Oro för mörka gränder tillbakavisas av projektledningen för detaljplanearbetet över nya Nödinge centrum. Varierade hushöjder, belysningsprogram, verksamheter
med liv och rörelse samt bostäder kommer att skapa en trygg miljö. Illustration: Arkitektbyrån Design
Oro för mörka gränder tillbakavisas av projektledningen för detaljplanearbetet över nya Nödinge centrum. Varierade hushöjder, belysningsprogram, verksamheter med liv och rörelse samt bostäder kommer att skapa en trygg miljö. Illustration: Arkitektbyrån Design
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/11/skarmavbild-2021-11-23-kl-155231.png

Nya Ale Torg prioriterar trygghet

NÖDINGE. Detaljplanearbetet för nya Nödinge centrum är i slutskedet. Med flera nya bostadskvarter har frågor om mörka och otrygga gränder väckts.
– Tryggheten är en högt prioriterad fråga i den fysiska planeringen och med bostäder på torget som bidrar till liv och rörelse skapas en bättre situation än idag, säger Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare.

Arbetet med den nya detaljplanen för Ale Torg och Nödinge centrum fortgår. Planen innehåller bland annat cirka 620 bostäder, parkeringshus, verksamhetslokaler och kommunhus. Den 15 oktober avslutades den sista granskningen och nu pågår arbetet med att hantera inkomna synpunkter, utredningar revideras och avtal skrivs med exploatörerna. Efter det väntar ett antagande av Ale kommunfullmäktige och senare också ett godkännande från Länsstyrelsen. Preliminärt beräknas planen vara antagen i mars-april. Det presenterade förslaget innehåller flera bostadskvarter med varierade hushöjder (2-6 våningar) och på senare tid har alebor ifrågasatt risken för mörka och otrygga gränder. Den framtida miljön är dock något som projektledningen har haft med sig från början.

– Detaljplanens intention har varit att skapa en småstadsmiljö, där trygghet och säkerhetsfrågor alltid är närvarande och prioriterande. Bostäder är därför en viktig del för att området som helhet ska vara levande även kvällstid. En av planbestämmelserna är att byggnader som har fasad mot torggatan och det viktiga gångstråket från pendelstationen upp till Ale Kulturrum ska ha sina entréer vända mot gatan. Vi jobbar också med lägre hushöjder mot de öppna torgytorna. I gestaltningsprogrammet är belysningsfrågan tydligt formulerad. Vårt mål är också att caféer och restauranger med längre öppettider ska finnas runt torgen. Liv och rörelse skapar trygghet, menar Anna-Karin Gmoser och tillägger:

– En viktig faktor för att öka tryggheten är att det bor och rör sig människor i området så många timmar på dygnet som möjligt. Trygghetsfrågorna kommer att finnas med även under genomförandefasen, då nya diskussioner och tankar förmodligen kommer fram som vi behöver ta hänsyn till.

Mer från samhälle

Skoglund har nya idéer för centrala Nödinge

Olle Skoglund, 83, var länge verksam som arkitekt och byggherre,…

Samverkan är nyckeln till framgång

Dzemal Sabovic är drogförebyggare i Ale kommun och den som…

Centrumplanen för Älvängen drogs tillbaka

För snart fyra år sedan fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag…

Efterlängtad inflyttning på Änggatan

För tolv år sedan presenterade Alebyggen en projektidé om ett…

Senaste nytt

Ale slänger mindre mat

Det har nog inte undgått någon att matkassen blivit dyrare.…

Bil totalförstördes i brand

Klockan 03.53, natten till fredag, fick räddningstjänsten larm om att…

Försämrade förutsättningar för småföretagare

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för tredje året i rad…

Cykelbio i Furulundsparken

På 13 platser i 11 olika kommuner presenteras utomhusfilm i…

Loftbring drömmer om en stabil majoritet

Alekuriren hälsar på hemma hos Jessika Loftbring i en av…

Centerpartiet Ale: Mer mat med höghus

Kampen om jämställdheten står som vanligt högt upp på Centerpartiets…

Ljus framtid för damjuniorerna

Det är tisdag kväll och träning på Sjövallen står på…

Den perfekta gräsmattan

Varje grässtrå ska vara mellan 2,5 och 3,5 centimeter långt.…

Nominerad till unghäst-VM

Lydia Lindén är uppvuxen i stallet och i tidig ålder…

Valaffischering – ett otyg

Häromveckan fick kommunfullmäktiges gruppledare information gällande affischering från valnämnden. I…

Friidrottsglädje i Jennylunds Sommarspel

2018 arrangerades den första upplagan av Jennylunds Sommarspel i samband…

Fotbollsskolan livade upp Forsvallen

Under förra veckan var det full rulle på Forsvallen när…

Baudin mötte väljarna i Lilla Edet

Socialdemokraterna i Lilla Edet har lagt upp ett fullspäckat schema…