Ett 150-tal personer kom till det öppna mötet om Skepplanda vårdcentralen, som hölls i bygdegården i tisdags kväll.
Ett 150-tal personer kom till det öppna mötet om Skepplanda vårdcentralen, som hölls i bygdegården i tisdags kväll.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2011/08/v-35-Skepplanda-VC-2.jpg

Hopp om att Skepplanda vårdcentral ska bli bättre

SKEPPLANDA. Skepplanda vårdcentral har en framtid. Det slog ansvariga politiker och tjänstemän fast när de svarade upp mot ortsbornas kritik på tisdagskvällens öppna möte i bygdegården. Mycket folk hade kommit för att få svar på sina frågor och samtidigt ta del av den information som verksamhetsledningen delade med sig av.

SKEPPLANDA. Skepplanda vårdcentral har en framtid.
Det slog ansvariga politiker och tjänstemän fast när de svarade upp mot ortsbornas kritik på tisdagskvällens öppna möte i bygdegården.
Mycket folk hade kommit för att få svar på sina frågor och samtidigt ta del av den information som verksamhetsledningen delade med sig av.

Efter det senaste årets turbulens kring Skepplanda vårdcentral bildades en arbetsgrupp i våras, sprungen ur det lokala föreningslivet på orten. Representanter från Ale DHR, Röda Korset, Kommunala pensionärsrådet, Ale Demensförening, Reumatikerföreningen i Ale och Skepplanda församling utgör numera ett gemensamt språkrör i hopp om att få till stånd en förbättring.

– Det har successivt blivit sämre. Det kom ut information om att vårdcentralen skulle stängas, vilket senare ändrades till att Skepplanda vårdcentral skulle bli en filial till Älvängen. Läkare har försvunnit och droppen var när man beslutade att stänga verksamheten under fem veckor i sommar, säger Gunilla Wallengren, ordförande i Ale DHR, och med i den arbetsgrupp som initierat tisdagskvällens möte i Skepplanda bygdegård.

Förbättring
Det råder ingen som helst tvekan om att ansvariga politiker och tjänstemän tagit åt sig av kritiken och samtidigt är måna om att försöka åstadkomma en förbättring. Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S), primärvårdsstyrelsens ordförande i södra Bohuslän Mats Frisell (S), primärvårdsdirektör Gunilla Gustafsson, verksamhetschefen för Skepplanda vårdcentral Kerstin Torgeby och biträdande verksamhetschef Eva Hellenius fanns alla på plats för att dela med sig av sina framtidsvisioner för Älvängen/Skepplanda vårdcentral.

Arbetsgruppen hade sammanställt fem frågor som man önskade svar på under kvällen:
• När får vi våra utlovade läkare?
• Hur blir det med vårdcentralens vara eller icke vara?
• Hur ser listningssituationen ut?
• Hur blir det med servicenivån?
• Hur blir det med budgeten för kommande år?

Presidiet fick bolla frågeställningarna mellan sig, med förbehållet att ge åhörarna raka svar.

– Ni ska inte tro något annat än att vi jobbat med problemet under hela våren. Vi har bytt ut verksamhetsledningen, för att angripa situationen på ett offensivt sätt. Vi såg det som en nystart när vårdcentralen öppnade igen efter sommaren, konstaterade Mats Frisell i sitt inledningsanförande.

Rätta till brister
Någon omedelbar risk för att Skepplanda vårdcentral ska försvinna finns inte. Fokus ligger på att rätta till de brister som blivit kända för den nya ledningen.

– Vi har ett tydligt uppdrag från Gunilla Gustafsson och primärvårdsstyrelsen. Vi har tittat på de akuta brister som måste förbättras. Telefonrådgivningen är en sådan sak. Vi har gjort om personalens schema, så från och med måndag kommer vi att ha en annan bemanning. Det ska gå att boka tid i Älvängen eller Skepplanda oavsett vem man får prata med, förklarade Kerstin Torgeby.

– Öppettiderna kommer inte att vara statiska. Vi måste alltid ha sjukutbildad personal på plats och det medför att vi får ha olika stängningstider. De som besöker vårdcentralen ska kunna boka en tid och viktigast av allt är ett vänligt bemötande, tillade Torgeby.

– Vi är väl medvetna om vad ni förväntar er av oss. Processen är igång, men ni måste ha tålamod. Rom byggdes inte på en dag och vi kommer inte att ha en färdig lösning över en natt. Vår ambition är att bemanna upp båda ställena, Älvängen och Skepplanda, i den mån det går.

Läkarbrist
Nuvarande läkare på Skepplanda vårdcentral går i pension om en dryg månad och vem som ska fylla den luckan återstår att se.

– Det råder läkarbrist totalt sett i Sverige. Det här är inget unikt problem för just Skepplanda. Intressenter finns dock och vi jobbar vidare med frågan, förklarade Gunilla Gustafsson.

Budgeten för kommande verksamhetsår?
– Det sker inga förändringar utan den kommer att indexuppräknas på det sätt som görs för Sveriges kommuner och landsting, poängterade Gert-Inge Andersson.

Bengt Englund agerade talesman för det kommunala pensionärsrådet. Englund tog tillfället i akt att presentera ett antal förslag på åtgärder som skulle göra Skepplanda vårdcentral mer attraktiv i framtiden. Presidiet lyssnade intresserat och anammade flera av idéerna.

Efter att den allmänna frågestunden klarats av blev det dags att sammanfatta kvällen. Ett uppföljningsmöte kommer att ske i Skepplanda bygdegård någon gång under november. Innan dess ska ledningen, med lokalbefolkningens hjälp, göra sitt yttersta för att lyfta Älvängen/Skepplanda vårdcentral ur den svacka som man just nu befinner sig i.

Foto: Allan Karlsson

Mer från samhälle

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

”Det är mycket allvarligt”

Förstärkningsläget innebär att regionen får beordra in personal samt flytta…

Förebyggande arbete i lokalt BRÅ

Gatuingenjör Tobbe Engström har fått ta över stafettpinnen som samordnare…

De ställer upp för integrationen

En gång i veckan gästar en grupp alebor eleverna på…

Senaste nytt

Inga planer på en ny simhall

Det anrika badhuset i Lila Edet invigdes redan 1935 men…

Extra ljus på brott i nära relation

Lokaltidningen träffar Daniel Norlander och Jessica Ask, kommunpolis i Ale,…

Evenemang för motorburen ungdom

Lördagen den 4 februari bjuds allmänheten in till parkeringsplatsen utanför…

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

Lista: Vanligaste brotten i Ale

Under 2022 minskade polisanmälningarna i Sverige med två procent, jämfört…

Allvarligt skadeläge efter olyckan

Det var vid 19.20-tiden under lördagskvällen i närheten av Skepplanda,…

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på…

Frukostmöte arrangeras hos Dreampadel

Det pratas om en padeldöd i Sverige. Den senaste tiden…

Lödöses varvshistoria dokumenterad

Filmskaparen Anders Lundin, som driver Bohusföretaget Lightray, dokumenterar en tid…

Hjärtums fotbollshjärta har stannat

Det var i juni som lokaltidningen besökte natursköna Billerödsvallen då…

Här läser eleverna som aldrig förr

”Den stora läsutmaningen” av Adlibris, Bonnier Carlsen, Natur och Kultur…

Nock varslar anställda

Det har varit tätt med rapporteringen från Nock Massiva Trähus…

Friades från taxirån – vill ha ersättning

Mannen, som är i 25-årsåldern, stod åtalad misstänkt för att…