”Det finns en enorm potential i bolaget”

”Det finns en enorm potential i bolaget”

TEXT: Jonas Andersson
20 september 2023 kl. 08:04

NOL. Alebyggen ska fortsätta vara loket när det gäller bostadstillväxten i kommunen. Det fastslår bolagets ordförande Fredrik Johansson (M).

– Sedan är det självklart att världsläget och konjunkturen innebär stora utmaningar för oss, säger han till lokaltidningen.

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen. Efter ett halvår på posten sammanfattar han sina intryck.

– Spännande, roligt och lärorikt.

Vad fick dig att tacka ja till uppdraget?

– Möjligheten att få vara med och förädla en oslipad diamant. Det finns en enorm potential i bolaget och hos personalen, som jag till viss del tycker är outnyttjad. Alebyggen som varumärke är relativt anonymt hos gemene man.

– Vi ska vara stolta över vad vi gör och visa det för andra, poängterar Fredrik Johansson.

Hur mår företaget?

– Jättebra vill jag påstå, det är en god känsla även om en del säkerligen kan uppleva situationen som lite stressande. Det är hög arbetsbelastning på sina håll.

Vad har ni för projekt på gång just nu?

– Vi håller på med färdigställandet av lägenheter på Mossvägen och Folketshusvägen i Nol, det arbetet fortskrider som planerat. Likaså pågår renoveringen av våra lägenheter på Klöverstigen i Nödinge. Därefter väntar två nya bostadsprojekt i Älvängen, som vi ber att få återkomma till när allt är spikat.

Lågkonjunkturen har tvingat en del privata byggbolag att dra i nödbromsen, hur resonerar Alebyggen?

– Även om vi naturligtivs också ser stora utmaningar så måste vi fortsätta vara lokomotivet i kommunens bostadsbyggande. Det ligger i det allmännyttiga uppdraget att tillhandahålla bostäder även i dåliga tider.

Vad avgör var ni ska bygga?

– Vi tittar på marknadens behov och även till kommunens ambition om varierat boende på olika orter. Detta görs i dialog med Ale kommun om dess planerade tillväxt.

Hur går era tankar kring Bohus centrum?

– Här har vi stora planer som vi hoppas kunna presentera inom en snar framtid. Det är vad jag kan säga idag.

Ni är på gång med en ny NKI-undersökning?

– Ja, det stämmer. Det ska ske en undersökning hos våra hyresgäster under hösten. Senaste resultatet landade i över medel, men vi har större ambitionsnivå än så, avslutar Fredrik Johansson.

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se