Fri sikt i trafiken

Fri sikt i trafiken

TEXT: Jonas Andersson
24 april 2019 kl. 09:46

ALAFORS. Det är vårtid med grönskande träd och buskar som följd.
Växtligheten kan också generera bekymmer i trafikmiljön då sikten vid utfarter och korsningar riskerar att avsevärt försämras.
– Fastighetsägaren är många gånger inte medveten om att deras insiktsskydd kan vålla problem för trafikanter, säger Tobbe Engström, driftsansvarig på Ale kommun.

Som fastighetsägare är man enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och att risken för olycksfall begränsas.

– Jag är ute och rör mig mycket i mitt arbete. När jag upptäcker en plats där det råder skymd sikt så kontaktar jag fastighetsägaren, antingen knackar jag på dörren eller hör av mig via telefon. Det är mycket vunnet att få en personlig kontakt med berörd fastighetsägare. I 99 fall av 100 så tackar de för upplysningen, är tillmötesgående och gör något åt situationen, förklarar Tobbe Engström, som också får in en del tips från invånare som hör av sig via kommunens kontaktcenter eller applikationen Fixa min gata.

Det finns en broschyr med rubriken ”Fri sikt” som redogör för reglerna kring säker trafik. De avstånd och höjder som anges i denna skrift har behandlats politiskt och är antagna av miljö- och byggnämnden. I korsningar får växterna vara högst 70 centimeter höga inom en tiometers sikttriangel. Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter.

– Det är också viktigt att tänka på att klippa träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana på ett tillfredsställande sätt, säger Tobbe Engström.

Slutligen vill Tobbe Engström uppmärksamma aleborna på ett problem i den lokala trafikmiljön som genererar honom flera samtal i veckan.

– Folk hör av sig om bilister som kör för fort inne på villagator. Vi kan inte bygga hinderbanor överallt utan den person som sitter bakom ratten måste ta sitt fulla ansvar. Tänk på konsekvenserna innan du trycker på gasen. Hastigheten är avgörande för om du ska hinna stanna om exempelvis ett barn springer ut i vägen, avslutar Tobbe Engström.

TEXT:

Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se