Nya planer för Nettohuset i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Vad som ska hända med den tomma före detta Netto-lokalen i Älvängen centrum diskuteras flitigt bland ortsborna. Svaret kan vara att den rivs för att lämna plats för 100 nya lägenheter. Fastighetsägaren Cibus har fått ett positivt planbesked från Ale kommun.

I fyra år har den tidigare Netto-lokalen gapat tom i centrala Älvängen. Efter att Coop förvärvat den danska lågpriskedjan skyltades en del av butikerna om, medans andra stängdes. I Älvängen där Coop redan är etablerat var det inte aktuellt att driva två enheter. Istället såldes fastigheten till investmentbolaget Cibus Nordic Real Estate AB. Affären möjliggjordes genom att Coop tecknade ett längre hyreskontrakt. Nu diskuteras hur framtiden ska se ut och i förra veckan fick samhällsbyggnadsnämnden i Ale ett nytt ärende att ta ställning till. Cibus har ansökt om planbesked för att bygga 100 nya lägenheter.

– Vad en ny detaljplan ska inrymma är i nuläget inte bestämt och det som är inskickat är ett tidigt förslag som får genomgå en sedvanlig detaljplaneprocess som resulterar i ett slutligt förslag. Om det blir verklighet med en ny detaljplan och en exploatering av fastigheten så kommer detta inte att ske i egen regi. Vi är fortfarande i en mycket tidig fas och det kvarstår många frågor att utreda innan det hela kan konkretiseras ytterligare och det finns svar på dessa frågor, skriver Peter Sjögren, CIO för Sverigekontoret.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ale, Henrik Fogelklou (M), berättar att politiken var enhälligt positiv till de tidiga planer som presenterades på torsdagens sammanträde.

– Vi var eniga om att ge ett positivt planbesked. Det här är en strategiskt viktig tomt för utvecklingen av framtidens Älvängen. Den fungerar som en länk mellan nya och gamla Älvängen. Vi kommer att prioritera den här detaljplanen väldigt högt och spänna bågen ordentligt när det gäller byggherredriven planprocess, säger Fogelklou och fortsätter:

– Det här är ett spännande förslag och vi gillar verkligen idén med att tillföra ytterligare bostäder i centrum.

Enligt förslaget är bostäderna fördelade på tre lamellhus som trappas upp från fem våningar mot Repslagarvägen, till sex våningar mot Göteborgsvägen och sju våningar mot Ställverksvägen (Mr Johansson). Tillsammans rymmer de cirka 100 lägenheter. Bostadskvarteret är också tänkt att inrymma verksamhetslokaler i bottenplan. Parkeringslösningen sker i ett gömt garage inom kvarteret som också blir en grön gårdsplan. Den stora utmaningen kommer enligt tidiga remissyttranden att vara buller- och farligt godsfrågan kopplad till E45. Det handlar om att lyckas skapa en tyst sida för varje lägenhet.

– Om jag får gissa så tror jag det blir svårt att bygga ett kvarter med en öppen sida. Bullernivåerna är som bekant en stor utmaning. Vidare lär vi också träffa på markföroreningar i området. Det får utredningarna visa och det är frågor vi har för vana att hantera, säger Henrik Fogelklou.

Mer från samhälle

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

Situationen i Nödinge har avsevärt förbättrats

2015 blev Kungälv/Ale ett gemensamt lokalpolisområde. Tidigt identifierades att området…

”Man ska se att man har kommit till Ale”

”Låt det synas när man kommit till Ale”, så lyder…

Senaste nytt

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Emma vill få fler kvinnor att engagera sig

För några år sedan gick Emma Mouvitz med i ungdomsrådet…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Seniormässan lockade till gemenskap

Senast Seniormässan ägde rum var 2017. Inte konstigt att det…

Discgolffest i Uspastorp

Ale Disc Golf Center stod som värd för Amatör-SM i…

Ale Disc Golf Center får leaderstöd

Genom det beviljade projektet kommer Ale Disc Golf Center att…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

ÄIK fortsätter att imponera

Älvängens IK har haft en minst sagt svängig säsong, där…