Brandsbo hetaste skolalternativet

NOL. Turerna har varit många och alternativen likaså. Majoriteten i Utbildningsnämnden har nu kommit överens om att platsen för en ny grundskola bör bli i Brandsbo.
– Vi anser att det är det bästa alternativet, säger Erik Liljeberg (M), ordförande i Utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsen ställde sig i tisdags bakom förslaget att bygga en ny F-6-skola i Nol, Brandsbo. Arkivbild: William Wensing.
Kommunstyrelsen ställde sig i tisdags bakom förslaget att bygga en ny F-6-skola i Nol, Brandsbo. Arkivbild: William Wensing.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/10/dji_0002-scaled.jpg

2016 fattades ett beslut om att en ny grundskola med plats för 700 elever ska byggas. Inledningsvis pekades två placeringsalternativ ut. Antingen där Himlaskolan i Alafors eller Nolskolan i dag ligger. I somras kom beskedet att ett tredje alternativ skulle utredas, nämligen Nol IK:s tidigare fotbollsanläggning i Brandsbo.

Under Utbildningsnämndens sammanträde i slutet av september fanns ämnet med på dagordningen och det var två alternativ som diskuterades. Antingen ska den nya skolan byggas i Alafors eller Brandsbo. Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna röstade på det andra alternativet medan Sverigedemokraterna föredrog det första.

– Vi anser att det är det bästa alternativet. Nol är en stor ort och det vore konstigt att inte ha en skola där. Det är en geografisk plats som inte är allt för avsides mot Alafors och det blir lättare för fler barn och pedagoger att ta sig dit, säger Erik Liljeberg.

Ett problem med Brandsbo-alternativet är att marken i dag ägs av Nols Företagscenter AB, och inte kommunen. Tomträttsvärdet uppgår i sin tur till cirka 50 miljoner kronor plus att det tillkommer extra åtgärder i form av marksanering till en kostnad om cirka 35 miljoner.

– Markägaren vill inte sälja, men är positiv till ett markbyte. Kan vi komma åt marken i Brandsbo kan möjligheten finnas att bygga bostäder på det alternativa markerna som blir över, vilket till en viss mån kan väga upp för slutkostnaden och att vi får en bättre ekonomi i sin helhet, säger Erik Liljeberg.

Hur ser det ut med föroreningar i marken?

– Det har förstås varit snack om att den har varit förorenad och i folkmun kallas platsen för ”Blyvallen”. Enligt en markundersökning som gjordes 2012 är den absoluta merparten av marken endast förorenad i begränsad omfattning. Hade vi sett att det skulle bli ett enormt saneringsprojekt hade vi inte valt den här platsen.

Alternativet innebär också att skolan kommer att stå klar först inom sju år och att kommunen dessförinnan tvingas ta fram tillfälliga lösningar. I Alafors anger tidplanen fyra år till färdigställande.

– Det är lätt att man förhastar sig och att det ska vara bråttom att ta fram en ny skola. Där har vi varit många gånger och nu tycker jag att det är viktigare att det blir så bra som möjligt på lång sikt. Jag har inga tveksamheter att vi kan hitta alternativa lösningar fram till att skolan är färdig, säger Erik Liljeberg och fortsätter:

– Det är viktigt att komma ihåg att vi inte har tagit ett slutgiltigt beslut. Det ska först skickas vidare från Servicenämnden till kommunstyrelsen och inhämtas remissvar från Kultur- och fritidsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Runt årsskiftet är en mer sannolik tidpunkt för beslut i kommunfullmäktige.

Lena Camp (SD) är kritisk till att majoriteten valde Brandsbo-alternativet i stället för Alafors.

– Anledningen till varför vi tycker att skolan ska byggas i Alafors är att vi i dag redan äger marken och den är gjord för en skola. Vi kan inte slänga ut över 85 miljoner kronor extra på att bygga en ny skola på en plats där vi inte vet vad som finns i marken. Kostnaden kan skena iväg och vi har inte de pengarna att leka med, säger Lena Camp och avslutar:

– Jag blev chockad. Uppskattningsvis kommer det att ta sju till åtta år innan skolan är klar och vi måste ta fram en skola så fort som möjligt, säger Camp.

Gratis!
Mer från samhälle

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Mobil ÅVC till Skepplanda

Tidigare besök av den mobila återvinningscentralen i Skepplanda har genererat en väldigt god tillströmning av besökare. Det är Renova som…

”Skepplandavägen är prioriterad”

Ale kommuns trafikingenjörer får med jämna mellanrum ta emot synpunkter beträffande Skepplandavägen. – Samtalen handlar bland annat om att det…


Senaste nytt

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

Ny kontorschef i Älvängen

Leo Hatami är ny på posten som kontorschef på Swedbank Göta älvdalen. Innan han landade på kontoret i Älvängen drev…

”Måste ha en konstgräsplan”

Klockan är halv sju på kvällen och på Surte IP:s grusplan tränar tre lag med både tjejer och killar. Dammet…

En vardag med hot och trakasserier

Intervjun sker på ett café i Nödinge. Lena Orstadius öppnar dörren på exakt avtalad tid, slår sig ner vid ett…

Systrarna försvarade titeln

I december 2019 blev Ronja och Maja Henriksson collegemästare i fotboll för första gången med sitt lag Keiser University. Båda…

Blunda inte för drogkulturen bland ungdomar i Ale

Den bästa dagen i mitt liv var för arton år sedan när jag födde min första och enda dotter. Den…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Gränsen är nådd

Visst har många av oss läst om förtroendevalda som hotas och trakasseras. Det har ändå känts avlägset, men när Ales…

Förvirrat i Ale Golfklubb

Den 25 april arrangerade Ale GK ett extra årsmöte enligt begäran av mer än 10% av medlemmarna. Ärendet gällde förtroendet…

Trafikolycka på E45

BOHUS. Tre personbilar var inblandade i en trafikolycka på E45 i höjd med Klädkällaren. Larmet kom strax före klockan elva…