Lustgas är förenat med stora risker

ALE. Lustgas är ett populärt berusningsmedel bland ungdomar. Relativt få känner till riskerna.
– Den stora risken är om koncentrationen av lustgas (dikväveoxid) blir så stor i inandningsluften att man drabbas av syrebrist och får effekter på medvetandet, säger Mikael Spetz, specialist allmänmedicin och tilllika medicinskt ansvarig på Älvängens Läkarhus & Rehab.

Det var för ett par år sedan som fältenheten på Göteborgs Stad uppmärksammade fenomenet med lustgas. Därefter spred sig trenden som en löpeld över landet.

– Här i Ale är lustgas den drog som dominerar, bekräftar Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun. Medicinsk lustgas används inom tandvården, sjukvården och vid förlossningar som smärtlindring och klassificeras då som läkemedel. Inandning får bara ske under övervakning av medicinsk personal.

– Det som skrämmer mig är att kunskapen är så begränsad vilket gör att lustgas är ett berusningsmedel som går lite grann under radarn. Precis som cannabis är lustgas en drog som glorifieras inom vissa kretsar. Den liberala attityden är vår tids största fiende, säger Dzemal Sabovic. Lustgasen köps i små silverfärgade patroner avsedda för gräddsifoner. Gasen inhaleras direkt genom en gräddsifon eller genom att fylla ballonger med lustgasten som sedan andas in från ballongen.

– Svårigheten är att det inte är olagligt. Inte sällan används lustgas i kombination med andra droger, alkohol eller narkotika, säger kommunpolis Jessica Ask.

– Medvetandepåverkan kan ju innebära att man hamnar i farliga situationer då kroppens normala skyddsmekanismer sätts ur funktion. Lustgas har också en viss nedsättande effekt på hjärtats pumpkraft, så vid andra tillstånd som påverkar hjärtats funktion eller med andra droger som påverkar hjärtat kan det få konsekvenser, säger Mikael Spetz och tillägger:

– Om lustgas används frekvent kan man få en påverkan på B12-vitamin och i förlängningen neurologiska symtom.

Riskerar brukaren att få bestående skador?

– Det finns absolut risker med bestående, men om man hamnar i situationer där hjärnan utsätts för syrebrist, men kanske att den största risken är att man under påverkan av lustgas får en akut påverkan på sitt omdöme och utsätter sig för risker där hälsan för alltid kan skadas genom olyckstillbud, säger Mikael Spetz.

Var säljs lustgas?

– Lustgaspatroner finns att köpa på nätet, det är lätt att beställa. I Ale har vi ingen affär som säljer lustgas vilket vi är tacksamma för. Vi jobbar aktivt inom vårt lokala BRÅ med att reducera tillgängligheten, säger Dzemal Sabovic.

Vad sker när ni påträffar ungdomar med lustgas?

– När det gäller ungdomar som är under 18 år så genomförs orossamtal. Dessutom omhändertar vi lustgasen. Personer över 18 år överlämnar vi till socialtjänsten. Vi ser med största allvar på det här utbredda fenomenet med lustgas, säger Jessica Ask.

Vad har ni för budskap till föräldrarna?

– De ska förvänta sig att deras ungdom blir erbjuden att prova lustgas. Man bör prata med sitt barn om den situation som kan uppstå med grupptryck och annat, säger Jessica Ask och fortsätter:

– Som vårdnadshavare bör man också vara lite extra nyfiken – ha koll på pengaflödet, titta på webbhistoriken och om ungdomen har ballonger i fickan. Lustgas ska inte på något vis nonchaleras.

Är det en inkörsport till andra droger?

– Givetvis kan lustgas öppna upp för ett missbruk av andra droger, den verkligheten ska vi inte blunda för.

Mer från samhälle

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

Situationen i Nödinge har avsevärt förbättrats

2015 blev Kungälv/Ale ett gemensamt lokalpolisområde. Tidigt identifierades att området…

”Man ska se att man har kommit till Ale”

”Låt det synas när man kommit till Ale”, så lyder…

Senaste nytt

Musikläraren släpper nytt

Kalle Carlsson kommer från ett musikaliskt hem och i tidig…

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Emma vill få fler kvinnor att engagera sig

För några år sedan gick Emma Mouvitz med i ungdomsrådet…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Seniormässan lockade till gemenskap

Senast Seniormässan ägde rum var 2017. Inte konstigt att det…

Discgolffest i Uspastorp

Ale Disc Golf Center stod som värd för Amatör-SM i…

Ale Disc Golf Center får leaderstöd

Genom det beviljade projektet kommer Ale Disc Golf Center att…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…