Samverkan utgör grunden för en ökad trygghet. Aida Karimli, näringslivsutvecklare, William Försth, säkerhetschef, Jessica Ask, kommunpolis, och Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention, gläds över resultatet i den nyligen genomförda medborgardialogen.
Samverkan utgör grunden för en ökad trygghet. Aida Karimli, näringslivsutvecklare, William Försth, säkerhetschef, Jessica Ask, kommunpolis, och Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention, gläds över resultatet i den nyligen genomförda medborgardialogen.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/10/v4320-trygghet-1-scaled.jpg

Ökad trygghet i Ale

NÖDINGE. Tryggheten ökar i Ale kommun. Det visar resultatet av årets medborgardialog.
– Vi slår oss inte till ro utan fortsätter med oförminskad kraft det trygghetsskapande arbetet, säger Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention.

Sammanställningen av höstens medborgardialog visar att den upplevda känslan av trygghet ökar i Ale. 79 procent av de tillfrågade uppger att de känner sig trygga eller mycket trygga. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med fjolårets undersökning.

– Vårt fokus är att jobba medborgarnära och i samverkan med olika aktörer i samhället – polisen, bostadsbolag, Västtrafik och inte minst alla ideella krafter. Ökad vuxennärvaro på gator och torg under kvällar och helger är utan tvekan en framgångsmodell. Där är våra egna fältare och inte minst Nattvandrarna en ovärderlig resurs. Vi kan inte nog framhäva Nattvandrarnas betydelse, säger William Försth, säkerhetschef i Ale kommun.

– En ökad polisnärvaro ska också lyftas fram i sammanhanget. Vi har ett nära samarbete, delar med oss av information och den aktuella lägesbilden, inflikar Dzemal Sabovic.

Aida Karimli är näringslivsutvecklare i Ale kommun. Hon menar att ett bra näringslivsklimat och trygghetsfrågan hänger ihop.

– Visst är det så. I Svenskt Näringslivs ranking finns trygghet med som en särskild fråga. Det är jätteviktigt att Ale uppfattas som en trygg och bra plats att verka och bo i, säger hon.

373 personer svarade på årets enkät vilket är drygt hundra fler än föregående år. 59 procent var kvinnor.

– Vi är nöjda med utfallet och den åldersfördelning som det blev, säger kommunpolis Jessica Ask.

Vad är det som skapar trygghet?

– Utifrån de svar vi fått in så värdesätter man att det är lugnt och tryggt i området där man bor, att det finns en god områdes- och personkännedom, grannsamverkan, god belysning samt vuxen- och polisnärvaro, säger Jessica Ask.

Vilka är de främsta anledningarna till att man upplever otrygghet?

– I topp på den listan kommer narkotika och missbruk, trafikrelaterade omständigheter, mörker och öde platser.

Vad inom trafiken skapar mest oro?

– Det är höghastighetskörning som sticker ut i det avseendet före problematiken med EPA-traktorer och mopeder.

Vilka platser upplevs som mest otrygga i kommunen?

– Pendelstationerna, centrala delarna av Nödinge, resecentrum i Älvängen men också Bohus- och Surte centrum.

Det faktum att 20 procent alltjämt känner sig otrygga, hur ser ni på det?

– Vi är såklart inte nöjda, vårt arbete och vår resa har bara börjat. Så länge folk känner sig otrygga har vi ett arbete att göra, säger Dzemal Sabovic.

En upplevd trygghet är inte densamma som faktisk trygghet, men i Ale kommun har även brotten sjunkit under de senaste åren.

– Befolkningen ökar, men brottsligheten minskar. Det är förvisso positivt, men vi har också utmaningar. Narkotika är ett prioriterat problem, säger Jessica Ask.

Blir det något nytt medborgarlöfte?

– Ja, svaren från medborgardialogen ligger till grund för det nya medborgarlöftet som träder i kraft nästa år och som kommer att löpa över tre år, avslutar Jessica Ask.

Mer från samhälle

Gångbana ska byggas i Surte

Infrastruktursavdelningen på Ale kommun kommer att bygga en gångbana på…

Ny gång- och cykelväg i Nol

Den nya gång- och cykelvägen har försetts med belysning vilket…

Föräldrar tar med yrket till klassrummet

Lärare, mjukvaruutvecklare, familjebehandlare och stridspilot – det är ett urval…

Inkomstklyftorna ökar i kommunerna

Enligt den senaste statistiken bodde 14,2 procent av Sveriges befolkning…

Senaste nytt

Tredje raka för AIF

Det ska noga understrykas att förutom de bärgade poängen bjöd…

Boulestallet är stället för seniorerna

När stallarna på Ström revs fick Boulestallet flytta till Göta.…

Ellbo Åkeri fortsätter utvecklas

Aningen förvånade, men inte desto mindre glada mottog Ellbo Åkeri…

Musikälskarnas egen borg

Krögarna Carl och Reneé Dahlberg brinner för musik. 2000-2013 var…

Efterlängtad kiosköppning

Ett tecken på att sommaren står för dörren är när…

Gångbana ska byggas i Surte

Infrastruktursavdelningen på Ale kommun kommer att bygga en gångbana på…

Svensk mästare för 13:e (!) gången

Det har varit en speciell säsong för Ellen Sjöberg, som…

”Jag hittade spritflaskor överallt”

Att berätta om sitt liv är inte något som är…

Bil började brinna under färd

En bil började brinna i motorrummet under sin färd på…

Strömsskolan slog nytt rekord

Majblommeförsäljningen tog sin början den 18 april och pågick till…

Slussplanerna i Lilla Edet tar form

Att den nya slussen i Lilla Edet ska byggas på…

Skolinspektionen ställer krav på Kronaskolan

Detta framgår i ett beslut från myndigheten efter att ha…

Hästar skrämdes på flykt – bara Malle kom hem

Malle och Molly var oskiljaktiga i både hagen och stallet…