Nya Ale Torg prioriterar trygghet

Nya Ale Torg prioriterar trygghet

TEXT: Per-Anders Klöversjö
24 november 2021 kl. 12:00

NÖDINGE. Detaljplanearbetet för nya Nödinge centrum är i slutskedet. Med flera nya bostadskvarter har frågor om mörka och otrygga gränder väckts.
– Tryggheten är en högt prioriterad fråga i den fysiska planeringen och med bostäder på torget som bidrar till liv och rörelse skapas en bättre situation än idag, säger Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare.

Arbetet med den nya detaljplanen för Ale Torg och Nödinge centrum fortgår. Planen innehåller bland annat cirka 620 bostäder, parkeringshus, verksamhetslokaler och kommunhus. Den 15 oktober avslutades den sista granskningen och nu pågår arbetet med att hantera inkomna synpunkter, utredningar revideras och avtal skrivs med exploatörerna. Efter det väntar ett antagande av Ale kommunfullmäktige och senare också ett godkännande från Länsstyrelsen. Preliminärt beräknas planen vara antagen i mars-april. Det presenterade förslaget innehåller flera bostadskvarter med varierade hushöjder (2-6 våningar) och på senare tid har alebor ifrågasatt risken för mörka och otrygga gränder. Den framtida miljön är dock något som projektledningen har haft med sig från början.

– Detaljplanens intention har varit att skapa en småstadsmiljö, där trygghet och säkerhetsfrågor alltid är närvarande och prioriterande. Bostäder är därför en viktig del för att området som helhet ska vara levande även kvällstid. En av planbestämmelserna är att byggnader som har fasad mot torggatan och det viktiga gångstråket från pendelstationen upp till Ale Kulturrum ska ha sina entréer vända mot gatan. Vi jobbar också med lägre hushöjder mot de öppna torgytorna. I gestaltningsprogrammet är belysningsfrågan tydligt formulerad. Vårt mål är också att caféer och restauranger med längre öppettider ska finnas runt torgen. Liv och rörelse skapar trygghet, menar Anna-Karin Gmoser och tillägger:

– En viktig faktor för att öka tryggheten är att det bor och rör sig människor i området så många timmar på dygnet som möjligt. Trygghetsfrågorna kommer att finnas med även under genomförandefasen, då nya diskussioner och tankar förmodligen kommer fram som vi behöver ta hänsyn till.

TEXT:

Per-Anders Klöversjö

info@alekuriren.se