Ökad kostnad med 53 miljoner

ALE. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta en handlingsplan för ett övertagande av vägföreningar i Ales tätorter. En ny utredning har genomförts och den visar att investeringskostnaden har ökat med 53 miljoner kronor.
– Det är inte investeringskostnaden som är alarmerade, utan det är den löpande driftkostnaden som ska betalas varje år, säger Henrik Fogelklou (M), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringskostnaden för övertagandet av vägföreningar i Ales tätorter har ökat med 53 miljoner kronor.
Investeringskostnaden för övertagandet av vägföreningar i Ales tätorter har ökat med 53 miljoner kronor.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/03/v1321-overtagande-av-vagforening-1-scaled.jpg

Det var i september 2015 som kommunfullmäktige bland annat beslutade att anta en handlingsplan för övertagandet av allmän platsmark som sköts av vägföreningar i Ale kommun. Frågan låg därefter vilande fram till förra året då en ny utredning genomfördes.

– Det tidigare beslutet hade fattats på bristande underlag och de ekonomiska förutsättningarna har förändrats väsentligt, berättar Henrik Fogelklou.

Utredningen visade att investeringskostnaden för kommunen skulle landa på totalt 67,7 miljoner kronor för att överta huvudmannaskapet i Ales tätorter, vilket är 53 miljoner mer än vad den tidigare handlingsplanen visade.

– Det är inte investeringskostnaden som är alarmerade, utan det är den löpande driftkostnaden som ska betalas varje år. Den har ökat med sex miljoner och de pengarna kommer vi tvingas ta från en annan del av verksamheten. Om det är kommunfullmäktiges mening att vi ska genomföra det här krävs det att vi får mer pengar. Samhällsbyggnadsnämnden har inte tagit någon ställning i om det här är ett bra eller dåligt beslut, utan vi konstaterar enbart att det behövs större ekonomiska resurser för att det ska kunna genomföras, säger Henrik Fogelklou och fortsätter:

– Den årliga driftkostnaden var betydligt högre än vad den tidigare utredningen visade. Om kommunen ska ta över efter vägföreningarna i Ale väntas det kosta uppemot 12,5 miljoner kronor per år för att sköta driften, vilket är mer än dubbelt vad som tidigare redovisades. Utredningen pekar på kostnader kopplade till att löpande drift och underhåll på sina håll inte har utförts som det var planerat. Man kanske har räknat med ett snabbt övertagande och därför hållit tillbaka något.

Det tidigare beslutet byggdes också på en felaktig hänvisning till Plan-och bygglagen som angav att kommunen hade huvudansvar för allmän platsmark om inte detaljplanen direkt angav enskilt huvudmannaskap. Den tidigare lagstiftningen upphävdes 2011 och gällde därför inte vid tiden för beslutet.

– Vi har rättat till det så att det inte längre finns några tveksamheter. Vi kommer att skicka tillbaka ärendet till fullmäktige som kommer att hantera frågan på nytt, säger Henrik Fogelklou.

Gratis!
Mer från samhälle

Snart dags för bygglov!

Ale kommun arrangerade 2012 en markanvisningstävling för hur tomten vid det gamla busscentrum i Älvängen, nu kallat Gustavas Plats, skulle…

Välplanerade lägenheter i Nol

Stan har kommit till Nol. Det är känslan när sexvåningshuset på Folketshusvägen tagit emot sina hyresgäster. – NCC har flera…

Ökad kostnad med 53 miljoner

Det var i september 2015 som kommunfullmäktige bland annat beslutade att anta en handlingsplan för övertagandet av allmän platsmark som…

Aleborna måste skärpa sig

Det nya avfallssystemet i Ale kommun var genomfört fullt ut i slutet av 2019. Syftet med separat sortering av matavfall…


Senaste nytt

Installation från hög höjd

Det surrade i luften på Jennylunds friidrottsarena i torsdags. En helikopter lyfte under en dryg timme fyra belysningsstolpar på plats.…

“Vi har fortsatt en hög smittspridning”

Under tre veckor ökade antalet covidfall i Västra Götaland, men förra veckan vände det. 6 642 personer hade då smittats,…

Alebo tar plats i Sveriges Unga Forskningslandslag

Vidar Petersson, som bor i Bohus och går på NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg, har undersökt hur man kan introducera…

Glassigt för diabetiker

Varje år startas ett stort antal UF-företag på landets gymnasieskolor. Det här läsåret var det första gången som Bernadottegymnasiet i…

Snart dags för bygglov!

Ale kommun arrangerade 2012 en markanvisningstävling för hur tomten vid det gamla busscentrum i Älvängen, nu kallat Gustavas Plats, skulle…

Banbrytande chef tackar för sig

Emma Eggertsen började sin anställning som enhetschef på Björklidens äldreboende i januari 2016. Hon kom närmast från uppdraget som verksamhetsutvecklare…

Våren, värme och vaccin

Jag tror jag skriver för hela nationen när jag säger att överst på önskelistan just nu står våren, värme och…

Kille slagen och rånad

Det var vid 03.30-tiden under natten till påskafton som en kille i 18-årsåldern blev slagen och rånad på sin mobiltelefon…

Välplanerade lägenheter i Nol

Stan har kommit till Nol. Det är känslan när sexvåningshuset på Folketshusvägen tagit emot sina hyresgäster. – NCC har flera…

Smittan fortsätter att minska i Ale

I tisdags rapporterades det om att smittspridningen i Västra Götaland ökade med 22 procent under förra veckan jämfört med vecka…