Det västra industriområdet i Älvängen har skredsäkrats – och tidigast i början av nästa år bedöms en ny ansökan om statligt stöd för sanering av samma område kunna lämnas in.
Det västra industriområdet i Älvängen har skredsäkrats – och tidigast i början av nästa år bedöms en ny ansökan om statligt stöd för sanering av samma område kunna lämnas in.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/03/v1123-Carlmarks-sanering-kopiera-scaled.jpg

Industriområde har skredsäkrats

ÄLVÄNGEN. Det västra industriområdet i Älvängen har skredsäkrats – men hur det blir med sanering av samma yta är fortsatt oklart.

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder vid Göta älv. Carlmarks tidigare industriområde i Älvängen var en aktuell plats där skredrisk och förorenad mark hade konstaterats.

– Det innebar möjlighet att söka full finansiering av åtgärder via Delegationen för Göta älv (DGÄ) hos Statens geotekniska institut (SGI). Då risken för skred i den förorenade marken var akut, och utgjorde ett hot mot vattenförsörjningen för cirka 700 000 personer, beslutade kommunen att man inte kunde invänta avgörande i den ansökan om bidrag för sanering och skredsäkring som kommunen lämnat till Naturvårdsverket tidigare under året. Bidrag för den skredsäkrande delen av åtgärderna söktes hos DGÄ och beviljades i december 2020, berättar projektledare Barbro Lundqvist West.

Skredriskåtgärderna i det aktuella området, som mäter cirka 900 meter, är nu genomförda.

– Då marken i stora delar är kraftigt förorenad har det inte varit möjligt att arbeta med avschaktning, under vattenlinjen är nu en så kallad tryckbank utförd längs hela sträckan. Vi har också utfört naturanpassade erosionsskydd i delar där marken inte varit förorenad för att skapa miljöer för groddjur och insekter, fisk- och fågelliv, förklarar Barbro Lundqvist West och fortsätter:

– Skredsäkringen kostade cirka 50 milj kronor att genomföra och har finansierats av SGI genom delegationen för Göta älv.

Den ansökan Ale kommun lämnade in till Naturvårdsverket i början av 2020 för att även sanera samma område avslogs i mars förra året.

– Det var en följd av att en ny förordning gällande statsstöd trätt i kraft. Bakgrund till ändring i förordning, och tillskapandet av ny förordning, var att det svenska regelverket vid granskning befunnits inte vara förenligt med EU:s regelverk, berättar Barbro Lundqvist West.

Hon fortsätter:

– Enligt den nya förordning som nu gäller vid statligt stöd för sanering av förorenad mark ansöker huvudmannen (kommunen) tillsammans med de fastighetsägare som äger förorenade fastigheter om statligt stöd hos länsstyrelserna som därefter söker om medel till statligt stöd hos Naturvårdsverket.

Var befinner ni er i arbetet just nu? 

– I dagsläget pågår arbetet för att ta fram underlag för en ny ansökan. Dessförinnan behöver en ny kostnadskalkyl tas fram då omfattningen är ändrad i och med genomförd skredsäkring, men även då entreprenadkostnader har ökat sedan den tidigare kalkylen togs fram 2018, svarar Lundqvist West och avslutar:

– Bidrag kommer i dagsläget att sökas för att under 2023 ta fram handlingar som underlag för en ny kalkyl. En ny ansökan om statligt stöd för sanering bedöms därefter tidigast kunna lämnas in i början av 2024. Om medel beviljas kan entreprenaden upphandlas och påbörjas under 2024. Förhoppningen är att kunna utföra arbetet under 2024-2025.

Mer från samhälle

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Hyran klar för 2000 hushåll hos Alebyggen

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas kom inte Alebyggen och Hyresgästföreningen…

”Ingen lämplig placering”

Lokaltidningen har tidigare i början av året rapporterat om Ale…

Kritiserade LSS-boendet ska byggas

Det var i januari förra året som lokaltidningen rapporterade om…

Senaste nytt

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…

Boende i Nödinge uppmanas spara på vattnet

Vattenläckan upptäcktes under natten och arbetet med att lokalisera läckaget…

Bussförarens dag firas

Bussförarens dag firas varje år och är en återkommande högtidsdag…

Färre elever dricker alkohol – lägst andel i regionen

Den senaste CAN-undersökningen innehåller glädjande siffror för Ale kommun. Undersökningen,…

Nekas avancemang – trots framgången

Torslanda HK:s damer lyckades med uppgiften. Laget vann de sista…

De vill skapa en läktarkultur på Sjövallen

I vintras dök ett konto upp på Instagram kopplat till…

LOK-stödet ändras för att nå fler

Den 1 januari förra året genomfördes ett första steg i…

De vill locka till nya skratt

Föreställningen heter ”Lik i garderoben” och är en klassisk spring-i-dörr-fars.…