Boende rasar mot Postnord

– Får hämta posten i Kungälv

NOL. Det pågår en tvist mellan boende i Nol och Postnord. Anledningen är postutdelningen upphört till brevlådorna i Södergårdens radhusområde och att posten från januari får hämtas ut i Kungälv.

Tvisten startade redan under hösten 2019 när de boende i Södergårdens radhusområde fick den första informationen från Postnord.

– De skickade då ut ett massutskick till alla 70 hushåll i området där de meddelade att våra brevlådor ska centraliseras, vilket innebär att vi inte längre får ha dem vid våra bostäder eftersom Postnord vägrar att köra in i området med sin elbil med hänvisning till trafiksäkerhet och förbudsskyltar, berättar Kent Kjelltoft.

Området är bilfritt sedan 1980 då det byggdes, vilket är viktigt för många som bor i området.

– Under 2020 satte vi dock upp nya skyltar för att tillmötesgå Postnord så att vi är nu ett gångfartsområde som tillåter trafik, men Postnord accepterar inte detta och kör ändå inte in, säger Terese Garren.

En gemensam postlådesamling, som Postnord kräver, saknas fortfarande i området och sedan den 12 januari i år har de boende tvingats hämta sin post i Kungälv.

– Vi har tagit fram flera olika förslag för att underlätta för Postnord. Deras föreslagna alternativ är att sätta upp alla brevlådor vid garagen, men problemet är att vi som samfällighetsförening inte kan göra det på egen hand eftersom det inte finns med i anläggningsbeslutet. Det är alltså inte styrelsens ansvar eller skyldighet att vara part i frågan om postlådesamlingar, säger Kent Kjelltoft.

– Postnord hävdar att vi motarbetar dem, men så är inte fallet. Ska samfällighetsföreningen kunna driva frågan om att sätta upp postlådor på samfällighetens mark krävs det att Lantmäteriet gör en utredning om nytt anläggningsbeslut som kan kosta mellan 50 000 till 250 000 kronor, eller kanske ännu mer. Detta utan några garantier om att postlådor kan bli en del av gemensamhetsanläggning då dessa räknas som fastigheternas egendom och inte som en kollektiv angelägenhet. En samfällighetsförening är upprättad för att förvalta gemensamhetsanläggningar som anges i ett anläggningsbeslut. Lantmäteriet beslutar om vad ett anläggningsbeslut kan innehålla. Föreningen kan i de allra flesta fall inte göra några som helst ändringar i ett sådant beslut.

De hävdar också att det finns en överhängande risk att samfällighetsföreningens styrelse kan anmälas om de sätter upp postlådor på eget bevåg.

– Det räcker att en medlem anmäler styrelsen för underlåtelse av förvaltning på gemensamhetsanläggningen samt begär prövning hos Lantmäteriet så är processen igång med höga kostnader som följd. Postnord verkar inte bry sig om att vi i en samfällighetsförening är bundna av lagar och kan inte göra vad som helst, säger Terese Garren.

Boende i Södergården uppmanar nu Postnord att presentera en lämplig lösning på problemet.

– Det borde vara i Postnords intresse att lösa problemet, istället har de satt oss i en omöjlig situation. Privatpersoner ska inte behöva kämpa för att få sin post eller åka tre mil fram och tillbaka till Kungälv. Ge oss ett lagligt sätt att göra förändringen. Postnord vill centralisera postlådor i alla föreningar i Sverige så de borde lösa det juridiska innan de pressar den lilla kunden, säger Kent Kjelltoft.

Hans Hellman, representant för pensionärerna avslutar:

– Rådande lösning under dessa tider ökar risken för smittspridning. Det är för mig en chock att Postnord kan bete sig på detta viset. Vi som tillhör en riskgrupp och sitter i karantän tvingas hämta vår post i ett litet kyffe i Kungälv.

Läs också: Postnord svarar på kritiken 

Gratis!
Mer från samhälle

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Mobil ÅVC till Skepplanda

Tidigare besök av den mobila återvinningscentralen i Skepplanda har genererat en väldigt god tillströmning av besökare. Det är Renova som…

”Skepplandavägen är prioriterad”

Ale kommuns trafikingenjörer får med jämna mellanrum ta emot synpunkter beträffande Skepplandavägen. – Samtalen handlar bland annat om att det…


Senaste nytt

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

Ny kontorschef i Älvängen

Leo Hatami är ny på posten som kontorschef på Swedbank Göta älvdalen. Innan han landade på kontoret i Älvängen drev…

”Måste ha en konstgräsplan”

Klockan är halv sju på kvällen och på Surte IP:s grusplan tränar tre lag med både tjejer och killar. Dammet…

En vardag med hot och trakasserier

Intervjun sker på ett café i Nödinge. Lena Orstadius öppnar dörren på exakt avtalad tid, slår sig ner vid ett…

Systrarna försvarade titeln

I december 2019 blev Ronja och Maja Henriksson collegemästare i fotboll för första gången med sitt lag Keiser University. Båda…

Blunda inte för drogkulturen bland ungdomar i Ale

Den bästa dagen i mitt liv var för arton år sedan när jag födde min första och enda dotter. Den…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Gränsen är nådd

Visst har många av oss läst om förtroendevalda som hotas och trakasseras. Det har ändå känts avlägset, men när Ales…

Förvirrat i Ale Golfklubb

Den 25 april arrangerade Ale GK ett extra årsmöte enligt begäran av mer än 10% av medlemmarna. Ärendet gällde förtroendet…

Trafikolycka på E45

BOHUS. Tre personbilar var inblandade i en trafikolycka på E45 i höjd med Klädkällaren. Larmet kom strax före klockan elva…