För att få tillräcklig sikt i korsningar, framkomlighet på gång- och cykelvägar och gator är det nödvändigt att alla hjälps åt säger Tobbe Engström, driftsansvarig på Ale kommun.
För att få tillräcklig sikt i korsningar, framkomlighet på gång- och cykelvägar och gator är det nödvändigt att alla hjälps åt säger Tobbe Engström, driftsansvarig på Ale kommun.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/04/v1719-fri-sikt-1.jpg

Fri sikt i trafiken

ALAFORS. Det är vårtid med grönskande träd och buskar som följd.
Växtligheten kan också generera bekymmer i trafikmiljön då sikten vid utfarter och korsningar riskerar att avsevärt försämras.
– Fastighetsägaren är många gånger inte medveten om att deras insiktsskydd kan vålla problem för trafikanter, säger Tobbe Engström, driftsansvarig på Ale kommun.

Som fastighetsägare är man enligt plan- och bygglagen skyldig att sköta sin tomt så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och att risken för olycksfall begränsas.

– Jag är ute och rör mig mycket i mitt arbete. När jag upptäcker en plats där det råder skymd sikt så kontaktar jag fastighetsägaren, antingen knackar jag på dörren eller hör av mig via telefon. Det är mycket vunnet att få en personlig kontakt med berörd fastighetsägare. I 99 fall av 100 så tackar de för upplysningen, är tillmötesgående och gör något åt situationen, förklarar Tobbe Engström, som också får in en del tips från invånare som hör av sig via kommunens kontaktcenter eller applikationen Fixa min gata.

Det finns en broschyr med rubriken ”Fri sikt” som redogör för reglerna kring säker trafik. De avstånd och höjder som anges i denna skrift har behandlats politiskt och är antagna av miljö- och byggnämnden. I korsningar får växterna vara högst 70 centimeter höga inom en tiometers sikttriangel. Den fria höjden över en gångbana ska vara minst 2,5 meter, över en cykelbana ska den vara minst 3,2 meter och över körbanan minst 4,6 meter.

– Det är också viktigt att tänka på att klippa träd och buskage så att gatubelysningen kan belysa gång- och cykelbana samt körbana på ett tillfredsställande sätt, säger Tobbe Engström.

Slutligen vill Tobbe Engström uppmärksamma aleborna på ett problem i den lokala trafikmiljön som genererar honom flera samtal i veckan.

– Folk hör av sig om bilister som kör för fort inne på villagator. Vi kan inte bygga hinderbanor överallt utan den person som sitter bakom ratten måste ta sitt fulla ansvar. Tänk på konsekvenserna innan du trycker på gasen. Hastigheten är avgörande för om du ska hinna stanna om exempelvis ett barn springer ut i vägen, avslutar Tobbe Engström.

Mer från samhälle

Gångbana ska byggas i Surte

Infrastruktursavdelningen på Ale kommun kommer att bygga en gångbana på…

Ny gång- och cykelväg i Nol

Den nya gång- och cykelvägen har försetts med belysning vilket…

Föräldrar tar med yrket till klassrummet

Lärare, mjukvaruutvecklare, familjebehandlare och stridspilot – det är ett urval…

Inkomstklyftorna ökar i kommunerna

Enligt den senaste statistiken bodde 14,2 procent av Sveriges befolkning…

Senaste nytt

Tredje raka för AIF

Det ska noga understrykas att förutom de bärgade poängen bjöd…

Boulestallet är stället för seniorerna

När stallarna på Ström revs fick Boulestallet flytta till Göta.…

Ellbo Åkeri fortsätter utvecklas

Aningen förvånade, men inte desto mindre glada mottog Ellbo Åkeri…

Musikälskarnas egen borg

Krögarna Carl och Reneé Dahlberg brinner för musik. 2000-2013 var…

Efterlängtad kiosköppning

Ett tecken på att sommaren står för dörren är när…

Gångbana ska byggas i Surte

Infrastruktursavdelningen på Ale kommun kommer att bygga en gångbana på…

Svensk mästare för 13:e (!) gången

Det har varit en speciell säsong för Ellen Sjöberg, som…

”Jag hittade spritflaskor överallt”

Att berätta om sitt liv är inte något som är…

Bil började brinna under färd

En bil började brinna i motorrummet under sin färd på…

Strömsskolan slog nytt rekord

Majblommeförsäljningen tog sin början den 18 april och pågick till…

Slussplanerna i Lilla Edet tar form

Att den nya slussen i Lilla Edet ska byggas på…

Skolinspektionen ställer krav på Kronaskolan

Detta framgår i ett beslut från myndigheten efter att ha…

Hästar skrämdes på flykt – bara Malle kom hem

Malle och Molly var oskiljaktiga i både hagen och stallet…