra bostäder eftersom Postnord vägrar att köra in i området med sin elbil med hänvisning till trafiksäkerhet och förbudsskyltar, berättar Kent Kjelltoft.

Området är bilfritt sedan 1980 då det byggdes, vilket är viktigt för många som bor i området.

– Under 2020 satte vi dock upp nya skyltar för att tillmötesgå Postnord så att vi är nu ett gångfartsområde som tillåter trafik, men Postnord accepterar inte detta och kör ändå inte in, säger Terese Garren.

En gemensam postlådesamling, som Postnord kräver, saknas fortfarande i området och sedan den 12 januari i år har de boende tvingats hämta sin post i Kungälv.

– Vi har tagit fram flera olika förslag för att underlätta för Postnord. Deras föreslagna alternativ är att sätta upp alla brevlådor vid garagen, men problemet är att vi som samfällighetsförening inte kan göra det på egen hand eftersom det inte finns med i anläggningsbeslutet. Det är alltså inte styrelsens ansvar eller skyldighet att vara part i frågan om postlådesamlingar, säger Kent Kjelltoft.

– Postnord hävdar att vi motarbetar dem, men så är inte fallet. Ska samfällighetsföreningen kunna driva frågan om att sätta upp postlådor på samfällighetens mark krävs det att Lantmäteriet gör en utredning om nytt anläggningsbeslut som kan kosta mellan 50 000 till 250 000 kronor, eller kanske ännu mer. Detta utan några garantier om att postlådor kan bli en del av gemensamhetsanläggning då dessa räknas som fastigheternas egendom och inte som en kollektiv angelägenhet. En samfällighetsförening är upprättad för att förvalta gemensamhetsanläggningar som anges i ett anläggningsbeslut. Lantmäteriet beslutar om vad ett anläggningsbeslut kan innehålla. Föreningen kan i de allra flesta fall inte göra några som helst ändringar i ett sådant beslut.

De hävdar också att det finns en överhängande risk att samfällighetsföreningens styrelse kan anmälas om de sätter upp postlådor på eget bevåg.

– Det räcker att en medlem anmäler styrelsen för underlåtelse av förvaltning på gemensamhetsanläggningen samt begär prövning hos Lantmäteriet så är processen igång med höga kostnader som följd. Postnord verkar inte bry sig om att vi i en samfällighetsförening är bundna av lagar och kan inte göra vad som helst, säger Terese Garren.

Boende i Södergården uppmanar nu Postnord att presentera en lämplig lösning på problemet.

– Det borde vara i Postnords intresse att lösa problemet, istället har de satt oss i en omöjlig situation. Privatpersoner ska inte behöva kämpa för att få sin post eller åka tre mil fram och tillbaka till Kungälv. Ge oss ett lagligt sätt att göra förändringen. Postnord vill centralisera postlådor i alla föreningar i Sverige så de borde lösa det juridiska innan de pressar den lilla kunden, säger Kent Kjelltoft.

Hans Hellman, representant för pensionärerna avslutar:

– Rådande lösning under dessa tider ökar risken för smittspridning. Det är för mig en chock att Postnord kan bete sig på detta viset. Vi som tillhör en riskgrupp och sitter i karantän tvingas hämta vår post i ett litet kyffe i Kungälv.

Läs också: Postnord svarar på kritiken 

Mer från samhälle

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Hyran klar för 2000 hushåll hos Alebyggen

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas kom inte Alebyggen och Hyresgästföreningen…

”Ingen lämplig placering”

Lokaltidningen har tidigare i början av året rapporterat om Ale…

Kritiserade LSS-boendet ska byggas

Det var i januari förra året som lokaltidningen rapporterade om…

Senaste nytt

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…

Boende i Nödinge uppmanas spara på vattnet

Vattenläckan upptäcktes under natten och arbetet med att lokalisera läckaget…

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

Nekas avancemang – trots framgången

Torslanda HK:s damer lyckades med uppgiften. Laget vann de sista…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

De vill locka till nya skratt

Föreställningen heter ”Lik i garderoben” och är en klassisk spring-i-dörr-fars.…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Över 30 miljoner till lokal utveckling

Leader Göta älv & Säveån är ett av 40 leaderområden…

Equmeniakyrkan i Surte firar 140 år

Vid 1850-talets ingång hade den nyevangeliska väckelserörelsen blivit en begynnande…

De kräver lön hela dagen

Rapporten ”Lön hela dagen” som ett 40-tal organisationer står bakom…