Så föreslås nya Nödinge centrum bli

NÖDINGE. Det har varit många turer, men nu är detaljplanen för Nödinge centrum klar för samråd. Den visar hur 650 nya bostäder, två parkeringshus, handel och kontor kan exploateras i omedelbar anslutning till pendelstationen. Allmänheten ges chansen att lämna synpunkter fram till 20 augusti.

För nästan exakt fem år sedan gavs sektor samhällsbyggnad uppdraget att upprätta en ny detaljplan för Nödinge centrum. Balder ägare till Ale Torg, Alebyggen och PEAB står tillsammans med Ale kommun bakom förslaget. Syftet har varit att skapa en stadsbild och en sammanhängande kvartersstruktur med 650 nya lägenheter, kommunhus och lokaler för verksamheter centralt i Nödinge. Satsningen kommer att vara den största hittills i Ale kommun.

– Det är många olika delar. Infrastruktur, antalet bostäder, handel, torg, parkeringshus och ett kommunens hus. Totalt sett är det en väldigt stor investering som kommer att ske etappvis under många år, säger Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare Ale kommun.

Balder är den största fastighetsägaren och deras insats i projektet är gigantisk.

– Vi tror väldigt mycket på Nödinge. Läget är optimalt. Centralt och nära till all tänkbar service samtidigt som du har pendeln på gångavstånd. Våra bostäder kommer att attrahera både befintliga alebor och de som vill flytta från stan, säger Karin Robertsson, fastighetsutvecklare för Fastighets AB Balder.

Förutom nya bostäder ska den gamla delen av Ale Torg rivas. Det är fastigheterna där bland andra STC och Blomsterriket idag huserar.

– Den ytan som försvinner i samband med att vi river vinner vi tillbaka i samband med nybyggnationen. Handeln står inför stora utmaningar och det handlar om att skapa ett bättre underlag med fler boende i centrum. Vilken typ av verksamheter som kommer att passa in får vi se. Det är lite för tidigt att uttala sig om det, därför är det viktigt lokalerna är flexibla. Bostäder centralt innebär ett stort hänsynstagande till bullernivåer och det är därför vi vill bygga slutna kvarter med tysta sidor in mot gårdarna. Från Balders sida tänker vi oss både hyresrätter och bostadsrätter, säger Karin Robertsson.

Konkret är idén att bygga bostadskvarter framför dagens affärslänga på Ale Torg. Byggnaderna blir i nedtrappad höjd med högsta punkten ut mot E45 för att dämpa buller så effektivt som möjligt. Mellan bostäderna och affärshuset skapas en gångfartsväg. Den ska vara tillgänglig för leveranser och räddningstjänst. Annars ska detta vara ett mysigt stråk med verksamhetslokaler i bottenplan på de nya kvartershusen mittemot entréerna till dagens befintliga butiker.

Detaljplanen för Nödinge centrum är omfattande, men kan delas in i ett antal olika delprojekt.

• Ett stort parkeringshus i höjd med nuvarande Mc Donalds, avsett för kunder och boende.

• Två bostadskvarter med lokaler för verksamheter i bottenplan mittemot nuvarande butiksentréer.

• Kommunhus i direkt anslutning till pendelstationen.

• Parkeringshus vid nuvarande pendelparkering (Ale Torg syd).

• Bostadshus nedanför Ale Kulturrum.

Tidplanen för nya Nödinge centrum är än så länge något diffus. Det återstår många pusselbitar att lägga. Infrastrukturen med vägar, vatten och avlopp måste först komma på plats. Likaså måste en plan för i vilken ordning allt ska byggas läggas fast. Under hela projekttiden måste vardagen fungera för de befintliga verksamheterna. När det gäller byggnationen lär Alebyggen och PEAB var först på tur. Det är fem lägenhetshus, 5-6 våningar höga som ska resas nedanför Ale Kulturrum.

– Jag skulle tro att om allt flyter på har vi en säljstart igång under våren 2023 och spaden i marken i början av 2024. Vi tycker det är väldigt bra att det blir en kombination av hyresrätter och bostadsrätter i området. Det blir socialt hållbart och tryggheten har också lyfts fram som en viktig aspekt i projektet, säger Emelia Antonsson, distriktschef hos PEAB.

Alla parter är överens och står eniga bakom förslaget. Utställningen för allmänheten pågår till 20 augusti.

– Vi vet att intresset är stort. Veckan efter midsommar kommer vi att bemanna utställningen och finnas tillgängliga för att svara på frågor, säger Anna-Karin Gmoser.

Finns det några hot mot att förverkliga dessa planer?

– Det kan hända mycket. Vi kanske upptäcker ett tekniskt hinder, att det inte går att bygga som vi tänkt. Världsekonomin kan spela roll, men det här är ett skarpt förslag, svarar Karin Robertsson.

Hösten 2021 hoppas Ale kommun att kunna anta detaljplanen.

Mer från samhälle

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

Situationen i Nödinge har avsevärt förbättrats

2015 blev Kungälv/Ale ett gemensamt lokalpolisområde. Tidigt identifierades att området…

”Man ska se att man har kommit till Ale”

”Låt det synas när man kommit till Ale”, så lyder…

Senaste nytt

Kocevski segerskytt för Ahlafors IF

Ahlafors tog sin sjunde seger för året och tog sig…

SBTK kan säkra seriesegern

Skepplanda BTK har 41 inspelade poäng och leder division 4…

Andreas satsar på roadracing

Fordon med två hjul har alltid intresserat Andreas Kumpumäki och…

Ny ”måste-match” för AIF ikväll

Ettan södra går in i ett avgörande skede. Ahlafors IF…

Musikläraren släpper nytt

Kalle Carlsson kommer från ett musikaliskt hem och i tidig…

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Emma vill få fler kvinnor att engagera sig

För några år sedan gick Emma Mouvitz med i ungdomsrådet…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…