Nytt kommunhus byggs i Nödinge

TEXT: Per-Anders Klöversjö
9 oktober 2015 kl. 15:20

På torsdag ställer sig en klar majoritet bakom förslaget att bygga ett nytt kommunhus i Nödinge.
Höstens politiska överläggningar har gått i mål.
– Det känns fantastiskt att vi äntligen kan ta ett beslut och komma vidare i frågan, säger Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S).

Alekuriren kan som enda media idag avslöja att det nu finns en klar majoritet för att förverkliga planerna på ett nytt kommunhus i Nödinge. Höstens informella partiöverläggningar har till sist gått i hamn och partiernas enskilda processer är över. Kommunalråden Paula Örn och Mikael Berglund (M) kan båda konstatera att när frågan tas upp i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige kommer förslaget om att lokalisera en ny samlad kommunadministration till Nödinge att vinna. Socialdemokraterna har sedan länge varit tydliga med att detta är det bästa alternativet. Allianspartierna har varit mer osäkra.

– Hos oss moderater är det delat och det är det även hos Kristdemokraterna och Folkpartiet. Samtidigt säger Framtid i Ale att de tänker föreslå Bohus och sedan avstå från att rösta. Det gör att det finns en klar majoritet för Nödinge. Det är en svår fråga och argumenten för respektive ort väger oerhört jämnt. Det gör att vi i Alliansen lovar att respektera det beslut som nu fattas och tänker inte att riva upp frågan om det nu skulle bli ett maktskifte 2018, säger Mikael Berglund.

Frågan har under förhandlingarna växt för att tillgodose fler intressen och ärendet som behandlas i Kommunstyrelsen på torsdag innehåller mer än bara lokaliseringen av ett nytt kommunhus.

– Vi tar också beslut om att etablera ett seniorcentrum i Älvängen. Det placeras vid “Gula Villan” som kommer att flyttas. Här ska beredas plats för äldreboende, service- och trygghetslägenheter. Hyresförhandlingarna med en byggherre är inne i ett slutskede och vi hoppas snart ha spaden i jorden. Vi vill visa att satsningen på två centralorter i Ale fortskrider. Älvängen ska inte komma efter bara för att vi nu har bestämt oss för att lägga kommunhuset i Nödinge, säger Paula Örn.

Ytterligare en att-sats i beslutet som gör att oppositionsråd, Mikael Berglund, känner sig tämligen nöjd rör markköp i centrala Älvängen.

– För att komma vidare i utvecklingen av en småstad i Älvängen måste vi få rådighet över marken. Idag är det väldigt svårjobbat. I Nödinge går det snabbare att komma fram eftersom det är få parter inblandade och kommunen själv äger stora delar av marken. Nu uttalar vi en tydlig strategi för att förvärva mer central mark och därmed kunna få fart på byggnationen.

I och med det kommande beslutet kan projekteringen av ett nytt kommunhus i Nödinge ta fart, men innan byggkranarna tar plats ska förvaltningen återkoppla till politiken.

– Framför allt handlar det om de ekonomiska konsekvenserna. Vi ska bygga, men inte till vilket pris som helst och dessutom återstår det många frågor om storlek, innehåll och utformning som vi självklart vill ta ställning till. Dessa frågor är många intresserade av, så även vi. Att vi nu har pekat ut orten gör att arbetet kan konkretiseras och alla frågor kan besvaras, säger Paula Örn.

Enligt beslutsförslaget framgår också att Ale kommun avser att hyra det nya kommunhuset för att slippa binda kapital.

En längre artikel i nästa nummer av Alekuriren.

TEXT:

Per-Anders Klöversjö

info@alekuriren.se