Översiktsplan på Älvhem. Tjänstemännen på sektor samhällsbyggnad föreslog avslag, men den politiska majoriteten beviljade bygglov.
Översiktsplan på Älvhem. Tjänstemännen på sektor samhällsbyggnad föreslog avslag, men den politiska majoriteten beviljade bygglov.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2016/12/v-5016-bygglov.jpg

Bygglov beviljat för Handelsplats Älvhem

ÄLVÄNGEN. Tjänstemännen på sektor samhällsbyggnad föreslog avslag, men den politiska majoriteten beviljade bygglov för Handelsplats Älvhem.
– Avvikelsen från gällande detaljplan anser vi är för stor och då kan vi inte föreslå något annat, säger stadsarkitekt Magnus Blombergsson.
– Nämnden bestämmer som tur är, kontrar Jan A Pressfeldt (AD), drivande ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.

Det rådde en viss dramatik när Samhällsbyggnadsnämnden sammanträdde på torsdagen. Hanteringen av bygglovsansökan för Handelsplats Älvhem har omgivits av många rykten och när nämndens arbetsutskott träffades veckan före blev det tydligt att sektorns förslag var ett avslag. Det hade varit ett förödande beslut för exploateringen som sannolikt hade fått avbrytas.

– Vi ägnar oss åt myndighetsutövning, likaså nämnden. Det betyder att aspekter som vad man gillar och tycker inte ska visas någon hänsyn. Det är vad detaljplanen och PBL säger som styr vår bedömning. Vi utgår enbart från vad gällande regler, lagar och bestämmelser säger. I det här fallet ville sökande bygga en 181 meter lång byggnad och detaljplanen tillåter bara en sammanhängande fasad om 100 meter, sen krävs en glipa på tio meter. Sökande anpassade inte byggnationen trots våra påpekanden och därför kunde vi inte föreslå något annat än att avslå ansökan, motiverar Magnus Blombergsson sektorns bedömning.

Den politiska majoriteten S, V, MP och AD resonerade inte på samma sätt och valde att bevilja ansökan, men Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Gustavsson (S) var inte helt nöjd.

– Det här har gått väldigt fort. Politiken kom in alldeles för sent i diskussionen för att det ska kännas jättebra. Vi anser dock att etableringen är viktig, konsekvenserna av ett avslag hade varit allvarliga. Vi är medvetna om att bygglovet avviker från detaljplanen, men det är en mindre avvikelse vi talar om. Det handlar egentligen om tio meter. Totalt medger detaljplanen två byggnader på totalt 210 meter inklusive glipan. Nu har sökande valt att bygga en huskropp om 181 meter, alltså 30 meter kortare. Bygglovshandlingarna har gått ut till samtliga sakägare och vi har idag ingen som klagar. Det känns tryggt och när vi fick in en tydlig avskärmning av lastkajen mot Göteborgsvägen kände vi oss nöjda, säger Rolf Gustavsson.

Aledemokraten Jan A Pressfeldt har varit mycket engagerad i exploateringen av Svenstorpområdet i Älvängen. Han förstår varken sektorn eller oppositionens motstånd.

– Det här är samhällsutveckling och den försöker man stoppa. De letar efter fel istället för att se möjligheterna. Vi har självklart lyssnat till tjänstemännens beskrivning av ärendet, men det är bara ett perspektiv. Vi värderar fler saker när vi tar ställning. När väg- och järnvägsutbyggnaden ägde rum gjorde vi samma sak. Trafikverket körde bara på och vi fick ändra i detaljplanerna i efterhand. Samhällsnyttan ansågs då med all rätt gå före, säger han.

Magnus Blombergsson medger att det kan finnas fler avväganden för nämndens politiker att göra inför ett beslut, men håller i detta fall inte med om att det handlar om en mindre avvikelse mot detaljplanen.

– Nej, det här är större. Det finns en tanke bakom detaljplanen. Den skulle skydda Göteborgsvägen och utvecklingen på den sidan mot att bli en baksida till ett handelsområde. Det fanns skäl till att man begränsade byggnaderna till 100 meter och krävde en glipa på tio meter för att skapa genomsikt. Självklart känns det väldigt konstigt och märkligt för oss tjänstemän när det blir så här. Vi är tillsatta för att se till att lagar och regler följs, men det är svårt att påverka en sökande som mer eller mindre har blivit ”lovad” bygglov, säger Blombergsson.

Rolf Gustavsson inser att ärendet har rört upp känslorna i sektorn.

– Men jag hoppas verkligen att ingen har blivit lovad bygglov för så får det inte gå till. Nu gäller det att vi snackar ihop oss igen. Förtroendet mellan nämnden och sektorn är jätteviktigt.

Tyrone Hansson (FiA), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, delar tjänstemännens kritik.

– Vårt primära uppdrag är ren myndighetsutövning. Våra beslut grundas alltid på gällande lagar och bestämmelser. En dag som denna sätts allt ur spel. Tala med rätt personer så kan du driva igenom vad som helst, oavsett vad planen säger. Det här känns inte alls bra.

Mer från samhälle

”Jag blir uppriktigt förbannad”

Motorburen ungdom fortsätter att ställa till problem på olika platser…

Tågtrafiken påverkas: ”Längre restider”

Det omfattande arbetet med Västlänken fortsätter att påverka tågtrafiken. Under…

Ny multiarena i Nol

– Här var tidigare en asfaltsyta med tennisnät som ingen…

Här uppförs nya bostadsrätter

Det är FB Bostad som planerar att uppföra 24 bostadsrätter…

Senaste nytt

Marknadstörst

Coronapandemin vill vi helst lägga helt bakom oss, men fortfarande…

Stort hjärta för Ukraina

Det bor cirka 80 ukrainska flyktingar i Ale och Lilla…

Bästa julmarknaden i modern tid

Det är inte lika många butiker längs med Göteborgsvägen som…

”Jag blir uppriktigt förbannad”

Motorburen ungdom fortsätter att ställa till problem på olika platser…

Julmarknad i Surte

Marknadsbesökarna var många när traditionen med Julmarknad på Glasbruksmuseet kunde…

Julstämning i Lödöse

Förutsättningarna var de bästa tänkbara. Låt vara att det inte…

Julklappar som gynnar alla

Förra året firade second hand-butiken i Älvängen 25 år. Det…

Två miljoner till föreningslivet

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale bildar ny politisk…

Textilbutiken om årets julklapp: ”Jättekul”

Älvängens Garn & Textil konkurrerar snarare med internet än liknande…

Stina Klintbom med gäster intar scenen

Den mångsidiga sångerskan Stina Klintbom, som är hemmahörande i Skönningared,…

Ny vd för Centrum Pile

2008 inleddes Centrum Piles etablering i Kollanda och fem år…

Spännande dansföreställning

Varifrån kommer rörelserna i den samtida dansen, hur kan de…

Örhängen till gagn för Barncancerfonden

Penny Andersson vet vad det innebär att hjälpa andra människor.…