Blickar framåt! Laila Ekman har nyligen tagit över som tillförordnad sektorchef för samhällsbyggnad. En lösning som Tyrone Hansson (FiA), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden
och Rolf Gustavsson (S), vice ordförande, känner sig mycket till freds med.
Blickar framåt! Laila Ekman har nyligen tagit över som tillförordnad sektorchef för samhällsbyggnad. En lösning som Tyrone Hansson (FiA), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och Rolf Gustavsson (S), vice ordförande, känner sig mycket till freds med.

Hon tar över sektor samhällsbyggnad

ALAFORS. Chefer och medarbetare som kommer och går har blivit vardag på sektor samhällsbyggnad. Nu har Laila Ekman, erfaren milöchef, fått ta klivet upp som sektorchef i Ale.
– Arbetssituationen för våra chefer och lokalfrågan står överst på agendan, men det finns mer att ta i, säger hon.

Det kan vara den mest krävande och utsatta posten i Ale kommun. Sektor samhällsbyggnad har fått utstå mycket kritik de senaste åren och personalomsättningen har varit hög. Ändå tvekade inte Laila Ekman när frågan om hon kunde tänka sig uppdraget som tillförordnad sektorchef.

– Jag är född i Bohus, har jobbat i kommunen sedan år 2000 och känner verkligen för Ale. Jag har alltid varit nyfiken på förvaltningsledning och märker att det behövs en chef. Förhoppningsvis kan jag med min erfarenhet ha lite lättare för att hitta rätt lösningar. Jag har gjort den här resan förut, men då inom miljö- och hälsa som var en hårt kritiserad verksamhet, säger Laila Ekman.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tyrone Hansson (FiA) och vice ordförande Rolf Gustavsson (S) har haft bråda dagar sedan den nya nämnden tillträdde. Arbetssituationen har blivit akut med både avhopp och sjukskrivningar.

– Det var större problem än jag från början insett i själva organisationen. Framför allt blev jag överraskad av den utbredda oron bland personalen. Jag har ägnat mycket tid åt samtal och att lyssna in. Vi är inte framme än, men med Laila på plats kan samtalen gå in i en ny konstruktiv fas. Vi måste återuppbygga förtroendet för varandra, säger Tyrone Hansson som får beröm av sin kollega.

– Tyrone har gjort ett jättejobb med att försöka skapa en helhetsbild och ett lugn i organisationen. Vi kommer från en valröresle som attackerade sektorn hårt. Nu har vi som mål att vara överens i de strategiska frågorna så att pågående projekt kan överleva valnatten.

Hur kunde det bli så här illa?

– Det har varit ett hårt tryck från omvärlden som lyckats sprida en bild av att på sektor samhällsbyggnad händer ingenting. Det är naturligtvis inte sant. Tjänstemännen har jobbat häcken av sig. De har slitit som djur, men med all kritik och en stundtals mycket aggressiv ton har nyfikenheten och självförtroendet tagit skada. Nu måste vi ta hand om oss själva och bygga ett nytt vinnande lag igen, svarar Tyrone Hansson och tillägger:

– Personalomsättningen och chefsflykten har inte gjort arbetssituationen bättre. Det har varit prövningens tid, men nu känns det som att vi planar ut och börjar få lite vind i ryggen.

Omvärldens kritik har främst varit riktad mot plan- och byggavdelningen med långa handläggningstider.

– Det är både sant och inte sant. Många bygglov har vi klarat inom tidsramen, men vi har också utmaningar där en gammal översiktsplan sinkar processen. Normalt sett är översiktsplanen ett stöd f ö r handläggaren, men så har det inte varit i Ale. Den senaste är från 2007 och det har hänt en del sedan dess. Nu ska vi ta fram en ny och det är en av flera prioriterade åtgärder, säger Tyrone Hansson.

Sektorn är också på väg att starta upp byggherredrivna planprocesser, vilket kan underlätta i de större projekten.

– Det kommer förhoppningsvis att bli en avlastning för personalen och ett sätt att hålla uppe tempot i planarbetet, säger Rolf Gustavsson.

Lokalfrågan och sektor samhällsbyggnads placering i Alafors har diskuterats flitigt. Det anses vara en av orsakerna till varför nyrekryteringen till sektorn går trögt.

– Vi har utrett en flytt till Nödinge och nyrenoverade Börjessons Mekaniska. Det är nu klart att sektorn samt även mark- och exploatering skulle få plats. Därför genomför vi nu en risk- och konsekvensanalys av en flytt. Lokalen är inte ändamålsanpassad för oss och det medför sannolikt att vi behöver göra om vissa delar för att den ska fungera optimalt, säger Laila Ekman.

Tidigare sektorchefen, Barbro Sundström, har numera ansvaret för ÖP-arbetet.

Mer från samhälle

Alebyggen har växt i rekordfart

Alebyggen summerar ånyo ett händelserikt år. Under fjolåret färdigställdes Änggatan…

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

”Det är mycket allvarligt”

Förstärkningsläget innebär att regionen får beordra in personal samt flytta…

Förebyggande arbete i lokalt BRÅ

Gatuingenjör Tobbe Engström har fått ta över stafettpinnen som samordnare…

Senaste nytt

De delar ut gratis mat – varje vecka

Samtidigt som allt flera familjer fått det tuffare ekonomiskt och…

Trafikolycka i Älvängen

Det kraftiga snöfallet ledde till problem i trafiken, på flera…

Eleverna tävlar bort matsvinnet

Allt började med att kökspersonalen på Alafors Fria Skola, i…

Matsvinnet minskade men målet missades

Kommunens mål inför 2022 var att minska matsvinnet till en…

75-åring uppvaktad av näringslivet

Complettbyggen AB och Alekuriren AB överlämnade en gratifikation på 25…

Kritiserade LSS-boendet ska byggas

Det var i januari förra året som lokaltidningen rapporterade om…

Positiva vindar i Ale Padelclub

I slutet av augusti invigde Dream Padel sin första hall…

Alebyggen har växt i rekordfart

Alebyggen summerar ånyo ett händelserikt år. Under fjolåret färdigställdes Änggatan…

Repslagarmuseet laddar för Båtmässan

Nu på lördag, den 4 februari, invigs Båtmässan i Göteborg.…

Amira är svensk ungdomsmästare

Det är fredag kväll och inne i Fit4fight Gyms lokal…

En eller två?

Debatten om en ny grundskola i Nol-Alafors har tagit fart…

Verksamhet riskerar att läggas ner

Lokaltidningen träffar Inga-Britt Karlbom på Ale Seniorcentrum. Här finns även…

Döms för våldtäkt mot barn

Händelsen inträffade i januari förra året. En kille som vid…