Henrik Fogelklou (M) och Johan Nordin (S), ordförande respektive vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden var överens om att
förslaget till detaljplan 1 för Älvängen centrum inte var tillräckligt genomtänkt.
Henrik Fogelklou (M) och Johan Nordin (S), ordförande respektive vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden var överens om att förslaget till detaljplan 1 för Älvängen centrum inte var tillräckligt genomtänkt.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/07/v2722-detaljplan1-alvangen.jpg

Centrumplanen för Älvängen drogs tillbaka

ÄLVÄNGEN. Detaljplan 1 för Älvängen centrum var klar för samråd, men drogs tillbaka i sista stund. Samhällsbyggnadsnämnden var inte nöjd.
– Förutsättningarna har förändrats sedan politiken gav planuppdraget och det förslag som presenterades löser inte dagens utmaningar, säger nämndens ordförande Henrik Fogelklou (M).

För snart fyra år sedan fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för delar av Älvängen centrum. Området sträcker sig från resecentrum och inkluderar även den tidigare ICA-tomten. Uppdraget var att skapa cirka 250 bostäder, verksamhetslokaler i bottenplan, en torgyta samt parkeringar. Efter nästan fyra års arbete fanns det ett färdigt förslag till detaljplan och målet var att genomföra ett samråd under sommaren, men först skulle Samhällsbyggnadsnämnden säga sitt och där tog det stopp.

– Den här detaljplanen är väldigt avgörande för hur Älvängen centrum ska kunna få en positiv utveckling i framtiden. Jag kan känna att det finns en del synder som vi nu måste lösa, då vi inser att mycket som är gjort de senaste tio åren inte har varit helt genomtänkt. Det finns till exempel en parkeringsskuld som vi måste ta tag i. Förslaget till detaljplan löste inte frågorna om parkeringar, grönytor, levande gatuplan och vi saknade även ett tydligt torg där folk kan träffas och umgås, motiverar Henrik Fogelklou beslutet att inte anta förslaget.

Politiken har nu i uppgift att formulera ett nytt och tydligare uppdrag till tjänstemännen, vilket innebär att det sannolikt tar ytterligare ett år innan ett nytt förslag till detaljplan kan vara framme.

– Vi är överens om att vi vill se ett tätbebyggt, kollektivtrafiknära bostadsområde med attraktiv handel i bottenplan och där det även finns ytor att träffas på. För att kunna skapa detta behöver vi ta ett större grepp. Detaljplanens område måste vidgas och antingen får vi förvärva ytterligare ett par fastigheter eller få med dem i planarbetet, säger Johan Nordin (S), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Att poltikens reaktioner kommer fem i tolv beklagar nämndens båda företrädare och det är något som ska diskuteras.

– Vi behöver se över processen. Vi vill gärna se att politiken inte lägger sig i detaljplaner som saknar intresse för den breda allmänheten, men däremot tror vi det är klokt om vi kommer in tidigare i processer med planer som har en större central betydelse. Ale Torg och detaljplanen här i Älvängen är två bra exempel, där dialogen med politiken måste starta i tid, säger Henrik Fogelklou.

– Det finns fortfarande ett gediget bakgrundsmaterial och det är inget ogjort arbete. Vi får inte glömma att vi planerar för saker som ska fungera i 100 år framåt. Vi kan inte gå fram med en detaljplan om vi inte är 100% övertygade om att det här blir bra, menar Fogelklou.

Svenska kyrkan är den enskilda fastighetsägare som påverkas mest av beslutet att återkalla förslaget. De är i stort behov av nya lokaler.

– Det är vi väldigt medvetna om och vi ska träffa kyrkan så snart det går. En av de största utmaningarna är att skapa en hållbar parkeringslösning. I det aktuella förslaget fanns ett parkeringshus inritat vid resecentrum.

– Jag vill helst inte se ett p-hus i Älvängen centrum. Det är förödande för tryggheten. Gräv ner parkeringarna, säger Henrik Fogelklou, men på den punkten får han inget gehör av Johan Nordin.

– Tyvärr, tror jag inte det är realistiskt. Det blir för dyrt helt enkelt. Vi får utgå från att det går att skapa ett parkeringshus med liv och rörelse i.

Mer från samhälle

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Hyran klar för 2000 hushåll hos Alebyggen

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas kom inte Alebyggen och Hyresgästföreningen…

Senaste nytt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…