Politisk enighet kring förslaget

ALE. Samtliga politiska partier i Ale har varit delaktiga i arbetet med den nya översiktsplanen. I total enighet läggs nu ett första förslag fram.
– Nu vill vi veta om vi tänkt rätt och höra vad aleborna säger. Vi känner en viss
nervositet, säger kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och oppositionsråd Monica Samuelsson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) och oppositionsråd Monica Samuelsson (S).
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/02/mall-sla-ihop-tva-bilder.jpg

Politiken har sedan i höstas varit brett engagerat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun. Det betyder inte

att man har varit överens om allt.

– Jag måste ändå säga att politiken har visat sig från sin absolut bästa sida. Alla har lyssnat på varandra och vi har tillsammans utvecklat idéer. En översiktsplan visar de stora övergripande dragen och det känns jättebra att vi kan vara överens i vilken riktning vi ska driva utvecklingen, säger Mikael Berglund.

Oppositionsråd Monica Samuelsson (S) håller med.

– Det har varit många intressanta diskussioner. Det finns självklart olika uppfattningar om till exempel byggnation på landsbygd, men vi har lyckats komma överens om de stora penseldragen även där. Vi inser att jordbruksmarken är viktig att värna, då behovet av närproducerat och möjligheten att ha odlingsbar mark tillgänglig är en avgörande fråga i framtiden. Långt ifrån färdigt Trots att politiken har vänt och vridit på översiktsplanen anser de båda kommunalråden att det är långt ifrån färdigt.

– Det är en liten baby vi släpper ut. Nu vill vi verkligen att alla engagerar sig och tycker till. Jag önskar att alla förmår sig att lyfta blicken lite och ser hela Ale, Inte bara tätorterna. Fundera lite kring hur hela kommunen med dess tillgångar kan utvecklas, säger Monica Samuelsson och Mikael Berglund tillägger:

– Jag skulle också vilja att aleborna funderar lite kring tanken om en centralort. Det är utmanande, men jag märker att vi i politiken har börjat gå i den riktningen. Jag säger inte att det ska bli så, men jag vill gärna att våra medborgare funderar kring det.

Översiktsplanen 2050 utgår från en fortsatt stor befolkningsökning, där Ale ska passera 52 000 invånare. Det innebär att nya områden måste öppnas upp och att bostäder måste byggas på höjden.

– Tåget och motorvägen har givit oss fantastiska förutsättningar att växa. Det handlar främst om att förtäta våra pendelorter och då måste vi våga utmana på höjden, menar Mikael Berglund.

En stor utmaning för framtiden är behovet av en tvärförbindelse, där E6 på Kungälvssidan länkas ihop med E45 och E20 i Alingsås/Lerum. Hur trafiken ska ledas mellan dessa Europavägar blir en nyckelfråga.

– Vi inser att det är ett måste och det är också ett infrastrukturprojekt som skulle skapa stora möjligheter för Ale. Med ett broläge i Nol skulle vägen till västkusten bli betydligt kortare. Att lägga fast vägkorridoren är en viktig fråga för framtiden, menar Monica Samuelsson.

Under processen fick en konstnär, Anya Winqvist, i uppdrag att ta fram en framtidsbild över Ale. Det är den illustrationen som nu frontar översiktsplanen i all kommunikation.

– Den säger väldigt mycket. Vatten, närheten till älven, stadsupplevelse, bostäder på höjden och en välkomnande känsla av natur, liv och rörelse, säger Monica Samuelsson.

Översiktsplanen Ale 2050 är den första digitala versionen. Det skapar unika möjligheter för alla att ta del av materialet, men också att oftare revidera. Tanken är sedan att översiktsplanen ska aktualiseras varje mandatperiod.

Läs också: ÖP-förslaget klart för samråd 

Gratis!


Mer från samhälle

Boende rasar mot Postnord

Tvisten startade redan under hösten 2019 när de boende i Södergårdens radhusområde fick den första informationen från Postnord. – De…

Postnord svarar på kritiken

Vad ligger bakom utdelningsstoppet? – Ibland får vi reaktioner från boende i områden där vi kör in med våra fordon.…

Trafiken i fokus för polisen

I torsdags befann sig patrullen på Göteborgsvägen i Älvängen för att kontrollera hastigheten på 30-sträckan genom centrum. – När vi…

Politisk enighet kring förslaget

Politiken har sedan i höstas varit brett engagerat i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun.…


Senaste nytt

Kräver ekonomisk kompensation

Det är inte bara coronaviruset som sprider sig. I föreningslivet ökar också oron över framtiden. – När kommunerna stänger sina…

Energin tryter

Hotet om en tredje våg är inte avvärjt. Regeringen förbereder sig som bäst på möjligheten att stänga ned landet ytterligare…

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

Innebandyn ställs in

Det var i slutet av oktober förra året som innebandyserierna pausades på grund av coronapandemin. Ale IBF och Surte IS…

VGR återupptar vaccineringen

Under torsdagen kom rapporter om att ett fåtal akuta allergiska reaktioner hade uppstått i Skaraborg från specifik vaccineringsomgång av Astra…

Regionen pausar omgång av vaccin

Anledningen till beslutet är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer. Det handlar om en specifik…

Fortsatt hög smittspridning

I morgon, den 26 februari, är det exakt ett år sedan det första fallet av covid-19 registrerades i Västra Götaland.…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…

Knapegården i nya lokaler

Äventyret började på gården hemma i Sålanda 2014. Tre år senare valde Cecilia Sjöberg att flytta ner sin verksamhet till…

”Känner mig som en parasit”

Hissen i lägenhetshuset på Göteborgsvägen har krånglat mycket genom åren. – Det var inte längesedan jag ramlade och fick läggas…