Vill göra skillnad i kampen mot droger och missbruk bland ungdomar. Tempo i Skepplanda och Nol är med och sprider det informationsmaterial som Ale kommun tagit fram. Från vänster Tempohandlare Peter Azad, Samir Khan, butikschef Skepplanda,  Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, och Rasmus Henricson, butikschef Nol.
Vill göra skillnad i kampen mot droger och missbruk bland ungdomar. Tempo i Skepplanda och Nol är med och sprider det informationsmaterial som Ale kommun tagit fram. Från vänster Tempohandlare Peter Azad, Samir Khan, butikschef Skepplanda, Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, och Rasmus Henricson, butikschef Nol.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/03/v0921-narkotikabekampning-1b-scaled.jpg

Står upp i kampen mot narkotika

SKEPPLANDA. Ale kommun har krokat arm med det lokala näringslivet i arbetet mot narkotikan. Informationsmaterial sprids på bred front och här utgör dagligvaruhandeln en viktig kanal.
– Vi vill ta vårt samhällsansvar och hjälpa till i den mån vi kan, säger Tempohandlare Peter Azad.

I det nyligen undertecknade medborgarlöftet är en av fokuspunkterna att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet.

– Långsiktighet är en förutsättning för att kunna arbeta med de här frågorna på ett bra och effektivt sätt, säger Christian Nylén, lokalpolisområdeschef Kungälv/Ale.

Dzemal Sabovic arbetar som strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun. Han har varit med och tagit fram det informationsmaterial som finns nedladdningsbart på kommunens hemsida, men även i tryckt format i form av två broschyrer. Vuxenhandboken är en praktisk guide till hur man kan göra skillnad i kampen mot droger och missbruk bland barn och unga. Den andra broschyren ger handfasta tips om hur man som förälder kan minska risken att ens barn börjar med droger.

– En av de största anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna. Om man är tydlig med sin inställning är chansen större att ens barn inte provar, förklarar Dzemal Sabovic.

För att nå ut med budskapet och göra informationsmaterialet lättillgängligt tar Ale kommun hjälp av det lokala näringslivet.

– Samverkan betyder inget om det inte är konkret. Jag är oerhört tacksam för den respons som vi får från näringsidkare på olika håll i Ale, säger Dzemal Sabovic.

Tempohandlare Peter Azad har placerat broschyrerna där kundflödet är som störst i respektive butik – Nol och Skepplanda. Han tilltalas av den offensiva strategi som Ale kommun visar i kampen mot narkotika.

– Vi ser dagligen problemet och kan vi dra vårt strå till stacken så vill vi naturligtvis göra det.

Kommunpolis Jessica Ask anser att samverkan i lokalsamhället mellan polis, kommun och näringsliv är helt rätt väg att gå för att nå framgång i det drogförebyggande arbetet. – Tillgängligheten på narkotika är stor. Dessutom ser vi att unga idag har en mer liberal syn på narkotika. Polisen är inte de som står närmast ungdomarna utan för oss är det viktigt att få med vårdnadshavare och andra vuxna som uppmärksammar och stöttar ungdomar. Det finns bra insatser att ta del av, men det är viktig att vi alla hjälps åt att uppmärksamma när en individ befinner sig i riskzonen.

Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktiga för att vända ett negativt beteende poängterar Dzemal Sabovic.

– Det är få ungdomar som på egen hand slutar röka eller dricka. Oftast är det en vuxen som ingriper och avbryter ett missbruksbeteende.

Mer från samhälle

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Senaste nytt

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…