Centrala Nol är huvudspåret för placering av en ny grundskola.
Centrala Nol är huvudspåret för placering av en ny grundskola.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/06/v2522-nolskolan-2-copy-scaled.jpg

Frågetecken kring en ny skola i Nol

NOL/ALAFORS. Brandsbo var länge det första alternativet för placering av en ny grundskola för barn i Nol-Alafors. Läget har dock förändrats och huvudspåret är nu istället centrala Nol, där nuvarande skola är placerad. Enligt Jessika Loftbring (C), Servicenämndens ordförande, finns det fortsatt flera frågetecken. 
– I så fall byggs skolan på en mark där vi i nuläget inte vet hur mycket föroreningar som finns.

Befintliga skolor i Nol och Alafors kommer snart att nå kapacitetstaket och en ny grundskola måste därför byggas. Fram till vintras var Brandsbo första alternativet, men det ansågs senare vara alltför osäkert för att gå vidare med. Istället blev centrala Nol, där nuvarande skola är placerad, det nya huvudspåret.

– I dag (läs måndag) kommer kommunfullmäktige att besluta om vi ska gå vidare med att utreda Nolalternativet. Om det beslutet fattas har vi därefter fram till den 15 december på oss att arbeta vidare med frågan och därefter återrapportera resultatet till de övriga berörda nämnderna, berättar Jessika Loftbring.

Utifrån tidiga beräkningar, som kan komma att ändras, är Nolalternativet 110 miljoner kronor dyrare än Alafors och kan ta över åtta år att färdigställa medan det i Alafors tar drygt halva tiden. Loftbring är trots det trygg i att alternativet utreds vidare och att det i dagsläget är det bästa beslutet.

– I så fall byggs skolan på en mark där vi i nuläget inte vet hur mycket föroreningar som finns. Området behöver också vidgas, vilket påverkar både Folkets Hus och vårdcentralen. Vi måste klarlägga om det är möjligt att gå vidare med dessa byggplaner innan vi tar ett beslut, säger hon.

Om det skulle bli Nol, finns det några planer kring hur ni ska kunna evakuera eleverna som i dag går på den befintliga skolan?

– Det som kommer att hända nu är att det görs en fördjupad förstudie där vi tittar på risker som trafik och mark, samt att en dialog förs med fastighetsägarna om det är möjligt att köpa in övriga fastigheter. Det görs också en tidig gestaltning av en skolbyggnad i Nol för att få fram en bättre priskalkyl och tidplan. Därefter ska vi också titta på evakueringsbehovet för båda ställena och se över kostnaden.

Mer från skola

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Skolstarten firades i Surte

Vimpelspel, musik, bullar, glass och kaffe. I måndags var det…

Senaste nytt

Kilanda marknad – går mot en ny vår på hösten

Kilanda marknad med öppen gård är en tradition som sträcker…

Träd föll – fyra personer skadade

KILANDA. En olycka inträffade vid 12-tiden vid Kilanda säteri. I…

”Vi var inte tillräckligt desperata”

På lördagen drog innebandysäsongen igång på riktigt och för Ale…

Cerry Holmgren – 55 år i idrottens tjänst

Lokaltidningen träffar Cerry Holmgren hemma i huset i Ekeberg dit…

Dubbla smällar för AIF

Mot Tvååker saknade AIF givna spelare som avstängde Daniel Tidstrand…

”Får gräva i skiten”

Här på reningsverket i Älvängen hamnar det – allt som…

Trots förbud – vikarie spände fast person i rullstol

Det var under en förmiddag som en vikarie spände fast…

”Min son vill inte heller vara där”

Att skolan skall vara en trygg plats dit våra barn…

Omfattande VA-projekt är igång

Nu har Ale kommun startat planeringen för att bygga ett…

Trafikanter uppmanas välja rätt väg

Utmed den enskilda vägen finns cirka 15 hushåll. Vägföreningen ansvarar…

Ungdomar bjuds in till talangjakt

Förra året genomfördes en talangjakt för första gången på Mötesplats…

Pojke fick sår av intorkad avföring

En pojke med funktionsnedsättning led under förra året en längre…

Klassjoggen satte 1700 elever i rörelse

Konceptet finns sedan många år tillbaka i Trollhättan. I förra…