Investeringskostnaden för övertagandet av vägföreningar i Ales tätorter har ökat med 53 miljoner kronor.
Investeringskostnaden för övertagandet av vägföreningar i Ales tätorter har ökat med 53 miljoner kronor.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/03/v1321-overtagande-av-vagforening-1-scaled.jpg

Ökad kostnad med 53 miljoner

ALE. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att anta en handlingsplan för ett övertagande av vägföreningar i Ales tätorter. En ny utredning har genomförts och den visar att investeringskostnaden har ökat med 53 miljoner kronor.
– Det är inte investeringskostnaden som är alarmerade, utan det är den löpande driftkostnaden som ska betalas varje år, säger Henrik Fogelklou (M), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Det var i september 2015 som kommunfullmäktige bland annat beslutade att anta en handlingsplan för övertagandet av allmän platsmark som sköts av vägföreningar i Ale kommun. Frågan låg därefter vilande fram till förra året då en ny utredning genomfördes.

– Det tidigare beslutet hade fattats på bristande underlag och de ekonomiska förutsättningarna har förändrats väsentligt, berättar Henrik Fogelklou.

Utredningen visade att investeringskostnaden för kommunen skulle landa på totalt 67,7 miljoner kronor för att överta huvudmannaskapet i Ales tätorter, vilket är 53 miljoner mer än vad den tidigare handlingsplanen visade.

– Det är inte investeringskostnaden som är alarmerade, utan det är den löpande driftkostnaden som ska betalas varje år. Den har ökat med sex miljoner och de pengarna kommer vi tvingas ta från en annan del av verksamheten. Om det är kommunfullmäktiges mening att vi ska genomföra det här krävs det att vi får mer pengar. Samhällsbyggnadsnämnden har inte tagit någon ställning i om det här är ett bra eller dåligt beslut, utan vi konstaterar enbart att det behövs större ekonomiska resurser för att det ska kunna genomföras, säger Henrik Fogelklou och fortsätter:

– Den årliga driftkostnaden var betydligt högre än vad den tidigare utredningen visade. Om kommunen ska ta över efter vägföreningarna i Ale väntas det kosta uppemot 12,5 miljoner kronor per år för att sköta driften, vilket är mer än dubbelt vad som tidigare redovisades. Utredningen pekar på kostnader kopplade till att löpande drift och underhåll på sina håll inte har utförts som det var planerat. Man kanske har räknat med ett snabbt övertagande och därför hållit tillbaka något.

Det tidigare beslutet byggdes också på en felaktig hänvisning till Plan-och bygglagen som angav att kommunen hade huvudansvar för allmän platsmark om inte detaljplanen direkt angav enskilt huvudmannaskap. Den tidigare lagstiftningen upphävdes 2011 och gällde därför inte vid tiden för beslutet.

– Vi har rättat till det så att det inte längre finns några tveksamheter. Vi kommer att skicka tillbaka ärendet till fullmäktige som kommer att hantera frågan på nytt, säger Henrik Fogelklou.

Mer från samhälle

Skoglund har nya idéer för centrala Nödinge

Olle Skoglund, 83, var länge verksam som arkitekt och byggherre,…

Samverkan är nyckeln till framgång

Dzemal Sabovic är drogförebyggare i Ale kommun och den som…

Centrumplanen för Älvängen drogs tillbaka

För snart fyra år sedan fick sektor samhällsbyggnad i uppdrag…

Efterlängtad inflyttning på Änggatan

För tolv år sedan presenterade Alebyggen en projektidé om ett…

Senaste nytt

Ale slänger mindre mat

Det har nog inte undgått någon att matkassen blivit dyrare.…

Bil totalförstördes i brand

Klockan 03.53, natten till fredag, fick räddningstjänsten larm om att…

Försämrade förutsättningar för småföretagare

Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för tredje året i rad…

Cykelbio i Furulundsparken

På 13 platser i 11 olika kommuner presenteras utomhusfilm i…

Loftbring drömmer om en stabil majoritet

Alekuriren hälsar på hemma hos Jessika Loftbring i en av…

Centerpartiet Ale: Mer mat med höghus

Kampen om jämställdheten står som vanligt högt upp på Centerpartiets…

Ljus framtid för damjuniorerna

Det är tisdag kväll och träning på Sjövallen står på…

Den perfekta gräsmattan

Varje grässtrå ska vara mellan 2,5 och 3,5 centimeter långt.…

Nominerad till unghäst-VM

Lydia Lindén är uppvuxen i stallet och i tidig ålder…

Valaffischering – ett otyg

Häromveckan fick kommunfullmäktiges gruppledare information gällande affischering från valnämnden. I…

Friidrottsglädje i Jennylunds Sommarspel

2018 arrangerades den första upplagan av Jennylunds Sommarspel i samband…

Fotbollsskolan livade upp Forsvallen

Under förra veckan var det full rulle på Forsvallen när…

Baudin mötte väljarna i Lilla Edet

Socialdemokraterna i Lilla Edet har lagt upp ett fullspäckat schema…