Ale kommuns visionsbild översiktsplan 2021 kittlar om en framtida utveckling med en tillgänglig älvstrand, bostäder på höjden och
ett levande centrum med gröna inslag. Illustration: Anya Winqvist.
Ale kommuns visionsbild översiktsplan 2021 kittlar om en framtida utveckling med en tillgänglig älvstrand, bostäder på höjden och ett levande centrum med gröna inslag. Illustration: Anya Winqvist.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/02/v0721-op-bild.jpg

ÖP-förslaget klart för samråd

ALE. Ale ska växa från dagens knappt 31 500 invånare till drygt 52 000 år 2050. I bred politisk enighet presenteras en ny översiktsplan för Ale. Nu har aleborna chansen att tycka till om visionen, strategin och vägvalen för framtiden.

På tisdagen antar kommunstyrelsen i Ale samrådshandlingen för översiktsplanen 2050. Under en månad (18 februari till 18 mars) pågår ett samråd med ambitionen att samla in synpunkter på förslaget. På grund av pandemin är det digitala samrådsmöten som gäller för den som vill ställa frågor till tjänstemän och politiker.

– Jag hoppas verkligen att så många som möjligt tar del av förslaget och talar om vad magkänslan säger. Är visionen rätt? Är det här vägen till ett hållbart samhälle? Har vi missat något som faktiskt är viktigt för de som bor här? Det ska bli väldigt spännande att höra vad aleborna tycker, säger Barbro Sundström som lett arbetet under två intensiva år.

Översiktsplanen är inte bindande på något sätt, utan anger en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas långsiktigt. Det är en politisk viljeyttring.

– På den punkten har vi verkligen lyckats. Politiken har varit enormt engagerad och det är glädjande att samtliga partier står bakom handlingen. Det är ett styrkebesked, menar Barbro.

Översiktsplanen Ale 2050 visar hur kommunen ska anta utmaningen med en fortsatt stor befolkningstillväxt. Under de kommande 30 åren ska Ale växa med 60%. Framför allt är det i pendelorterna som utbyggnaden ska ske. Ett särskilt fokus på Nödinge och Älvängen som pekas ut som huvudorter.

– Alla orter ska leva på sina villkor blev politikens gemensamma formulering. För att klara hållbarhets- och klimatmålen ska bostadsutbyggnaden utgå från kollektivtrafikens möjligheter. Vi ska ta vara på pendeltåget. Samtidigt inser vi också att allt fler kommer att jobba hemifrån, vilket understryker vikten av en stark digital infrastruktur med bredband i hela Ale. Det anges särskilt i planen, säger Barbro.

En stor fråga för framtiden är behovet av en ny broförbindelse till Kungälv. Dels behöver Jordfallsbron byggas om i sin helhet dels behöver den avlastas.

– Ale och hela regionen är sårbara med bara en bro. På sikt finns det ockett starkt behov av att koppla samman E6 med E20 i Alingsås/Lerum. I detta samtal har politiken i Ale och Kungälv redan enats om att låta Trafikverket utreda en bro mellan Nol och Diseröd. Däremot har vi inte bestämt vart trafiken sedan ska ta vägen. Om den ska gå genom Alafors eller från Älvängen återstår att se, säger Barbro.

Den stora utmaningen i det långa perspektivet är tveklöst de höjda vattennivåerna. Hur ska Ale skyddas mot Göta älv?

– Det är en fråga som finns med i all planering framåt, men de största åtgärderna är det Göteborg som står för. De planerar redan för yttre portar och det finns många andra tekniska lösningar, svarar Barbro.

I arbetet med översiktsplanen har en framtidsbild av Ale växt fram. Den summerar vad politiken vill se framåt.

– Det handlar om att förtäta våra pendelorter, ta vara på det gröna, göra älven mer tillgänglig och prioritera platser för det mänskliga mötet. Jag tycker det är en spännande vision och jag tycker också att vi har tagit höjd för det okända, avslutar Barbro Sundström.

Läs också: Politisk enighet kring förslaget 

Mer från samhälle

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Hyran klar för 2000 hushåll hos Alebyggen

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas kom inte Alebyggen och Hyresgästföreningen…

Senaste nytt

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…