Förslaget: Flera förskolor ska stängas

TEXT: Kristoffer Stiller
15 november 2023 kl. 08:28

ALE. Utbildningsnämnden väntas ta beslut om förändringar i förskolan där flera olika lokaler kan komma att bytas ut mot andra.
En som påverkas av det är föräldern Johan Wilhelmsson Klemm. 

– Det kom som en chock, säger han till Alekuriren. 

Nyligen fick föräldrar som har sina barn på Skolvägens förskola (Älvängen), Vitklövergatans förskola (Nödinge), Byvägens förskola (Bohus), Änggårdens förskola (Nol) och Olof Persgårdens förskola (Älvängen) ett brev från kommunens skolledning.

Där står det bland annat att “kommunen har byggt tre nya förskolor de senaste åren och eftersom färre barn har fötts och flyttat till Ale kommun finns fler förskoleplatser än barn som behöver gå på förskolan. Dessutom är en del av förskolorna äldre eller på andra sätt mindre bra lämpade som förskolelokaler.” 

För två år sedan började Johan Wilhelmsson Klemms dotter på Skolvägens förskola i Älvängen.

– Vi fick inte vårt förstaval med motiveringen att det inte fanns plats någon annanstans. Sedan visade det sig att det blev en fantastisk lösning med underbar personal och en barngrupp som fungerar utmärkt. Vi fick även information om att det skulle vara en permanent lösning. Visst, det är gamla lokaler – men barnen bryr sig inte om det. De känner sig trygga där med sina kompisar och pedagogerna, säger han.

Förslaget från Utbildningsförvaltningen är att barnen på Skolvägens förskola ska flytta till Svenstorps förskola under vårterminen nästa år.

– Det kom som en chock. Svenstorps förskola är betydligt större än Skolvägens och enligt en rapport från Skolverket framgår det att barnen inte mår bra av att vara i för stora grupper på förskolan. I brevet skriver de också att personalen också kommer att flytta till den nya förskolan, men det är en ren lögn. Jag har pratat med pedagogerna och ingen har blivit erbjuden att flytta med. Jag vill ha en personal som känner mitt barn, säger Johan och fortsätter:

– Dessutom kommer föräldrar var tvungna att skjutsa sina barn flera kilometer igenom tex hela Älvängen istället för att låta barnen gå i områdesnära förskolor där man kan knyta an till andra barn i samma område.

Åsa Ericson, förvaltningschef för utbildning i Ale kommun, förklarar bakgrunden till att förskolor planeras att stängas.

– Kommunen har de senaste åren utökat med nya förskolor, både för att ersätta gamla lokaler och göra plats för fler barn. Prognosen för antalet barn i Ale liksom i hela landet har förändrats, det blev inte fler barn de kommande åren. Det samhällsekonomiska läge vi har nu kunde man inte veta om och planera för. Utbildningsförvaltningen har nu tagit fram tre olika förslag på hur lokalerna bäst kan användas som Utbildningsnämnden ska ta beslut om 15 november. Förslagen innebär att några förskolelokaler i kommunen inte ska användas längre, säger hon och fortsätter:

– När det blir färre barn ska också mindre pengar användas till att bedriva förskola i kommunen. Då är det viktigt att de pengarna i första hand används till personal och inte till lokalhyra.

En del föräldrar är oroliga för att det kommer att bli en sämre förändring för deras barn, hur ser du på det?

– Det går inte att göra sådant här utan att det påverkar barnen. Det vi kan göra är att hitta så bra lösningar och process som möjligt för att det ska bli tryggt.

Kommer pedagogerna att flytta med barnen?

– Intentionen är att pedagoger ska flytta med barnen. Exakt hur det blir är inte klart. Nästa steg efter beslutet i utbildningsnämnden är att planera genomförandet tillsammans med vårdnadshavare och personal. Vi får börja med utgångspunkt i var barnen kommer att gå och därefter får vi planera för och med personal samt deras fack.

TEXT:

Kristoffer Stiller

info@alekuriren.se