Här byggs det i Ale 2017

Här byggs det i Ale 2017

TEXT: Kristoffer Stiller
14 december 2016 kl. 09:24

Ale växer för varje år som går.
2017 blir inget undantag.
– Det kommer att fortsätta hända mycket, säger stadsarkitekten Magnus Blombergsson.

Ale är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Hittills i år har befolkningen ökat med över två procent, vilket är cirka 600 personer.

– Det är en mer jämfört med förra året, då det var en ökning med 1,54 procent. Och året är inte över än. Det kommer säkert att vara en högre siffra när året är slut, säger Magnus Blombergsson.

Målet för de kommande åren är att invånarantalet ska öka med 1 000 personer per år.

– En ökning med tre procent varje år, vilket är en väldigt stor tillväxt, förklarar Blombergsson.

Men för det krävs fler bostäder. I Ale finns det flera byggprojekt som kommer att fortsätta eller dra igång under nästa år. Kronogården i Älvängen, tornet i Surte och Riksbyggens bostadsprojekt i Bohus är några av dem.

– Vi har stor bostadsbrist i kommunen. Allt fler väljer att flytta hit, berättar Blombergsson och fortsätter:

– Nu finns det runt 3200 i pågående nya detaljplaner som kommer att presenteras de kommande två åren. Vi håller nu på med förslag på vad som ska prioriteras i framtida planer i de olika orterna – om det exempelvis behövs fler lägenheter eller villabostäder i en ort.

Han pekar på en befolkningskarta som visar en tydlig tendens: att det mesta sker i de centrala delarna i varje ort.

– Så är det. Kollar man på befolkningskartan ser man att allt fler människor bor centralt i de större orterna, att det kommer att byggas mer i de centrala delarna – och det mesta byggs i Älvängen de närmsta två till tre åren. På landsbygden ökar även styckesbyggnationen, det vill säga villor, säger han.

 

Nedan följer de största bostadsprojekten i kommunen.

Surte

I de centrala delarna av Surte blir ett elvavåningshus med 20 lägenheter det nya landmärket. Det tornliknande lägenhetskomplexet på Brattåsstigen byggs i bostadsrättsform.

Bohus

På Skårdalsvägen planerar Riksbyggen att bygga 36 bostadsrätter.

Nödinge

Det kommunala bostadsbolaget, Alebyggen kommer att bygga 22 nya hyreslägenheter i Klöverstigen som kommer att vara klart under 2017.

På Fyrklövergatan/Gamla Kilandavägen förväntas också bygget av 60 bostäder komma igång under nästa år.

Nol

På Kärrvägen kommer det att byggas 25 bostadsrätter. Planförslaget står dock inför ett antagande i byggnadsnämnden.

Alafors

Svenska Stenhus är i full gång med att bygga hyresrätter i Solgården. Under nästa år kommer bygget av 52 nya hyresrätter att inledas.

 Älvängen

Det är här som det händer mest. Ales största pågående bostadsprojekt fortsätter att bli större. Fler bostäder i Kronogården kommer att byggas även under nästa år, cirka 115 stycken för att vara mer exakt – mestadels bostadsrätter.

På Änggatan kommer planeras det också att hända saker. Under nästa år planerar Alebyggen att bygga 78 centrala lägenheter. Det har dock överklagats i andra instans.

På Gustavas Plats planeras det att byggas mellan 100–120 bostäder. Detaljplaneprocessen fick tas om från början efter att Länsstyrelsen gav besked om att bullernivåerna från väg och järnväg är för höga. Planen granskas och antas 2017. Bygget kan, om det inte överklagas, starta i slutet av nästa år.

Bostadsbyggnationen vid Gula villan är i full gång. Skanska kommer där att bygga 74 bostäder som planeras bli klara i början av nästa år. De flesta är äldreboenden.

TEXT:

Kristoffer Stiller

info@alekuriren.se