Motorburen ungdom får säga sitt

ALE. Ale kommun och polisen har en bra uppfattning om vad vuxensamhället tycker om den motorburna kulturen. Nu är det ungdomarnas tur att få säga sitt. I en enkät på Polisen Kungälv/Ales Facebooksida får de ge sin bild av situationen.

En digital EPA/A-traktorenkät ligger nu ute på Polisen Kungälv/Ales Facebooksida.
En digital EPA/A-traktorenkät ligger nu ute på Polisen Kungälv/Ales Facebooksida.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/01/v0321-enkat-motorburen-ungdom.jpg

Sedan en tid tillbaka ingår Ale kommun och Polisen Kungälv/Ale i en regional samverkansgrupp med fokus på så kallad motorburen kultur.

– Fenomenet är av regional karaktär och kan inte lösas enbart utifrån ett lokalt och kommunalt perspektiv. Detta är ett samverkansforum för lärande och utbyte mellan ett flertal kommuner i regionen, Brottförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Syftet är att finna långsiktiga hållbara lösningar på problematiken, säger Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention.

– Vi har gjort en kartläggning och har en lokal lägesbild klar och vi arbetar just nu med en orsaksanalys, fortsätter Dzemal.

Ett viktigt steg i orsaksanalysarbetet är att lära känna målgruppen – det vill säga ungdomarna.

– Därför har vi nu en digital EPA/A-traktorenkät ute på Polisen Kungälv Ales Facebooksida för att inventera ungdomarnas synpunkter och förslag, säger kommunpolis Jessica Ask.

– Självklart hade vi önskat att vi hade kunnat vara ute och träffa ungdomarna personligen, men i pandemitider är det tyvärr inte möjligt. Vi hoppas verkligen berörda ungdomar tar sig tid och svarar på enkäten. Varje svar som vi får in är värdefullt och kommer att ligga till grund för vårt gemensamma analysarbete. Ambitionen är att få till en förändring som är det till det bättre för alla i lokalsamhället, säger Jessica Ask.

Dzemal Sabovic hoppas att enkäten ska bidra till att minska avståndet mellan berörda myndigheter och ungdomarna i Ale.

– Ambitionen är att finna en systematik för samarbete kring ungdomarnas fritidsintresse, exempelvis genom att uppmuntra dem att starta en ideell förening, enas om lämpliga platser att vara på utan att störa ordningen. Vi söker en bra ingång till den aktuella målgruppen.

FOTNOT. Enkäten kommer att ligga ute fram till och med fredagen den 22 januari.

Gratis!


Mer från samhälle

Boende rasar mot Postnord

Tvisten startade redan under hösten 2019 när de boende i Södergårdens radhusområde fick den första informationen från Postnord. – De…

Postnord svarar på kritiken

Vad ligger bakom utdelningsstoppet? – Ibland får vi reaktioner från boende i områden där vi kör in med våra fordon.…

Trafiken i fokus för polisen

I torsdags befann sig patrullen på Göteborgsvägen i Älvängen för att kontrollera hastigheten på 30-sträckan genom centrum. – När vi…

Politisk enighet kring förslaget

Politiken har sedan i höstas varit brett engagerat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun.…


Senaste nytt

Kräver ekonomisk kompensation

Det är inte bara coronaviruset som sprider sig. I föreningslivet ökar också oron över framtiden. – När kommunerna stänger sina…

Energin tryter

Hotet om en tredje våg är inte avvärjt. Regeringen förbereder sig som bäst på möjligheten att stänga ned landet ytterligare…

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

Innebandyn ställs in

Det var i slutet av oktober förra året som innebandyserierna pausades på grund av coronapandemin. Ale IBF och Surte IS…

VGR återupptar vaccineringen

Under torsdagen kom rapporter om att ett fåtal akuta allergiska reaktioner hade uppstått i Skaraborg från specifik vaccineringsomgång av Astra…

Regionen pausar omgång av vaccin

Anledningen till beslutet är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer. Det handlar om en specifik…

Fortsatt hög smittspridning

I morgon, den 26 februari, är det exakt ett år sedan det första fallet av covid-19 registrerades i Västra Götaland.…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…

Knapegården i nya lokaler

Äventyret började på gården hemma i Sålanda 2014. Tre år senare valde Cecilia Sjöberg att flytta ner sin verksamhet till…

”Känner mig som en parasit”

Hissen i lägenhetshuset på Göteborgsvägen har krånglat mycket genom åren. – Det var inte längesedan jag ramlade och fick läggas…