Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och oppositionsråd Monica Samuelsson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och oppositionsråd Monica Samuelsson (S).
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/02/mall-sla-ihop-tva-bilder.jpg

Politisk enighet kring förslaget

ALE. Samtliga politiska partier i Ale har varit delaktiga i arbetet med den nya översiktsplanen. I total enighet läggs nu ett första förslag fram.
– Nu vill vi veta om vi tänkt rätt och höra vad aleborna säger. Vi känner en viss
nervositet, säger kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund.

Politiken har sedan i höstas varit brett engagerat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun. Det betyder inte

att man har varit överens om allt.

– Jag måste ändå säga att politiken har visat sig från sin absolut bästa sida. Alla har lyssnat på varandra och vi har tillsammans utvecklat idéer. En översiktsplan visar de stora övergripande dragen och det känns jättebra att vi kan vara överens i vilken riktning vi ska driva utvecklingen, säger Mikael Berglund.

Oppositionsråd Monica Samuelsson (S) håller med.

– Det har varit många intressanta diskussioner. Det finns självklart olika uppfattningar om till exempel byggnation på landsbygd, men vi har lyckats komma överens om de stora penseldragen även där. Vi inser att jordbruksmarken är viktig att värna, då behovet av närproducerat och möjligheten att ha odlingsbar mark tillgänglig är en avgörande fråga i framtiden. Långt ifrån färdigt Trots att politiken har vänt och vridit på översiktsplanen anser de båda kommunalråden att det är långt ifrån färdigt.

– Det är en liten baby vi släpper ut. Nu vill vi verkligen att alla engagerar sig och tycker till. Jag önskar att alla förmår sig att lyfta blicken lite och ser hela Ale, Inte bara tätorterna. Fundera lite kring hur hela kommunen med dess tillgångar kan utvecklas, säger Monica Samuelsson och Mikael Berglund tillägger:

– Jag skulle också vilja att aleborna funderar lite kring tanken om en centralort. Det är utmanande, men jag märker att vi i politiken har börjat gå i den riktningen. Jag säger inte att det ska bli så, men jag vill gärna att våra medborgare funderar kring det.

Översiktsplanen 2050 utgår från en fortsatt stor befolkningsökning, där Ale ska passera 52 000 invånare. Det innebär att nya områden måste öppnas upp och att bostäder måste byggas på höjden.

– Tåget och motorvägen har givit oss fantastiska förutsättningar att växa. Det handlar främst om att förtäta våra pendelorter och då måste vi våga utmana på höjden, menar Mikael Berglund.

En stor utmaning för framtiden är behovet av en tvärförbindelse, där E6 på Kungälvssidan länkas ihop med E45 och E20 i Alingsås/Lerum. Hur trafiken ska ledas mellan dessa Europavägar blir en nyckelfråga.

– Vi inser att det är ett måste och det är också ett infrastrukturprojekt som skulle skapa stora möjligheter för Ale. Med ett broläge i Nol skulle vägen till västkusten bli betydligt kortare. Att lägga fast vägkorridoren är en viktig fråga för framtiden, menar Monica Samuelsson.

Under processen fick en konstnär, Anya Winqvist, i uppdrag att ta fram en framtidsbild över Ale. Det är den illustrationen som nu frontar översiktsplanen i all kommunikation.

– Den säger väldigt mycket. Vatten, närheten till älven, stadsupplevelse, bostäder på höjden och en välkomnande känsla av natur, liv och rörelse, säger Monica Samuelsson.

Översiktsplanen Ale 2050 är den första digitala versionen. Det skapar unika möjligheter för alla att ta del av materialet, men också att oftare revidera. Tanken är sedan att översiktsplanen ska aktualiseras varje mandatperiod.

Läs också: ÖP-förslaget klart för samråd 

Mer från samhälle

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Senaste nytt

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…