Fredrik Högbom, chef trygghet och säkerhet Västtrafik, och Dzemal Sabovic
strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, står i ständig dialog för att öka tryggheten på pendelstationerna.
Fredrik Högbom, chef trygghet och säkerhet Västtrafik, och Dzemal Sabovic strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, står i ständig dialog för att öka tryggheten på pendelstationerna.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/10/v4120-focc88rstasidan-scaled.jpg

Nu införs ordningsvakter

ÄLVÄNGEN. Västtrafik och Ale kommun jobbar med gemensamma trygghetsskapande åtgärder på pendelstationerna.
Det sker i samarbete med flera aktörer i området, bland annat Polisen och olika fastighetsägare.
– Allt syftar till att öka tryggheten för dem som bor och reser genom Ale, säger Fredrik Högbom, chef trygghet och säkerhet Västtrafik.

Sedan en tid tillbaka pågår ett samverkansarbete vars grundsten är att öka tryggheten på pendelstationerna i Ale.

– Vi tittar på kunskapsbaserade, långsiktigt hållbara lösningar, säger Dzemal Sabovic
strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun.

Som ett led i arbetet har Västtrafik ansökt om att få använda ordningsvakter för hela Ale kommuns kollektivtrafik, det vill säga alla fordon och alla hållplatser, men fick bara klartecken för stationsområdena längs Alependeln.

– Det kan man fundera lite grann kring eftersom samma myndighet sagt okej till ordningsvakter i hela staden för Göteborg, Mölndal, Öckerö och Partille. I Ale ansåg man dock att området var för stort, säger Fredrik Högbom.

Vad är tanken med ordningsvakter?

– De ska inte bara ägna sig åt ordningsstörningar utan även jobba förebyggande. De ska hjälpa resenärerna med frågor om avgångar för buss, tåg och så vidare. All vår operativa personal ska kunna ge information, vägleda resenärerna och vara en instans för att få svar. Detta är definitivt en åtgärd som ökar trygghetskänslan, poängterar Fredrik Högbom.

Den aktuella lägesbilden?

– Med anledning av coronapandemin så har antalet resenärer sjunkit och den generella frågan vi får just nu från Aleborna handlar framförallt om trängsel, som vi arbetar med dagligen. Rent generellt så har situationen på Alependeln lugnat ner sig i samband med vår samverkan med kommunen, vilket är positivt.

Vad betyder det att vi går mot kallare och mörkare tider?

– Bara mörkret i sig kan utlösa en otrygghetskänsla hos människor. Resecentrum i Älvängen tenderar också att på vinterhalvåret bli en samlingsplats för ungdomar vilket vi är väl medvetna om. Pendelstationerna överlag är en viktig hubb för medborgarna och det gäller att vi med gemensamma krafter gör allt som står i vår makt för att dessa platser ska upplevas som trygga och trivsamma miljöer, avslutar Dzemal Sabovic.

Mer från samhälle

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Hyran klar för 2000 hushåll hos Alebyggen

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas kom inte Alebyggen och Hyresgästföreningen…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…