Vimmersjön skall åtgärdas

NÖDINGE. Vimmersjön är övergödd, drabbas av återkommande algblomningar vilket inte sällan leder till badförbud under sommarmånaderna. Nu har Ale kommun tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen. – Det ligger i allas intresse att Vimmersjön ska ha ett tjänligt vatten, säger kommunekolog Göran Fransson.

NÖDINGE. Vimmersjön är övergödd, drabbas av återkommande algblomningar vilket inte sällan leder till badförbud under sommarmånaderna.
Nu har Ale kommun tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen.
– Det ligger i allas intresse att Vimmersjön ska ha ett tjänligt vatten, säger kommunekolog Göran Fransson.

Miljöinspektör Bengt-Arne Johansson.

Miljöinspektör Bengt-Arne Johansson.

Den åtgärdsplan som Samhällsbyggnadsnämnden antagit syftar till att sänka halterna av näringsämnen i Vimmersjön.
– När det blir varmt i vattnet leder det till en massförökelse av planktonalger, som i sin tur gör sjön till en grön sörja. Vi sätter då upp skyltar där vi rekommenderar folk att inte bada. Man riskerar nämligen att bli sjuk, framförallt gäller det barn och djur, säger miljöinspektör Bengt-Arne Johansson.

Planen består av tre delar; ett kontrollprogram, åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen från verksamheter i sjöns tillrinningsområde samt planering för åtgärder i sjön.
– Det är väldigt många människor som nyttjar Vimmersjön sommartid och Nödinge är dessutom ett samhälle som växer. Ska det förbli en populär badsjö så är det ett måste att vidta dessa åtgärder, säger Bengt-Arne Johansson.

Åtgärderna kommer att ske i samverkan med markägare och närboende. Ett utskick är förberett till närbelägna fastigheter och fortlöpande information kommer att presenteras på kommunens hemsida.
– I tillrinningsområdet finns ett 65-70-tal fastigheter, varav några enstaka djurhållare, som kommer att få vårt utskick. Där ber vi dem fylla i uppgifter om sina enskilda avloppsanläggningar och hur den ser ut. Vi bedömer specifikt varje anläggning och vill uppmuntra fastighetsägarna att vidta eventuella åtgärder som gör att anläggningen uppfyller de nationella krav som finns, säger Bengt-Arne Johansson.

Kommunekolog Göran Fransson.

Kommunekolog Göran Fransson.

De största källorna till närsalter är just enskilda avlopp, läckage från jordbruksmark och gödselvårdanläggningar samt intern belastning från sjöns bottensats.
– Genom åren, från 50-talet och framåt, har det skett ett läckage av näringsämnen som finns lagrat i bottensegmentet. Varma sommardagar frigörs dessa. Det finns flera metoder att välja bland för att binda upp näringen permanent, eller se till så att den inte frigörs. Restaureringsåtgärder i sjön kommer dock i ett tredje steg och eventuella åtgärder vill vi diskutera med markägare och fiskerättsinnehavare, säger Göran Fransson.

Först gäller det att starta kontrollprogrammet med kontinuerlig provtagning för att se hur tillståndet i sjön förändras. Provtagningarna kommer att ge information om vilka åtgärder som är lämpliga att sätta in i restaureringsfasen.
– Någon omedelbar verkan är det inte tal om, det är först om två, tre år som vi kan förvänta oss en synbar effekt av åtgärdsplanen, avslutar Göran Fransson.

Mer från samhälle

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

”Det är mycket allvarligt”

Förstärkningsläget innebär att regionen får beordra in personal samt flytta…

Förebyggande arbete i lokalt BRÅ

Gatuingenjör Tobbe Engström har fått ta över stafettpinnen som samordnare…

De ställer upp för integrationen

En gång i veckan gästar en grupp alebor eleverna på…

Senaste nytt

Inga planer på en ny simhall

Det anrika badhuset i Lila Edet invigdes redan 1935 men…

Extra ljus på brott i nära relation

Lokaltidningen träffar Daniel Norlander och Jessica Ask, kommunpolis i Ale,…

Evenemang för motorburen ungdom

Lördagen den 4 februari bjuds allmänheten in till parkeringsplatsen utanför…

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

Lista: Vanligaste brotten i Ale

Under 2022 minskade polisanmälningarna i Sverige med två procent, jämfört…

Allvarligt skadeläge efter olyckan

Det var vid 19.20-tiden under lördagskvällen i närheten av Skepplanda,…

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på…

Frukostmöte arrangeras hos Dreampadel

Det pratas om en padeldöd i Sverige. Den senaste tiden…

Lödöses varvshistoria dokumenterad

Filmskaparen Anders Lundin, som driver Bohusföretaget Lightray, dokumenterar en tid…

Hjärtums fotbollshjärta har stannat

Det var i juni som lokaltidningen besökte natursköna Billerödsvallen då…

Här läser eleverna som aldrig förr

”Den stora läsutmaningen” av Adlibris, Bonnier Carlsen, Natur och Kultur…

Nock varslar anställda

Det har varit tätt med rapporteringen från Nock Massiva Trähus…

Friades från taxirån – vill ha ersättning

Mannen, som är i 25-årsåldern, stod åtalad misstänkt för att…