Nu införs ordningsvakter

– Trygghetsskapande åtgärder i Ale

ÄLVÄNGEN. Västtrafik och Ale kommun jobbar med gemensamma trygghetsskapande åtgärder på pendelstationerna.
Det sker i samarbete med flera aktörer i området, bland annat Polisen och olika fastighetsägare.
– Allt syftar till att öka tryggheten för dem som bor och reser genom Ale, säger Fredrik Högbom, chef trygghet och säkerhet Västtrafik.

Fredrik Högbom, chef trygghet och säkerhet Västtrafik, och Dzemal Sabovic
strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, står i ständig dialog för att öka tryggheten på pendelstationerna.
Fredrik Högbom, chef trygghet och säkerhet Västtrafik, och Dzemal Sabovic strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, står i ständig dialog för att öka tryggheten på pendelstationerna.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/10/v4120-focc88rstasidan-scaled.jpg

Sedan en tid tillbaka pågår ett samverkansarbete vars grundsten är att öka tryggheten på pendelstationerna i Ale.

– Vi tittar på kunskapsbaserade, långsiktigt hållbara lösningar, säger Dzemal Sabovic
strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun.

Som ett led i arbetet har Västtrafik ansökt om att få använda ordningsvakter för hela Ale kommuns kollektivtrafik, det vill säga alla fordon och alla hållplatser, men fick bara klartecken för stationsområdena längs Alependeln.

– Det kan man fundera lite grann kring eftersom samma myndighet sagt okej till ordningsvakter i hela staden för Göteborg, Mölndal, Öckerö och Partille. I Ale ansåg man dock att området var för stort, säger Fredrik Högbom.

Vad är tanken med ordningsvakter?

– De ska inte bara ägna sig åt ordningsstörningar utan även jobba förebyggande. De ska hjälpa resenärerna med frågor om avgångar för buss, tåg och så vidare. All vår operativa personal ska kunna ge information, vägleda resenärerna och vara en instans för att få svar. Detta är definitivt en åtgärd som ökar trygghetskänslan, poängterar Fredrik Högbom.

Den aktuella lägesbilden?

– Med anledning av coronapandemin så har antalet resenärer sjunkit och den generella frågan vi får just nu från Aleborna handlar framförallt om trängsel, som vi arbetar med dagligen. Rent generellt så har situationen på Alependeln lugnat ner sig i samband med vår samverkan med kommunen, vilket är positivt.

Vad betyder det att vi går mot kallare och mörkare tider?

– Bara mörkret i sig kan utlösa en otrygghetskänsla hos människor. Resecentrum i Älvängen tenderar också att på vinterhalvåret bli en samlingsplats för ungdomar vilket vi är väl medvetna om. Pendelstationerna överlag är en viktig hubb för medborgarna och det gäller att vi med gemensamma krafter gör allt som står i vår makt för att dessa platser ska upplevas som trygga och trivsamma miljöer, avslutar Dzemal Sabovic.

Gratis!
Mer från samhälle

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Mobil ÅVC till Skepplanda

Tidigare besök av den mobila återvinningscentralen i Skepplanda har genererat en väldigt god tillströmning av besökare. Det är Renova som…

”Skepplandavägen är prioriterad”

Ale kommuns trafikingenjörer får med jämna mellanrum ta emot synpunkter beträffande Skepplandavägen. – Samtalen handlar bland annat om att det…


Senaste nytt

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

Ny kontorschef i Älvängen

Leo Hatami är ny på posten som kontorschef på Swedbank Göta älvdalen. Innan han landade på kontoret i Älvängen drev…

”Måste ha en konstgräsplan”

Klockan är halv sju på kvällen och på Surte IP:s grusplan tränar tre lag med både tjejer och killar. Dammet…

En vardag med hot och trakasserier

Intervjun sker på ett café i Nödinge. Lena Orstadius öppnar dörren på exakt avtalad tid, slår sig ner vid ett…

Systrarna försvarade titeln

I december 2019 blev Ronja och Maja Henriksson collegemästare i fotboll för första gången med sitt lag Keiser University. Båda…

Blunda inte för drogkulturen bland ungdomar i Ale

Den bästa dagen i mitt liv var för arton år sedan när jag födde min första och enda dotter. Den…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Gränsen är nådd

Visst har många av oss läst om förtroendevalda som hotas och trakasseras. Det har ändå känts avlägset, men när Ales…

Förvirrat i Ale Golfklubb

Den 25 april arrangerade Ale GK ett extra årsmöte enligt begäran av mer än 10% av medlemmarna. Ärendet gällde förtroendet…

Trafikolycka på E45

BOHUS. Tre personbilar var inblandade i en trafikolycka på E45 i höjd med Klädkällaren. Larmet kom strax före klockan elva…