Stora byggplaner i Nol

NOL. Det finns stora byggnationsplaner i Nol. På Gallåsvägen väntas tre flerbostadshus med totalt 38 lägenheter byggas.
– Vi genomför den här detaljplanen för att tillgodose fler behov, säger planarkitekt Denisse Predoianu till Alekuriren.

På Gallåsvägen i Nol planeras tre flerbostadshus byggas.
På Gallåsvägen i Nol planeras tre flerbostadshus byggas.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/04/v1721-detaljplan-nol-scaled.jpg

I mars 2017 lämnade Alebyggen in en ansökan om planbesked till kommunen om att låta bygga tre flerbostadshus på Gallåsvägen i Nol.

– Ansökan har under åren utvecklats. Till en början handlade det om tre hus på tre våningar med totalt 36 lägenheter. I dag ska två av byggnaderna ha tre våningar och ett kommer att vara i fyra. Totalt kommer det att vara 38 lägenheter i olika storlekar, alltifrån ettor till treor, berättar Denisse Predoianu.

För att ge plats åt de nya flerbostadshusen krävs det att Sydney Livs-byggnaden flyttas.

– Enligt detaljplanen kommer den att flyttas till andra sidan av Enekullevägen. Det är viktigt att vi behåller service som finns i dag, säger Denisse Predoianu.

Är Gallåsvägen en bra placering för det här projektet?

– Ja, det är en strategiskt bra plats. Det ligger nära pendelstationen och det finns även gång- och cykelväg på hela sträckan.

Det finns även planer på att utöka Änggårdens förskola med ytterligare en våning.

– Ale kommun växer och vi genomför den här detaljplanen bland annat för att tillgodose fler behov. Fler barnfamiljer flyttar hit och därmed ökar behovet av förskoleplatser. Förslaget möjliggör även för LSS-boende i förskolebyggnaden för framtida behov, säger Denisse Predoianu.

Genomförandetiden för detaljplanen är satt till fem år räknat från det datum planen vunnit laga kraft. Den är nu utställd på samråd mellan 20 april till 11 maj på kommunhuset i Alafors och Nödinge samt på kommunens hemsida.

– Vi vill nu få in åsikter från allmänheten. Senast 11 maj kan man komma in med synpunkter som vi därefter kommer att gå igenom och bearbeta. När det är klart skickas planen till granskning, säger Denisse Predoianu.

Gratis!
Mer från samhälle

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Mobil ÅVC till Skepplanda

Tidigare besök av den mobila återvinningscentralen i Skepplanda har genererat en väldigt god tillströmning av besökare. Det är Renova som…

”Skepplandavägen är prioriterad”

Ale kommuns trafikingenjörer får med jämna mellanrum ta emot synpunkter beträffande Skepplandavägen. – Samtalen handlar bland annat om att det…


Senaste nytt

Drogkompassen är framme

Nyligen kunde Alekuriren berätta om den handlingen och utbildning i PDV (pågående dödligt våld) som Ale kommun tagit fram. Nu…

Ny kontorschef i Älvängen

Leo Hatami är ny på posten som kontorschef på Swedbank Göta älvdalen. Innan han landade på kontoret i Älvängen drev…

”Måste ha en konstgräsplan”

Klockan är halv sju på kvällen och på Surte IP:s grusplan tränar tre lag med både tjejer och killar. Dammet…

En vardag med hot och trakasserier

Intervjun sker på ett café i Nödinge. Lena Orstadius öppnar dörren på exakt avtalad tid, slår sig ner vid ett…

Systrarna försvarade titeln

I december 2019 blev Ronja och Maja Henriksson collegemästare i fotboll för första gången med sitt lag Keiser University. Båda…

Blunda inte för drogkulturen bland ungdomar i Ale

Den bästa dagen i mitt liv var för arton år sedan när jag födde min första och enda dotter. Den…

A-traktorer blir allt populärare

Den 15 juli i fjol förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till A-traktor. Förändringen genomfördes för att…

Gränsen är nådd

Visst har många av oss läst om förtroendevalda som hotas och trakasseras. Det har ändå känts avlägset, men när Ales…

Förvirrat i Ale Golfklubb

Den 25 april arrangerade Ale GK ett extra årsmöte enligt begäran av mer än 10% av medlemmarna. Ärendet gällde förtroendet…

Trafikolycka på E45

BOHUS. Tre personbilar var inblandade i en trafikolycka på E45 i höjd med Klädkällaren. Larmet kom strax före klockan elva…