Så föreslås nya Nödinge centrum bli

NÖDINGE. Det har varit många turer, men nu är detaljplanen för Nödinge centrum klar för samråd. Den visar hur 650 nya bostäder, två parkeringshus, handel och kontor kan exploateras i omedelbar anslutning till pendelstationen. Allmänheten ges chansen att lämna synpunkter fram till 20 augusti.

För nästan exakt fem år sedan gavs sektor samhällsbyggnad uppdraget att upprätta en ny detaljplan för Nödinge centrum. Balder ägare till Ale Torg, Alebyggen och PEAB står tillsammans med Ale kommun bakom förslaget. Syftet har varit att skapa en stadsbild och en sammanhängande kvartersstruktur med 650 nya lägenheter, kommunhus och lokaler för verksamheter centralt i Nödinge. Satsningen kommer att vara den största hittills i Ale kommun.

– Det är många olika delar. Infrastruktur, antalet bostäder, handel, torg, parkeringshus och ett kommunens hus. Totalt sett är det en väldigt stor investering som kommer att ske etappvis under många år, säger Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare Ale kommun.

Balder är den största fastighetsägaren och deras insats i projektet är gigantisk.

– Vi tror väldigt mycket på Nödinge. Läget är optimalt. Centralt och nära till all tänkbar service samtidigt som du har pendeln på gångavstånd. Våra bostäder kommer att attrahera både befintliga alebor och de som vill flytta från stan, säger Karin Robertsson, fastighetsutvecklare för Fastighets AB Balder.

Förutom nya bostäder ska den gamla delen av Ale Torg rivas. Det är fastigheterna där bland andra STC och Blomsterriket idag huserar.

– Den ytan som försvinner i samband med att vi river vinner vi tillbaka i samband med nybyggnationen. Handeln står inför stora utmaningar och det handlar om att skapa ett bättre underlag med fler boende i centrum. Vilken typ av verksamheter som kommer att passa in får vi se. Det är lite för tidigt att uttala sig om det, därför är det viktigt lokalerna är flexibla. Bostäder centralt innebär ett stort hänsynstagande till bullernivåer och det är därför vi vill bygga slutna kvarter med tysta sidor in mot gårdarna. Från Balders sida tänker vi oss både hyresrätter och bostadsrätter, säger Karin Robertsson.

Konkret är idén att bygga bostadskvarter framför dagens affärslänga på Ale Torg. Byggnaderna blir i nedtrappad höjd med högsta punkten ut mot E45 för att dämpa buller så effektivt som möjligt. Mellan bostäderna och affärshuset skapas en gångfartsväg. Den ska vara tillgänglig för leveranser och räddningstjänst. Annars ska detta vara ett mysigt stråk med verksamhetslokaler i bottenplan på de nya kvartershusen mittemot entréerna till dagens befintliga butiker.

Detaljplanen för Nödinge centrum är omfattande, men kan delas in i ett antal olika delprojekt.

• Ett stort parkeringshus i höjd med nuvarande Mc Donalds, avsett för kunder och boende.

• Två bostadskvarter med lokaler för verksamheter i bottenplan mittemot nuvarande butiksentréer.

• Kommunhus i direkt anslutning till pendelstationen.

• Parkeringshus vid nuvarande pendelparkering (Ale Torg syd).

• Bostadshus nedanför Ale Kulturrum.

Tidplanen för nya Nödinge centrum är än så länge något diffus. Det återstår många pusselbitar att lägga. Infrastrukturen med vägar, vatten och avlopp måste först komma på plats. Likaså måste en plan för i vilken ordning allt ska byggas läggas fast. Under hela projekttiden måste vardagen fungera för de befintliga verksamheterna. När det gäller byggnationen lär Alebyggen och PEAB var först på tur. Det är fem lägenhetshus, 5-6 våningar höga som ska resas nedanför Ale Kulturrum.

– Jag skulle tro att om allt flyter på har vi en säljstart igång under våren 2023 och spaden i marken i början av 2024. Vi tycker det är väldigt bra att det blir en kombination av hyresrätter och bostadsrätter i området. Det blir socialt hållbart och tryggheten har också lyfts fram som en viktig aspekt i projektet, säger Emelia Antonsson, distriktschef hos PEAB.

Alla parter är överens och står eniga bakom förslaget. Utställningen för allmänheten pågår till 20 augusti.

– Vi vet att intresset är stort. Veckan efter midsommar kommer vi att bemanna utställningen och finnas tillgängliga för att svara på frågor, säger Anna-Karin Gmoser.

Finns det några hot mot att förverkliga dessa planer?

– Det kan hända mycket. Vi kanske upptäcker ett tekniskt hinder, att det inte går att bygga som vi tänkt. Världsekonomin kan spela roll, men det här är ett skarpt förslag, svarar Karin Robertsson.

Hösten 2021 hoppas Ale kommun att kunna anta detaljplanen.

Mer från samhälle

Här uppförs nya bostadsrätter

Det är FB Bostad som planerar att uppföra 24 bostadsrätter…

Mäklarna om bostadsmarknaden i Ale

Lokaltidningen kontaktade några lokala mäklare för att få grepp om…

Inget kommunalt p-hus i Nödinge

Sverigedemokraternas huvudbudskap i valrörelsen var ”Nej till kommunalt p-hus i…

”Det finns en osäkerhet på bostadsmarknaden”

Enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik går prisutveckling fortsatt upp i…

Senaste nytt

Ale Lucia gör sig redo

Ale Lucia har ändrat inriktning under de senaste åren. Det…

Försökte stoppa rullande bil – fastnade själv i hjulhuset

Räddningstjänsten fick loss kvinnan som fastnat i hjulhuset på en…

Glädje när tomten kom till torget

Lördagen före första advent gjorde sig julen påmind. Tomten kom…

Brandstationerna håller öppet hus

Det har blivit till en tradition med öppet hus på…

Här uppförs nya bostadsrätter

Det är FB Bostad som planerar att uppföra 24 bostadsrätter…

Politisk veteran som svingar klubban

Lars Ivarsbo har varit engagerad politiker i Lilla Edets kommun…

Nolcupen står för dörren

Nolcupen har en lång och fin historia. I fjol slog…

Starkt resultat för Lilla Edets kommun

Sammantaget går nämndverksamheterna ihop, men det finns ändå avvikelser jämfört…

Höjd VA-taxa i Ale kommun

VA-taxan i Ale kommun höjs med 16 procent för alla…

Ovisst ekonomiskt läge

Ale kommun har som regel att budgetera för ett överskott…

Kraftig brand i ladugård

Under natten till torsdag, strax efter klockan 02.30, larmades polis…

Joel lyfte hem guldet 

Joel Mellomgård har länge tillbringat mycket tid på gymmet och…

Nu julpyntas Ale kommun

På söndag är det första advent och i veckan kommer…