Står upp i kampen mot narkotika

– Kommunen krokar arm med näringslivet

SKEPPLANDA. Ale kommun har krokat arm med det lokala näringslivet i arbetet mot narkotikan. Informationsmaterial sprids på bred front och här utgör dagligvaruhandeln en viktig kanal.
– Vi vill ta vårt samhällsansvar och hjälpa till i den mån vi kan, säger Tempohandlare Peter Azad.

Vill göra skillnad i kampen mot droger och missbruk bland ungdomar. Tempo i Skepplanda och Nol är med och sprider det informationsmaterial som Ale kommun tagit fram. Från vänster Tempohandlare Peter Azad, Samir Khan, butikschef Skepplanda,  Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, och Rasmus Henricson, butikschef Nol.
Vill göra skillnad i kampen mot droger och missbruk bland ungdomar. Tempo i Skepplanda och Nol är med och sprider det informationsmaterial som Ale kommun tagit fram. Från vänster Tempohandlare Peter Azad, Samir Khan, butikschef Skepplanda, Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun, och Rasmus Henricson, butikschef Nol.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/03/v0921-narkotikabekampning-1b-scaled.jpg

I det nyligen undertecknade medborgarlöftet är en av fokuspunkterna att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet.

– Långsiktighet är en förutsättning för att kunna arbeta med de här frågorna på ett bra och effektivt sätt, säger Christian Nylén, lokalpolisområdeschef Kungälv/Ale.

Dzemal Sabovic arbetar som strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun. Han har varit med och tagit fram det informationsmaterial som finns nedladdningsbart på kommunens hemsida, men även i tryckt format i form av två broschyrer. Vuxenhandboken är en praktisk guide till hur man kan göra skillnad i kampen mot droger och missbruk bland barn och unga. Den andra broschyren ger handfasta tips om hur man som förälder kan minska risken att ens barn börjar med droger.

– En av de största anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna. Om man är tydlig med sin inställning är chansen större att ens barn inte provar, förklarar Dzemal Sabovic.

För att nå ut med budskapet och göra informationsmaterialet lättillgängligt tar Ale kommun hjälp av det lokala näringslivet.

– Samverkan betyder inget om det inte är konkret. Jag är oerhört tacksam för den respons som vi får från näringsidkare på olika håll i Ale, säger Dzemal Sabovic.

Tempohandlare Peter Azad har placerat broschyrerna där kundflödet är som störst i respektive butik – Nol och Skepplanda. Han tilltalas av den offensiva strategi som Ale kommun visar i kampen mot narkotika.

– Vi ser dagligen problemet och kan vi dra vårt strå till stacken så vill vi naturligtvis göra det.

Kommunpolis Jessica Ask anser att samverkan i lokalsamhället mellan polis, kommun och näringsliv är helt rätt väg att gå för att nå framgång i det drogförebyggande arbetet. – Tillgängligheten på narkotika är stor. Dessutom ser vi att unga idag har en mer liberal syn på narkotika. Polisen är inte de som står närmast ungdomarna utan för oss är det viktigt att få med vårdnadshavare och andra vuxna som uppmärksammar och stöttar ungdomar. Det finns bra insatser att ta del av, men det är viktig att vi alla hjälps åt att uppmärksamma när en individ befinner sig i riskzonen.

Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktiga för att vända ett negativt beteende poängterar Dzemal Sabovic.

– Det är få ungdomar som på egen hand slutar röka eller dricka. Oftast är det en vuxen som ingriper och avbryter ett missbruksbeteende.

Gratis!
Mer från samhälle

Snart dags för bygglov!

Ale kommun arrangerade 2012 en markanvisningstävling för hur tomten vid det gamla busscentrum i Älvängen, nu kallat Gustavas Plats, skulle…

Välplanerade lägenheter i Nol

Stan har kommit till Nol. Det är känslan när sexvåningshuset på Folketshusvägen tagit emot sina hyresgäster. – NCC har flera…

Ökad kostnad med 53 miljoner

Det var i september 2015 som kommunfullmäktige bland annat beslutade att anta en handlingsplan för övertagandet av allmän platsmark som…

Aleborna måste skärpa sig

Det nya avfallssystemet i Ale kommun var genomfört fullt ut i slutet av 2019. Syftet med separat sortering av matavfall…


Senaste nytt

Installation från hög höjd

Det surrade i luften på Jennylunds friidrottsarena i torsdags. En helikopter lyfte under en dryg timme fyra belysningsstolpar på plats.…

“Vi har fortsatt en hög smittspridning”

Under tre veckor ökade antalet covidfall i Västra Götaland, men förra veckan vände det. 6 642 personer hade då smittats,…

Alebo tar plats i Sveriges Unga Forskningslandslag

Vidar Petersson, som bor i Bohus och går på NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg, har undersökt hur man kan introducera…

Glassigt för diabetiker

Varje år startas ett stort antal UF-företag på landets gymnasieskolor. Det här läsåret var det första gången som Bernadottegymnasiet i…

Snart dags för bygglov!

Ale kommun arrangerade 2012 en markanvisningstävling för hur tomten vid det gamla busscentrum i Älvängen, nu kallat Gustavas Plats, skulle…

Banbrytande chef tackar för sig

Emma Eggertsen började sin anställning som enhetschef på Björklidens äldreboende i januari 2016. Hon kom närmast från uppdraget som verksamhetsutvecklare…

Våren, värme och vaccin

Jag tror jag skriver för hela nationen när jag säger att överst på önskelistan just nu står våren, värme och…

Kille slagen och rånad

Det var vid 03.30-tiden under natten till påskafton som en kille i 18-årsåldern blev slagen och rånad på sin mobiltelefon…

Välplanerade lägenheter i Nol

Stan har kommit till Nol. Det är känslan när sexvåningshuset på Folketshusvägen tagit emot sina hyresgäster. – NCC har flera…

Smittan fortsätter att minska i Ale

I tisdags rapporterades det om att smittspridningen i Västra Götaland ökade med 22 procent under förra veckan jämfört med vecka…