Grannskapet rasar mot byggplanerna

– Vill inte se ett höghus i Nödinge

NÖDINGE. Planerna på ett flerbostadshus på det branta berget vid början av Bräckans väg i Nödinge har rört upp känslorna rejält. I ett par omgångar har berörda grannar, som riskerar att få ett tolv meter högt hus framför sig, träffat politiska företrädare i Samhällsbyggnadsnämnden.
– Vi är besvikna över hur kommunen har hanterat det här ärendet från första början, säger Lennart Andreasson som är grannskapets talesperson.

Skeppsviken Fastighet AB vill bygga bostäder på berget vid Bräckans väg. Tankarna på ett högt flerbostadshus har rört upp känslorna i grannskapet som i torsdags hade bjudit in Johan Nordin, förste vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, till ett möte.
Skeppsviken Fastighet AB vill bygga bostäder på berget vid Bräckans väg. Tankarna på ett högt flerbostadshus har rört upp känslorna i grannskapet som i torsdags hade bjudit in Johan Nordin, förste vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden, till ett möte.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/09/v3721-byggplaner-nodinge-scaled.jpg

För en tid sedan var Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou (M) inbjuden till ett möte med boende på Bräckans väg. I torsdags var det förste vice ordföranden Johan Nordin (S), som fick träffa ett drygt 20-tal personer som ville vädra sitt missnöje över den planerade byggnationen.

Läs också: Flerbostadshus som klättrar uppför berget 

– Tänk dig två flerbostadshus, tre till nio våningar, i det fina grönområdet. Det innebär att allt solljus för oss skulle försvinna. Det skulle bli en insyn i våra hus varför integriteten helt och hållet går förlorad. Dessutom har vi bullerproblematiken under byggtiden. Nämnas bör även trafiksituationen och problematiken som det skulle medföra. Det finns så många argument att lyfta fram, men vi är oroliga för att Ale kommun målat in sig i ett hörn till den privata aktör som förvärvat marken, säger Lennart Andreasson.

Detaljplanen drivs av Skeppsviken Fastighet AB, som avser att bygga lågenergihus med bergvärme som energikälla. Ett samråd för den aktuella detaljplanen löpte ut i förra veckan. Flera ur grannskapet som fanns med på torsdagens möte har lämnat in synpunkter till kommunen. Delgivningsfrågan var också en punkt som diskuterades, att sakägare undanhållits information.

– Det är en sak som jag får ta med mig till sektorn, förklarade Johan Nordin.

Samhällsbyggnadsnämnden är det beslutande organet för om detaljplanen vid Bräckans väg ska beviljas eller inte.

– Vi skall verka för en befolkningsökning i kommunen och till största del ska den ske i våra två tätorter – Nödinge och Älvängen. Den utpekade platsen ligger förhållandevis stationsnära vilket gör det intressant. Jag håller med om att ni har ett idylliskt villaområde här och att ni skulle bli berövade en del värden om byggnationen blir av. I nämnden ska vi ställa allmänna intressen mot enskilda intressen. Det är vårt svåra ställningstagande som vi behöver göra, säger Johan Nordin.

Mötesdeltagare ondgjorde sig över bristfällig geoteknisk undersökning av området, det faktum att det finns fornlämningar där byggnationen är tänkt att ske samt att det finns rödlistade fågelarter som lever i det aktuella skogspartiet.

– Vi vill naturligtvis inte fatta beslut på felaktiga grunder, det har vi absolut inget intresse av. Vi kommer noggrant att följa upp de olika delar som ni lyft fram. Alla orosmoment måste vara besvarade så att vi är trygga i Samhällsbyggnadsnämnden när vi fattar beslut, säger Johan Nordin som fick ett avslutande medskick från de boende på Bräckans väg.

– Tänk inte bara på nya alebor och fler skattekronor till kommunen, tänk också på befintliga invånare. Vi är många som har bott här 30-40 år och hela vår boendesituation kan komma att förändras. Det vore förfärligt!

Gratis!
Mer från samhälle

Säkrare skolväg i Älvängen

30 kilometer i timmen är hastighetsbegränsningen som gäller på Ivar Arosenius väg. Emellanåt går det dock fortare än så och…

I väntan på bygglov för 142 hyresrätter

Gamla busscentrum i Älvängen, Gustavas Plats, har legat i träda i snart tio år. Serneke som vann markanvisningstävlingen presenterade tidigt…

Grannskapet rasar mot byggplanerna

För en tid sedan var Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou (M) inbjuden till ett möte med boende på Bräckans väg. I…

”Jag tror vi ligger riktigt bra till”

Semestern var redan inledd för många och i antågande för andra. Då fick Business Region Göteborg en förfrågan om vilka…


Senaste nytt

Dagevent med hälsan i fokus

Mia Vikander arbetar som kostrådgivare och hälsocoach genom sitt eget företag Viaventri. – Jag jobbar med personlig kostrådgivning, föreläsningar, kurser,…

Stabil sista utpost

Drygt tre år har gått sedan Erik Hvenfelt packade sina väskor och begav sig till Ystad. Det var en chansning…

Flitiga skräpplockare i Lödöse

I år slog Håll Sverige Rent-dagen rekord med över 130 000 deltagare över hela landet. – 2020 hade vi över…

Låt Ale kommun växa 

I kölvattnet av en alltmer vanskött och ekonomiskt pressad situation i Lilla Edets kommun har vi nått vägs ände. I…

Lilla Edet klättrar och Ale backar

Företagen i Ale är nöjdare och ger högre betyg inom flera områden i årets undersökning jämfört med fjolårets. Även det…

35-årig alebo dömd till rättspsykiatrisk vård

I början av september kom domen mot den 35-åring som satte en hel granngård i skräck på Norra Klöverstigen i…

Bästa resultatet någonsin

För ett och ett halvt år sedan påbörjades ett omfattande renoveringsprojekt på Fuxernaskolan 7-9. Ventilationen har bytts ut, golv och…

Emma-Nellie påkörd av konkurrent

Under den gångna helgen avgjordes den första VM-deltävlingen i jetski i Olbia på Sardinien och redan innan det första racet…

Kyrkovalet lockade få

I kyrkovalet har alla medlemmar över 16 år rätt att medverka. Valet är indelat i tre delar. 251 ledamöter utses…

Kranbil välte vid avlastning

Olyckan skedde på Svenstorpsvägen i Älvängen och larmet inkom klockan 09.23 på tisdagen. En mindre kranbil hade vält under avlastning…