Ett 150-tal personer kom till det öppna mötet om Skepplanda vårdcentralen, som hölls i bygdegården i tisdags kväll.
Ett 150-tal personer kom till det öppna mötet om Skepplanda vårdcentralen, som hölls i bygdegården i tisdags kväll.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2011/08/v-35-Skepplanda-VC-2.jpg

Hopp om att Skepplanda vårdcentral ska bli bättre

SKEPPLANDA. Skepplanda vårdcentral har en framtid. Det slog ansvariga politiker och tjänstemän fast när de svarade upp mot ortsbornas kritik på tisdagskvällens öppna möte i bygdegården. Mycket folk hade kommit för att få svar på sina frågor och samtidigt ta del av den information som verksamhetsledningen delade med sig av.

SKEPPLANDA. Skepplanda vårdcentral har en framtid.
Det slog ansvariga politiker och tjänstemän fast när de svarade upp mot ortsbornas kritik på tisdagskvällens öppna möte i bygdegården.
Mycket folk hade kommit för att få svar på sina frågor och samtidigt ta del av den information som verksamhetsledningen delade med sig av.

Efter det senaste årets turbulens kring Skepplanda vårdcentral bildades en arbetsgrupp i våras, sprungen ur det lokala föreningslivet på orten. Representanter från Ale DHR, Röda Korset, Kommunala pensionärsrådet, Ale Demensförening, Reumatikerföreningen i Ale och Skepplanda församling utgör numera ett gemensamt språkrör i hopp om att få till stånd en förbättring.

– Det har successivt blivit sämre. Det kom ut information om att vårdcentralen skulle stängas, vilket senare ändrades till att Skepplanda vårdcentral skulle bli en filial till Älvängen. Läkare har försvunnit och droppen var när man beslutade att stänga verksamheten under fem veckor i sommar, säger Gunilla Wallengren, ordförande i Ale DHR, och med i den arbetsgrupp som initierat tisdagskvällens möte i Skepplanda bygdegård.

Förbättring
Det råder ingen som helst tvekan om att ansvariga politiker och tjänstemän tagit åt sig av kritiken och samtidigt är måna om att försöka åstadkomma en förbättring. Regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S), primärvårdsstyrelsens ordförande i södra Bohuslän Mats Frisell (S), primärvårdsdirektör Gunilla Gustafsson, verksamhetschefen för Skepplanda vårdcentral Kerstin Torgeby och biträdande verksamhetschef Eva Hellenius fanns alla på plats för att dela med sig av sina framtidsvisioner för Älvängen/Skepplanda vårdcentral.

Arbetsgruppen hade sammanställt fem frågor som man önskade svar på under kvällen:
• När får vi våra utlovade läkare?
• Hur blir det med vårdcentralens vara eller icke vara?
• Hur ser listningssituationen ut?
• Hur blir det med servicenivån?
• Hur blir det med budgeten för kommande år?

Presidiet fick bolla frågeställningarna mellan sig, med förbehållet att ge åhörarna raka svar.

– Ni ska inte tro något annat än att vi jobbat med problemet under hela våren. Vi har bytt ut verksamhetsledningen, för att angripa situationen på ett offensivt sätt. Vi såg det som en nystart när vårdcentralen öppnade igen efter sommaren, konstaterade Mats Frisell i sitt inledningsanförande.

Rätta till brister
Någon omedelbar risk för att Skepplanda vårdcentral ska försvinna finns inte. Fokus ligger på att rätta till de brister som blivit kända för den nya ledningen.

– Vi har ett tydligt uppdrag från Gunilla Gustafsson och primärvårdsstyrelsen. Vi har tittat på de akuta brister som måste förbättras. Telefonrådgivningen är en sådan sak. Vi har gjort om personalens schema, så från och med måndag kommer vi att ha en annan bemanning. Det ska gå att boka tid i Älvängen eller Skepplanda oavsett vem man får prata med, förklarade Kerstin Torgeby.

– Öppettiderna kommer inte att vara statiska. Vi måste alltid ha sjukutbildad personal på plats och det medför att vi får ha olika stängningstider. De som besöker vårdcentralen ska kunna boka en tid och viktigast av allt är ett vänligt bemötande, tillade Torgeby.

– Vi är väl medvetna om vad ni förväntar er av oss. Processen är igång, men ni måste ha tålamod. Rom byggdes inte på en dag och vi kommer inte att ha en färdig lösning över en natt. Vår ambition är att bemanna upp båda ställena, Älvängen och Skepplanda, i den mån det går.

Läkarbrist
Nuvarande läkare på Skepplanda vårdcentral går i pension om en dryg månad och vem som ska fylla den luckan återstår att se.

– Det råder läkarbrist totalt sett i Sverige. Det här är inget unikt problem för just Skepplanda. Intressenter finns dock och vi jobbar vidare med frågan, förklarade Gunilla Gustafsson.

Budgeten för kommande verksamhetsår?
– Det sker inga förändringar utan den kommer att indexuppräknas på det sätt som görs för Sveriges kommuner och landsting, poängterade Gert-Inge Andersson.

Bengt Englund agerade talesman för det kommunala pensionärsrådet. Englund tog tillfället i akt att presentera ett antal förslag på åtgärder som skulle göra Skepplanda vårdcentral mer attraktiv i framtiden. Presidiet lyssnade intresserat och anammade flera av idéerna.

Efter att den allmänna frågestunden klarats av blev det dags att sammanfatta kvällen. Ett uppföljningsmöte kommer att ske i Skepplanda bygdegård någon gång under november. Innan dess ska ledningen, med lokalbefolkningens hjälp, göra sitt yttersta för att lyfta Älvängen/Skepplanda vårdcentral ur den svacka som man just nu befinner sig i.

Foto: Allan Karlsson

Mer från samhälle

”Det finns en osäkerhet på bostadsmarknaden”

Enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik går prisutveckling fortsatt upp i…

Byggnationen dröjer på Gustavas Plats

Serneke, då under namnet SEFA AB, vann redan 2012 Ale…

”Trafikproblemen måste åtgärdas”

Gruppen har funnits sedan 2013 och medlemmarna har sedan dess…

Investeringsstödet gjorde bygget möjligt

Det var ord som klingade ljuvligt i öronen på Socialdemokraterna.…

Senaste nytt

Så påverkas kommunen av elpriserna

På uppdrag av regeringen ska landets myndigheter se över sin…

Rejält kraftprov väntar för Christina

För tio år sedan flyttade Christina Molin till Surte tillsammans…

Bryggare med internationell erfarenhet

Anke Fries har sina rötter i Tyskland. Efter avslutade studier…

Mörck lysande i Ale Kulturrum

Vilken start på hösten som Ale Riksteaterförening har fått. Två…

Alebacken ger inte upp hoppet

Skidanläggningarna har det tufft, inte minst i södra Sverige. Där…

Nu lämnar Stefan Brandt vd-posten

Stefan Brandts avsked innebär också slutet på en lång yrkesbana…

Upp för Ale och ner för Lilla Edet

På onsdagen släpptes resultatet i Svenskt Näringslivs årliga ranking av…

Polis har skjutit beväpnad man

Strax före klockan sex på onsdagsmorgonen larmades polisen till en…

Skår drar sig ur seriesystemet 

Årets innebandysäsong i division 4 skulle på söndag inledas med…

Par blir av med 21 hundar

Det var efter en anmälan som Länsstyrelsen, i slutet av…

Trialtävling i Surte

Första start äger rum klockan 10.00 och det är flera…

Invigning av Älvbarnens familjecentral

På familjecentralen finns flera olika yrkeskategorier samlade för att på…

Centerpartiet går i opposition

Efter att valresultatet som innebar att Centerpartiet i Ale fick…