Trångt i Älvängen centrum. Med sänkt hastighet ska upplevelsen ändå bli trygg och säker, menar Trafikverket som tror att kritiken avtar när slutprodukten är klar.
Trångt i Älvängen centrum. Med sänkt hastighet ska upplevelsen ändå bli trygg och säker, menar Trafikverket som tror att kritiken avtar när slutprodukten är klar.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2011/12/v-45-Älvängen-park-2.jpg

Trafikverket lovar uppföljning i Älvängen

ÄLVÄNGEN. – Vi har respekt och förståelse för handlarnas synpunkter. Blir lösningen i Älvängen inte bra kommer vi att rätta till den, men vi tror på det vi gör, säger övergripande projektledare Bo Björklund. Reaktionerna från informationsmötet i Älvängen har nått hela vägen till Trafikverkets ledning. Handlare som drabbats särskilt hårt kan till och med komma att ersättas ekonomiskt.

ÄLVÄNGEN. – Vi har respekt och förståelse för handlarnas synpunkter. Blir lösningen i Älvängen inte bra kommer vi att rätta till den, men vi tror på det vi gör, säger övergripande projektledare Bo Björklund.
Reaktionerna från informationsmötet i Älvängen har nått hela vägen till Trafikverkets ledning.
Handlare som drabbats särskilt hårt kan till och med komma att ersättas ekonomiskt.

Bert Andersson jobbar fortfarande halvtid med BanaVäg i Väst för Ale kommuns räkning och har varit engagerad i projektet sedan 1994. Det var en stor tillfredsställelse när sträckan Nödinge – Älvängen kunde öppnas.
– Det var ett kvitto för att det kommer att bli precis så som jag har föreställt mig den nya vägen med ramper och pendelstationer. Gestaltningen av upplysta broar och så vidare. Det var en skön känsla, säger han samtidigt som han inser att det återstår mycket i projektet.

En viktig del är färdigställandet av de miljöprioriterade gatorna genom Surte och Älvängen centrum. Det är en stor utmaning att samla alla trafikanter – gående, cyklister och bilister, på en mycket begränsad yta. Allt har dessutom skett parallellt med befintlig trafik.
– Det är ett svårt uppdrag och varje projekt är unikt i sig. Det finns säkert saker som kunde ha gjorts bättre och informationen när vi tvingas improvisera med tillfälliga lösningar kan säkert bli bättre. När det gäller Älvängen var direktivet från kommunen om en tre meter bred gång- och cykelväg på båda sidor viktig. Dessa har vi lyckats få till och vi har också skapat längsgående parkeringar utmed Göteborgsvägen, säger Bo Björklund.

Men blev inte parkeringarna väldigt trånga?
– De ska vara två meter och det ska enligt våra riktlinjer räcka. Vägbanans bredd är densamma som tidigare och känslan av att den är smalare kommer att förändras när asfalten är på plats, säger Bo Björklund.

Om det inte blir så då, om handlarna får rätt och uppfattningen om Älvängen blir att det är trångt, otillgängligt och besvärligt att besöka centrum. Vad händer då, vem tar ansvar?
– Vi! Gör vi fel så rättar vi till. Göteborgsvägen är och förblir Trafikverkets ansvar. Vi kommer inte att lämna Älvängen till sitt öde och vi har aldrig haft något motiv att göra samhället sämre, tvärtom, svarar Björklund bestämt.

Att tvåmetersparkeringarna skulle vara alltför trånga dementeras.

Vanligt mått
– Det är ett vanligt förekommande mått och när hastigheten sjunker till 30 km/h kommer trafikanterna att upptäcka många fördelar.  Med sänkt fart blir upplevelsen både tryggare och säkrare. Att vi får ner hastigheten är viktigare än att parkeringsplatserna hade varit 2,30 m breda, menar Björklund.

Kritiken mot de trånga infarterna till Kapellvägen och Postvägen bemöter de också.
– Det tittar vi noga på nu. Postvägen är definitivt en halv meter bredare och ska inte innebära några problem. Det är dessutom infarten för ICA-butikens varutransporter. Kapellvägen blir 80 cm smalare än innan för att bidra till en lägre hastighet samt för att skydda gångtrafikanterna, men två bilar ska absolut kunna mötas. Vi tror att allt blir bättre när upphöjningen är klar, säger Björklund.

Projektledningen är införstådd med att de utökade och förlängda trafikstörningarna i Älvängen centrum har tagit på näringsidkarnas förtroende och tålamod.
– De är med all rätt frustrerade, men vi gör vårt bästa för att hinna klart i tid för att minimera påverkan inför julhandeln.

Kan kompenseras
En del handlare har drabbats mer än andra. Vissa butiker har under en längre tid varit helt otillgängliga.
– Ale kommun har närmat sig oss i den här frågan. Vår bedömning är att de eventuella skador som skulle ha uppkommit inte uppgår till sådanna nivåer som utgör ersättningsgill skada i enlighet med Miljöbalkens regler, då de arbeten som utförts och störningarna som uppkommit i Älvängen får betraktas som likvärdiga med andra liknande arbeten som gjorts i övriga tätorter. Det är så vi ser på det rent generellt, men anser enskilda handlare att de borde ha rätt till ekonomisk kompensation ska de kontakta vår markförhandlare. De kan berätta mer kring vilka regler som gäller och hur bedömningen görs, säger Björklund till Alekuriren.

Det pågår också diskussioner kring hur snöröjningen på Göteborgsvägen ska fungera och hur denna ska påverka de längsgående parkeringsytorna så lite som möjligt.

Kritiken om att näringsidkarna inte har fått vara med och påverka, inte fått tillräckligt med information, är besvärande då Trafikverket och Ale kommun har lagt ner mycket resurser på just det området.

Lärdom
– Det är möjligt att vi måste fundera kring hur informationen har nått fram. Vi kanske borde ha utformat den på ett annat sätt gentemot företagare. Det kanske inte har framgått tillräckligt tydligt hur omfattande störningarna skulle bli. Det finns säkert en del att ta lärdom av, säger Bert Andersson och Bo Björklund fyller i:
– I Älvängen har det varit svårare än beräknat, det är ingen hemlighet. Ledningarna låg inte där de skulle och vi tvingades gräva mer. Vi har tagit större plats och stört mer än vi trodde att vi skulle göra. Det beklagar vi självfallet, men hoppas fortfarande att ett positivt resultat ska lindra skadan.

Mer från samhälle

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

Situationen i Nödinge har avsevärt förbättrats

2015 blev Kungälv/Ale ett gemensamt lokalpolisområde. Tidigt identifierades att området…

”Man ska se att man har kommit till Ale”

”Låt det synas när man kommit till Ale”, så lyder…

Senaste nytt

SBTK klara för trean

Tre poäng krävdes för Skepplanda BTK i lördagens bortamatch mot…

Bil och älg i kollision

ALAFORS. Vid 06:45-tiden på lördagsmorgonen krockade en bil med en…

Kocevski segerskytt för Ahlafors IF

Ahlafors tog sin sjunde seger för året och tog sig…

Mycket kul i Medborgarhuset

Medborgarhuset i Alafors utgör platsen för de olika typer av…

SBTK kan säkra seriesegern

Skepplanda BTK har 41 inspelade poäng och leder division 4…

Andreas satsar på roadracing

Fordon med två hjul har alltid intresserat Andreas Kumpumäki och…

Ny ”måste-match” för AIF ikväll

Ettan södra går in i ett avgörande skede. Ahlafors IF…

Musikläraren släpper nytt

Kalle Carlsson kommer från ett musikaliskt hem och i tidig…

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…