ÖP-förslaget klart för samråd

– Nu ska aleborna få säga sitt

ALE. Ale ska växa från dagens knappt 31 500 invånare till drygt 52 000 år 2050. I bred politisk enighet presenteras en ny översiktsplan för Ale. Nu har aleborna chansen att tycka till om visionen, strategin och vägvalen för framtiden.

Ale kommuns visionsbild översiktsplan 2021 kittlar om en framtida utveckling med en tillgänglig älvstrand, bostäder på höjden och
ett levande centrum med gröna inslag. Illustration: Anya Winqvist.
Ale kommuns visionsbild översiktsplan 2021 kittlar om en framtida utveckling med en tillgänglig älvstrand, bostäder på höjden och ett levande centrum med gröna inslag. Illustration: Anya Winqvist.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/02/v0721-op-bild.jpg

På tisdagen antar kommunstyrelsen i Ale samrådshandlingen för översiktsplanen 2050. Under en månad (18 februari till 18 mars) pågår ett samråd med ambitionen att samla in synpunkter på förslaget. På grund av pandemin är det digitala samrådsmöten som gäller för den som vill ställa frågor till tjänstemän och politiker.

– Jag hoppas verkligen att så många som möjligt tar del av förslaget och talar om vad magkänslan säger. Är visionen rätt? Är det här vägen till ett hållbart samhälle? Har vi missat något som faktiskt är viktigt för de som bor här? Det ska bli väldigt spännande att höra vad aleborna tycker, säger Barbro Sundström som lett arbetet under två intensiva år.

Översiktsplanen är inte bindande på något sätt, utan anger en övergripande riktning för hur kommunen ska utvecklas långsiktigt. Det är en politisk viljeyttring.

– På den punkten har vi verkligen lyckats. Politiken har varit enormt engagerad och det är glädjande att samtliga partier står bakom handlingen. Det är ett styrkebesked, menar Barbro.

Översiktsplanen Ale 2050 visar hur kommunen ska anta utmaningen med en fortsatt stor befolkningstillväxt. Under de kommande 30 åren ska Ale växa med 60%. Framför allt är det i pendelorterna som utbyggnaden ska ske. Ett särskilt fokus på Nödinge och Älvängen som pekas ut som huvudorter.

– Alla orter ska leva på sina villkor blev politikens gemensamma formulering. För att klara hållbarhets- och klimatmålen ska bostadsutbyggnaden utgå från kollektivtrafikens möjligheter. Vi ska ta vara på pendeltåget. Samtidigt inser vi också att allt fler kommer att jobba hemifrån, vilket understryker vikten av en stark digital infrastruktur med bredband i hela Ale. Det anges särskilt i planen, säger Barbro.

En stor fråga för framtiden är behovet av en ny broförbindelse till Kungälv. Dels behöver Jordfallsbron byggas om i sin helhet dels behöver den avlastas.

– Ale och hela regionen är sårbara med bara en bro. På sikt finns det ockett starkt behov av att koppla samman E6 med E20 i Alingsås/Lerum. I detta samtal har politiken i Ale och Kungälv redan enats om att låta Trafikverket utreda en bro mellan Nol och Diseröd. Däremot har vi inte bestämt vart trafiken sedan ska ta vägen. Om den ska gå genom Alafors eller från Älvängen återstår att se, säger Barbro.

Den stora utmaningen i det långa perspektivet är tveklöst de höjda vattennivåerna. Hur ska Ale skyddas mot Göta älv?

– Det är en fråga som finns med i all planering framåt, men de största åtgärderna är det Göteborg som står för. De planerar redan för yttre portar och det finns många andra tekniska lösningar, svarar Barbro.

I arbetet med översiktsplanen har en framtidsbild av Ale växt fram. Den summerar vad politiken vill se framåt.

– Det handlar om att förtäta våra pendelorter, ta vara på det gröna, göra älven mer tillgänglig och prioritera platser för det mänskliga mötet. Jag tycker det är en spännande vision och jag tycker också att vi har tagit höjd för det okända, avslutar Barbro Sundström.

Läs också: Politisk enighet kring förslaget 

Gratis!


Mer från samhälle

Boende rasar mot Postnord

Tvisten startade redan under hösten 2019 när de boende i Södergårdens radhusområde fick den första informationen från Postnord. – De…

Postnord svarar på kritiken

Vad ligger bakom utdelningsstoppet? – Ibland får vi reaktioner från boende i områden där vi kör in med våra fordon.…

Trafiken i fokus för polisen

I torsdags befann sig patrullen på Göteborgsvägen i Älvängen för att kontrollera hastigheten på 30-sträckan genom centrum. – När vi…

Politisk enighet kring förslaget

Politiken har sedan i höstas varit brett engagerat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun.…


Senaste nytt

Kräver ekonomisk kompensation

Det är inte bara coronaviruset som sprider sig. I föreningslivet ökar också oron över framtiden. – När kommunerna stänger sina…

Energin tryter

Hotet om en tredje våg är inte avvärjt. Regeringen förbereder sig som bäst på möjligheten att stänga ned landet ytterligare…

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

Innebandyn ställs in

Det var i slutet av oktober förra året som innebandyserierna pausades på grund av coronapandemin. Ale IBF och Surte IS…

VGR återupptar vaccineringen

Under torsdagen kom rapporter om att ett fåtal akuta allergiska reaktioner hade uppstått i Skaraborg från specifik vaccineringsomgång av Astra…

Regionen pausar omgång av vaccin

Anledningen till beslutet är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer. Det handlar om en specifik…

Fortsatt hög smittspridning

I morgon, den 26 februari, är det exakt ett år sedan det första fallet av covid-19 registrerades i Västra Götaland.…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…

Knapegården i nya lokaler

Äventyret började på gården hemma i Sålanda 2014. Tre år senare valde Cecilia Sjöberg att flytta ner sin verksamhet till…

”Känner mig som en parasit”

Hissen i lägenhetshuset på Göteborgsvägen har krånglat mycket genom åren. – Det var inte längesedan jag ramlade och fick läggas…