Ökad trygghet i Ale

NÖDINGE. Tryggheten ökar i Ale kommun. Det visar resultatet av årets medborgardialog.
– Vi slår oss inte till ro utan fortsätter med oförminskad kraft det trygghetsskapande arbetet, säger Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention.

Samverkan utgör grunden för en ökad trygghet. Aida Karimli, näringslivsutvecklare, William Försth, säkerhetschef, Jessica Ask, kommunpolis, och Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention, gläds över resultatet i den nyligen genomförda medborgardialogen.
Samverkan utgör grunden för en ökad trygghet. Aida Karimli, näringslivsutvecklare, William Försth, säkerhetschef, Jessica Ask, kommunpolis, och Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention, gläds över resultatet i den nyligen genomförda medborgardialogen.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/10/v4320-trygghet-1-scaled.jpg

Sammanställningen av höstens medborgardialog visar att den upplevda känslan av trygghet ökar i Ale. 79 procent av de tillfrågade uppger att de känner sig trygga eller mycket trygga. Det är en ökning med 13 procentenheter jämfört med fjolårets undersökning.

– Vårt fokus är att jobba medborgarnära och i samverkan med olika aktörer i samhället – polisen, bostadsbolag, Västtrafik och inte minst alla ideella krafter. Ökad vuxennärvaro på gator och torg under kvällar och helger är utan tvekan en framgångsmodell. Där är våra egna fältare och inte minst Nattvandrarna en ovärderlig resurs. Vi kan inte nog framhäva Nattvandrarnas betydelse, säger William Försth, säkerhetschef i Ale kommun.

– En ökad polisnärvaro ska också lyftas fram i sammanhanget. Vi har ett nära samarbete, delar med oss av information och den aktuella lägesbilden, inflikar Dzemal Sabovic.

Aida Karimli är näringslivsutvecklare i Ale kommun. Hon menar att ett bra näringslivsklimat och trygghetsfrågan hänger ihop.

– Visst är det så. I Svenskt Näringslivs ranking finns trygghet med som en särskild fråga. Det är jätteviktigt att Ale uppfattas som en trygg och bra plats att verka och bo i, säger hon.

373 personer svarade på årets enkät vilket är drygt hundra fler än föregående år. 59 procent var kvinnor.

– Vi är nöjda med utfallet och den åldersfördelning som det blev, säger kommunpolis Jessica Ask.

Vad är det som skapar trygghet?

– Utifrån de svar vi fått in så värdesätter man att det är lugnt och tryggt i området där man bor, att det finns en god områdes- och personkännedom, grannsamverkan, god belysning samt vuxen- och polisnärvaro, säger Jessica Ask.

Vilka är de främsta anledningarna till att man upplever otrygghet?

– I topp på den listan kommer narkotika och missbruk, trafikrelaterade omständigheter, mörker och öde platser.

Vad inom trafiken skapar mest oro?

– Det är höghastighetskörning som sticker ut i det avseendet före problematiken med EPA-traktorer och mopeder.

Vilka platser upplevs som mest otrygga i kommunen?

– Pendelstationerna, centrala delarna av Nödinge, resecentrum i Älvängen men också Bohus- och Surte centrum.

Det faktum att 20 procent alltjämt känner sig otrygga, hur ser ni på det?

– Vi är såklart inte nöjda, vårt arbete och vår resa har bara börjat. Så länge folk känner sig otrygga har vi ett arbete att göra, säger Dzemal Sabovic.

En upplevd trygghet är inte densamma som faktisk trygghet, men i Ale kommun har även brotten sjunkit under de senaste åren.

– Befolkningen ökar, men brottsligheten minskar. Det är förvisso positivt, men vi har också utmaningar. Narkotika är ett prioriterat problem, säger Jessica Ask.

Blir det något nytt medborgarlöfte?

– Ja, svaren från medborgardialogen ligger till grund för det nya medborgarlöftet som träder i kraft nästa år och som kommer att löpa över tre år, avslutar Jessica Ask.

Mer från samhälle

Nu är måttet rågat i Älvängen

Parkeringarna på Handelsplats Älvhem respektive Kungälvs Trä har blivit en samlingsplats för motorburen ungdom, inte bara från Ale utan även…

Kommunchefen: ”Vi måste minska smittspridningen”

Det var under torsdagen som regionen kommunicerade nya skärpta coronarestriktioner med anledning av de senaste veckornas ökning av nya fall.…

Det rullar på för Alebyggen

Det kommunala bostadsbolaget Alebyggens bolagsstämma fick ställas in på grund av pandemin och det allmänna kaos som rådde i våras.…

Marksanering för 150 miljoner

Älvängens Företagarförening arrangerade i torsdags höstens frukostmöte i Älvängens Folkets hus. En av rubrikerna var Carlmarks tidigare industriområde. Här finns…


Senaste nytt

Street fight-lokalen igenbommad

Lördagen 31 oktober genomfördes en street fight i en lagerlokal i Älvängen. Efter det har kommunen ökat bevakningen för att…

Polisen: “Ingen slump vilka bilar som brann”

Den första bilbranden ägde rum på Norra Klöverstigen i lördags och de två andra på Gulklövergatan under söndagen samt måndagen.…

Covidsmittan fortsätter öka

Vid 14-tiden på torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten den senaste statistiken över smittspridningen av covid-19 i kommunerna samt regionerna. I Ale rapporterades…

Coronautbrott på Kungälvs sjukhus

Utbrottet gäller samma avdelning där 25 i personalen har bekräftats vara smittade med coronaviruset. – Det är naturligtvis extremt olyckligt…

Ale Handboll ställer in all ungdomsträning

Sedan en tid tillbaka är all seniorverksamhet inställd i Ale Handboll. I tisdags kväll tog styrelsen beslut om att alla…

Bara ett coronafall i äldreomsorgen

Virusspridning på landets äldreboenden har varit en stor utmaning sedan pandemiutbrottet. Ale stack länge ut som en av få kommuner…

Psykiatrimottagningen kan stängas

NU sjukvårdens vuxenpsykiatriska verksamhet har ett effektiviseringskrav på cirka sju miljoner kronor. – Det innebär att vi måste effektivisera vår…

Nu är måttet rågat i Älvängen

Parkeringarna på Handelsplats Älvhem respektive Kungälvs Trä har blivit en samlingsplats för motorburen ungdom, inte bara från Ale utan även…

”Vi har inga intäkter – bara utgifter”

När Alekuriren tog tempen på Surte BK:s herrlag inför den stundande seriepremiären i slutet av oktober var stämningen på topp.…

Fotograferade unik val och vann brons

Det var under en resa till Sydamerika som Magnus Lundborg fick chansen att dyka ner med sin kamera i havet…